Hlavní navigace

Společnost CA Technologies oznámila finanční výsledky za 2. čtvrtletí fiskálního roku 2011

[Tisková zpráva] ISLANDIA, N. Y., 10. listopadu 2010 – Společnost CA Technologies (NASDAQ:CA) zveřejnila finanční výsledky za druhé fiskální čtvrtletí končící k 30. září 2010.

Sdílet

 • Příjmy dosáhly 1,110 miliard USD, růst o 5 % v konstantním kurzu a o 4 % v platném kurzu z doby ohlášení výsledků
 • Účetní výkaz dle GAAP vykazuje zisk 0,43 USD na akcii, růst o 14 % v konstantním kurzu a o 5 % v platném kurzu z doby ohlášení výsledků
 • Non-GAAP zisk na akcii je 0,49 USD, růst o 10 procent v konstantním kurzu a o 9 % v platném kurzu z doby ohlášení výsledků
 • Potvrzení výhledu na fiskální rok 2011
 
 

PŘEHLED FINANČNÍCH UKAZATELŮ 

Druhé  čtvrtletí fis­kálního roku 2011 proti stejnému období roku 2010 (v milionech, kromě údajů o akciích)
  Fiskální rok 2011 Fiskální rok 2010 % změna % změna v konstantním kurzu
Obrat 1 110 USD 1 067 USD 4 5
Provozní zisk dle principů GAAP 222 USD 218 USD 2 11
Non-GAAP provozní  zisk* 251 USD 248 USD 1 3
Plně zředěný  provozní zisk na akcii dle principů GAAP 0,43 USD 0,41 USD 5 14
Non-GAAP plně  zředěný provoz­ní zisk na akcii* 0,49 USD 0,45 USD 9 10
Provozní peněžní  tok 130 USD 120 USD 8 11
 

*Non-GAAP příjem a zisky na akcii jsou non-GAAP finanční ukazatele, jak je zmíněno v rozboru non-GAAP výsledků níže. Srovnání non-GAAP a GAAP finančních ukazatelů naleznete v tabulkách na konci této tiskové zprávy.  

KOMENTÁŘ VEDENÍ 

„CA Technologies ve druhém čtvrtletí zaznamenalo dobré výsledky,“ řekl CEO společnosti Bill McCracken. „Do­sáhli jsme solidní finanční výkonosti růstem obratu, zisku na akcii a peněžního toku. Rovněž jsme podnikali další kroky pro podporu naší korporátní strategie, když jsme rozšířili naše portfolio produktů pro správu virtualizace, správu zabezpečení a cloud prostřednictvím řady klíčových akvizic a ohlášení nových špičkových řešení.“  

„Výsledky z druhého čtvrtletí vidím jako jasný indikátor správnosti našeho přístupu ke správě a zabezpečení fyzických, virtuálních i cloud prostředí,“ řekl dále McCracken. „Změny, které jsme učinili v naší organizaci a soustředění se na precizní výkon, se začínají vyplácet. Tyto výsledky společně s pohledem na první pololetí nám dávají jistotu k potvrzení našeho celoročního výhledu.“  

PŘÍJEM A OBJEDNÁVKY ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ  

Celkový růst příjmů  ve druhém čtvrtle­tí lze primárně přičíst významnému růstu objemu prodejů produktů CA pro zajištění  služeb, správu projektů a portfolia, a výrobků pro správu přístupu a identit. Zdravý růst vykazovaly také divize služeb a vzdělávání.  

