Hlavní navigace

SPIR změnil sám sebe: zásadní relaunch

[Tisková zpráva] Červnová valná hromada Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) přinesla významnou proměnu vnitřních pravidel, která mají reflektovat aktuální vývoj trhu internetové reklamy a obsahu. Změny se týkají nejen podmínek členství a struktury, ale také větší otevřenosti a akceschopnosti SPIR. V neposlední řadě valná hromada nastavila pravidla pro to, s jakou mírou se jednotliví členové budou podílet na rozhodování o budoucnosti SPIR.

Sdílet

Nejsou to jen nové technologie, které rozšiřují záběr internetu a mění pole jeho působnosti. „Internetové prostředí se v posledních letech výrazně proměnilo a bylo nutné na tyto změny zareagovat. SPIR se snažíme otevřít novým typům subjektů, které se na trhu objevují, nutné bylo také zvýšit operativnost rozhodování, například při stále výraznější spolupráci se státními orgány. Jsem proto rád, že se navržená řešení setkala se zcela většinovým přijetím členské základny,“ komentuje přijaté změny dosavadní předseda Výkonné rady SPIR Ján Simkanič.

Členové Sdružení zrušili sekce SPIR (zadavatelů a médií), neboť již dnes neodpovídají požadavkům stávajících žadatelů o členství, kteří zdaleka nepocházejí jen z těchto skupin. „Abychom vyhověli žádosti nových členů, kteří se chtějí podílet na řízení SPIR, rozšířili jsme počet členů Výkonné rady na 15 a nově zřídili institut předsednictva,“ vysvětluje změny výkonná ředitelka SPIR Kateřina Hrubešová. Předsednictvo složené ze dvou místopředsedů a předsedy bude mít organizační a reprezentativní roli a spolu s ředitelkou zajistí operativní chod Sdružení. Nově přibyla i kontrolní komise, jejímž úkolem bude prověřování finančních toků Sdružení.

Další změnou, která byla přijata na letošní valné hromadě, je změna hlasovacích práv jednotlivých členů. Počet hlasů každého člena závisí na výši celkové platby vůči SPIR, tj. podle částky, kterou se podílí na financování chodu této organizace, subjektu náleží jeden až tři hlasy. „Musím ocenit konstruktivní přístup všech členů SPIR, neboť pochopili, že je čas na změnu a někdy své vlastní zájmy podřídili zájmům rozvoje trhu a sdružení. Internetový trh tak znovu potvrdil schopnost se dohodnout na zásadních otázkách, přestože je nás už více než šedesát, “dodává Hrubešová.

V závěru valné hromady proběhly volby do Kontrolní komise a Výkonné rady SPIR , která na prvním zasedání zvolí své předsednictvo.

Členy Výkonné rady SPIR se stali:
Petr Bednář (Mladá fronta)
Milan Beneda (IMC International)
David Beška (Sanoma Magazines Praha)
Tomáš Búřil (Centrum Holdings)
Michal Heisig (Seznam.cz)
Michaela Charvátová (Ringier ČR)
Dalibor Kačmář (Microsoft)
Pavel Krbec (CET 21)
Tomáš Mátl (Vodafone)
Petr Melničuk (Initiative Media Prague)
Petr Nešpůrek (Mediaedge:cia Czech republic)
Jiří Otevřel (MAFRA)
Tomáš Řehák (OMD Czech)
Ján Simkanič (Internet Info)
Petr Struna (Starcom MediaVest Group)

Členy Kontrolní komise se stali:
Andrea Janigová (OMD Czech)
Ondřej Raška (AdMarket.cz)
Ondřej Turek (Media House)

SPIR (www.spir.cz ) je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. V současné době tvoří členská základna sdružení celkem 63 členů. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring, odbornou konferenci o internetovém marketingu IAC a poskytuje expertní analýzy vývoje internetového trhu u nás