Hlavní navigace

Společné televizní antény na Českobudějovicku

[Tisková zpráva] Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v České republice (dále jen NKS) rozeslala začátkem dubna speciální informační dopis na 3500 adres bytových družstev a sdružení vlastníků bytových jednotek v územní oblasti České Budějovice. Zásilka obsahuje mimo jiné podrobnou informační brožuru se všemi důležitými informacemi k přechodu na digitální televizní vysílání a osobní dopis předsedy NKS Ing. Zdeňka Duspivy s upozorněním na blížící se termíny vypínání analogového vysílání v této územní oblasti a s tím související otázku „SPOLEČNÝCH TELEVIZNÍCH ANTÉN“ (dále jen STA), které je třeba pro příjem digitálního signálu upravit.

Sdílet

Rozsah nutné úpravy STA se v různých případech liší zejména dle stavu, stáří a udržovanosti konkrétní STA. U starších domů (postavených před rokem 1980) se často doporučuje výměna celých rozvodů i technologie hlavní stanice. V zásadě platí, že ti, kteří STA a rozvody po domě pravidelně udržovali, neměli by mít s úpravou STA žádné větší problémy. Naopak ti, kteří nechali STA celé roky bez údržby a o špatný stav své antény i rozvodů se nestarali, budou muset do změny investovat výrazně více peněz. Dopis předsedy NKS odkazuje i na další zdroje informací na internetu (www.digitalne.tv) a na infolinku 800 90 60 30.

NKS již dříve zpracovala materiál „Alternativy řešení příjmu signálu DVB-T prostřednictvím STA“. Tento materiál je umístěn například na webových stránkách www.digitalne.tv mezi dokumenty ke stažení (http://www.di­gitalne.tv/mul­timedia/101000/100­003.pdf). Obsahuje podrobné technické informace k možnostem úpravy STA na příjem digitálního vysílání. „Role NKS je bytová družstva a společenství vlastníků informovat, pak již je na nich, aby se domluvili, jaký způsob příjmu digitální televize si zvolí. Zda to bude příjem zemského vysílání, či zda přejdou na satelit, kabel či IPTV. Tato domluva je často největší problém, se kterým jim ovšem pomoci nemůžeme. NKS žádnou z těchto variant neprosazuje, zůstáváme technologicky neutrální,“ říká Ing. Zdeněk Duspiva.

„Bohužel neexistují žádné ověřitelné údaje o počtu společných televizních antén, které jsou skutečně využívány pro příjem zemského vysílání. V mnoha případech jsou rozvody původní STA využívány jen pro rozvod kabelové televize či signálu ze satelitu a úprava tedy není třeba, někde není STA využívána vůbec. Je třeba, aby zástupci bytových družstev a sdružení vlastníků apelovali na své správce a zasadili se o včasné řešení situace kolem STA,“ konstatuje předseda NKS Ing. Zdeněk Duspiva.