 • Příjem dosáhl 1,110 miliardy USD, růst o 5 % v konstantním kurzu a 4 % v platném kurzu v době ohlášení výsledků.
 • Celkový příjem včetně dosud nevyřízených objednávek činil 7,832 miliardy, vzrostl o 2 % v konstantním kurzu i kurzu platném v době ohlášení výsledků. Podíl dosud nevyřízených objednávek na příjmu byl 3,463 miliardy, což znamená 3% růst v konstantním kurzu i kurzu platném v době ohlášení výsledků.
 • Příjmy ze severní Ameriky činily 675 milionů USD, vzrostly tak o 8 % v konstantním kurzu i kurzu platném v době ohlášení výsledků.
 • Mezinárodní příjmy činily 435 milionů USD, vzrostly tak o 2 % v konstantním kurzu a poklesly o 2 % v kurzu platném v době ohlášení.
 • Celkové objednávky ve druhém čtvrtletí měly hodnotu 1,018 miliardy, vzrostly tak o 10 % v konstantním kurzu a 9 % v kurzu platném v době ohlášení výsledků. Primárně šlo o prodeje nově distribuovaných produktů, výsledek negativně ovlivnil nižší objem prodaných mainframů oproti stejnému období minulého roku.
 • Společnost podepsala 14 licenčních ujednání s úhrnnými hodnotami více než 10 milionů USD v celkové hodnotě 361 milionů USD. Ve druhém čtvrtletí minulého roku bylo podepsáno 18 dohod v celkové hodnotě 366 milionů USD.
 • Vážená průměrná doba trvání objednávek předplatného a údržby za toto čtvrtletí činila 3,47 roku, v porovnání s 3,26 roku ve stejném období roku 2010.
 • Objednávky v severní Americe dosáhly hodnoty 674 milionů USD, vzrostly tak o 15 % v konstantním kurzu a 14 % v kurzu platném v době ohlášení výsledků.
 • Mezinárodní objednávky dosáhly hodnoty 344 milionů, vzrostly tak o 1 % v konstantním kurzu a zůstaly na stejné hodnotě v kurzu platném v době ohlášení výsledků.
 

VÝDAJE A MARŽE ZA DRUHÉ  ČTVRTLETÍ  

Meziroční výsledky dle principů  GAAP:

 • Operační náklady před započtením úroků a daní z příjmu činily 803 milionů, vzrostly tak o 9 % v konstantním kurzu a 10 % v kurzu platném v době ohlášení výsledků.
 • Provozní příjem před započtením úroků a daní z příjmu činily 307 milionu, poklesl tak o 2 % v konstantním kurzu a 9 % v kurzu platném v době ohlášení výsledků.
 • Provozní marže činila 28 %, poklesla tak o 4 procentní body oproti stejnému období loňského roku.
 

Náklady, operační příjem a operační marže za druhé pololetí byly ovlivněny rostoucími náklady spojenými s akvizicemi. To bylo částečně zmírněno 10 miliony USD získanými z jednorázového prodeje kapitálového úroku, který byl převeden na 0,01 nárůst hodnoty zisku na akcii dle principů GAAP i non-GAAP.

Meziroční výsledky non-GAAP, které vylučují na­koupený softwa­re a amortizaci nehmotných aktiv, restrukturalizační a další náklady z roku 2010 a kompenzační náklady související s akciemi, a naopak zahrnují zisky a ztráty hedge fondů, jež jsou splatné v daném čtvrtletí.

 • Provozní náklady před započtením úroků a daní z příjmu činily 721 milionů USD, což znamená 8% růst v konstantním kurzu a 7% růst v kurzu platném v době ohlášení výsledků. 
 • Provozní příjem před započtením úroků a daní z příjmu činil 389 milionů USD, zůstal tedy stejný v konstantním kurzu a snížil se o 1 % v kurzu platném v době ohlášení výsledků.
 • Operační marže činila 35 %, což je pokles o 2 procentní body.
 

Non-GAAP výsledky byly rovněž ovlivněny zvýšenými náklady (viz výše).

Ve druhém čtvrtle­tí společnost hlásila 25% daňovou sazbu dle principů GAAP a 34% daňovou sazbu non-GAAP.  

PENĚŽNÍ  TOK Z PROVOZU  

Peněžní tok z provozu činil 130 milionů USD v porovnání se 120 miliony USD za stejné období loňského roku. Peněžní tok ve druhém čtvrtletí byl ovlivněn meziročním 60milionovým navýšením v podobě jednorázových plateb od zákazníků.  
 

STRUKTURA KAPITÁLU  

 • Hotovost a hotovostní  ekvivalenty činily 2,525 miliardy USD.
 • S celkovým nevyřízeným dluhem 1,567 miliardy USD má společnost čistou hotovost v hodnotě 958 milionů USD.
 • Společnost ve druhém čtvrtletí odkoupila přibližně 5 milionů kmenových akcií v celkové hodnotě 96 milionů USD. Šlo o součást nákupního programu autorizovaného představenstvem v květnu 2010, v jehož rámci budou odkoupeny kmenové akcie v celkové hodnotě 500 milionů dolarů. 
 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI Z 2. ČTVRTLETÍ  

Během druhého čtvrtletí spo­lečnost ohlásila:

 • Akvizici společnosti Arcot Systems, Inc., lídra v oblasti řešení pro poskytování pokročilé autorizace a prevence proti podvodům prostřednictvím softwaru nebo služeb cloudu. Transakce měla hodnotu 200 milionů USD.
 • Akvizici soukromě držené firmy 4Base Technology, konzultační společnosti operující v oblasti virtualizace a infrastruktury cloudu. Podmínky transakce nebyly zveřejněny.
 • Podepsání dohody o akvizici společnosti Hyperformix, vedoucího poskytovatele softwaru pro správu kapacit v dynamických fyzických, virtuálních a cloud IT infrastrukturách. Detaily dohody nebyly zveřejněny, očekává se, že prodej bude dokončen ve třetím čtvrtletí.
 • Strategická aliance s Fujitsu Limited, která zlepší servisní zajištění produktového a strategii cloud computingu.
 • Obecnou dostupnost pěti produktů ve výkonné sadě CA Virtual suite, která nabízí komplexní vlastnosti pro správu – provisioning, ovládání, zajištění, zabezpečení a optimalizaci virtuálních prostředí. Společnost rovněž ohlásila vylepšení produktu CA Identity Manager pro automatizovaný provisioning cloud aplikací, včetně podnikových výpočetních platforem cloudu jako jsou Google Apps a Salesforce.com.
 

VÝHLED PRO FISKÁLNÍ  ROK 2011  

Počínaje prvním čtvrtletím fiskálního roku 2011 společnost vylučuje náhradu nákladů spojenou s akciemi ze svých non-GAAP finančních ukazatelů. Následující řádky jsou složeny z takzvaných „výhledových prohlášení“ (viz definice níže), a berou v potaz vyloučení náhrady nákladů spjaté s akciemi z budoucích non-GAAP finančních výsledků. Aby bylo možno porovnat non-GAAP prognózu příjmu na akcii pro fiskální rok 2011 s výsledky za celý fiskální rok 2010, nejsou v non-GAAP ziscích na akcii zahrnuty akciové kompenzační náklady níže.

Společnost potvrdila svůj revidovaný  výhled vypracovaný dne 21. července 2010 pro příjmy a peněžní tok, i GAAP a non-GAAP zisky na akcii. Společnost také aktualizovala projektovaná na reportovaná čísla v závislosti na kurzech měn z 30. září 2010:

 • Celkový růst příjmů v rozsahu mezi 3 a 5 procenty v konstantním kurzu. Při kurzech měn z 30. září 2010 se hlášené příjmy mění ze 4,45 miliardy na 4,55 miliardy USD.
 • Nárůst plně zředěného provozního zisku na akcii dle principů GAAP v konstantním kurzu bude mezi 5 až 13 procenty. Při kurzech měn z 30. září 2010 se hlášený plně zředěný zisk na akcii mění z 1,54 USD na 1,66 USD.
 • Nárůst plně zředěného non-GAAP provozního zisku na akcii v konstantním kurzu bude mezi 7 až 14 procenty. Při kurzech měn z 30. září 2010 se hlášený plně zředěný non-GAAP zisk na akcii mění z 1,85 USD na 1,97 USD. Plně zředěný non-GAAP zisk na akcii ve fiskálním roce 2010 po nezahrnutí akciových kompenzačních nákladů byl 1,74 USD.
 • Peněžní tok z provozu vzroste v rozsahu mezi 2 až 7 procenty v konstantním kurzu. Při kurzech měn z 30. září 2010 se hlášený peněžní tok z provozu mění z 1,400 miliardy na 1,475 miliardy.
 

Plně zředěné GAAP i non-GAAP zisky na dolar akcií se zvýšily, aby reflektovaly pohyby kurzů měn, mezidobou výkonnost a snížený počet akcií. GAAP i non-GAAP zisky na akcii se u maxima i minima rozsahu zvýšily o 0,03 USD.

Tento výhled nebere v potaz žádné materiální akvizice a částeční měnový hedge operačního příjmu. Společnost rovněž očekává celoroční GAAP a non-GAAP daňovou sazbu v rozsahu mezi 33 až 34 procenty.  

Na konci fiskálního roku 2011 očekává  společnost přibližně 506 milionů akcií v o­běhu a vážený průměr plně zředěných akcií v oběhu na fiskální rok stanovuje na cirka 508 milionů. Prognóza nezahrnuje vliv jakýchkoli budoucích vykoupení akcií.  

Webcast  

Tato tisková zpráva a doprovodné  tabulky by měly být prohlédnuty ve spojení s doda­tečným obsahem dostupným na webových stránkách společnosti, včetně doplňkového balíčku finančních informací a webcastu, který je rovněž dostupný na stránkách společnosti a jsou v něm probírány neauditované finanční výsledky za druhé fiskální čtvrtletí 2011. Jednotlivci mohou přistupovat k webcastu i této tiskové zprávě a dalším informacím na webové adrese http://ca.com/in­vest.  

O společnosti CA Technologies 

CA Technologies (NASDAQ: CA) je společnost zabývající se vývojem softwaru a řešení pro IT management, která má zkušenost ze všech IT prostředí – od mainframů a distribuovaných prostředí až po ta virtuální či cloud. CA Technologies spravuje a zabezpečuje IT prostředí a svým zákazníkům umožňuje poskytování pružnějších IT služeb. Inovativní produkty a služby společnosti CA Technologies poskytují vhled a kontrolu nezbytnou pro podporu obchodní agilnosti IT organizací. Většina společností z žebříčku Global Fortune 500 při správě svých IT ekosystémů spoléhá na řešení CA Technologies. Pro více informací navštivte CA Technologies na adrese www.ca.com

Sledujte CA Technologies 

 
 

Non-GAAP finanční  ukazatele   

Tato tisková zpráva, doprovodné  tabulky a dodatečný obsah, včetně balíčku dodatečných finančních informací, jsou dostupné na webové stránce společnosti. Tento obsah zahrnuje jisté finanční ukazatele, které vylučují vliv určitých položek, a proto nebyl počítán v souladu s všeobecně uznávanými americkými účetními principy (GAAP). Non-GAAP ukazatele pro provozní výdaje, provozní příjem, provozní marži, příjem z operací a plně zředěné příjmy na akcii nezahrnují následující položky: bezhotovostní amortizaci nakoupeného softwaru a dalších nehmotných aktiv, akciovou kompenzaci, restrukturalizační a další prefiskální výdaje z roku 2010, a naopak zahrnují zisky a ztráty hedge fondů, jež jsou splatné v daném čtvrtletí. Non-GAAP příjem rovněž vylučuje úroky z konvertibilních dluhopisů. Efektivní daňová sazba pro GAAP a non-GAAP příjem z operací je rezerva společnosti na daně z příjmu vyjádřená jako procentuální podíl GAAP a non-GAAP příjmu z operací před zdaněním. Takové daňové sazby jsou určovány v závislosti na odhadované efektivní celoroční daňové sazbě, přičemž efektivní daňová sazba pro GAAP obecně zahrnuje dopad diskrétních položek. Upravený non-GAAP peněžní tok nezahrnuje restrukturalizaci a další náklady. Volný peněžní tok nezahrnuje kapitálové náklady. Informace o konstantním kurzu uvádíme, abychom poskytli rámec pro posouzení reálné výkonnosti naší společnosti bez dopadu fluktuací směnného kurzu. Abychom mohli poskytovat tuto informaci, jsou současné a komparativní výsledky předchozích období pro jednotlivé divize reportované v jiných měnách než je USD konvertovány na USD ve směnném kurzu platném k 31. Březnu 2010, což byl poslední den našeho předchozího fiskálního roku. Konstantní kurz nezahrnuje vlivy hedge programu společnosti. Konstantní kurz pro roční předplatné a objednávky údržby vypočítáme vydělením objednávek předplatného a údržby v konstantní měně váženou průměrnou dobou trvání objednávek předplatného a údržby v rocích. Tyto non-GAAP finanční ukazatele se mohou lišit od non-GAAP finančních ukazatelů využívaných dalšími společnostmi. Non-GAAP finanční ukazatele by neměly být považovány za náhradu či nadřazené nad ukazateli finanční výkonnosti vyjadřující finanční výkonnost v souvislosti s principy GAAP. Vyloučením těchto položek usnadňují non-GAAP finanční ukazatele managementu interní srovnání s historickými provozními výsledky a peněžními toky, s provozními výsledky a peněžními toky konkurentů, a s odhady analytiky cenných papírů. Vedení využívá tyto non-GAAP finanční ukazatele interně ke zhodnocení své výkonnosti. Tyto ukazatele jsou rovněž klíčovým měřítkem k určení odměn pro management. Společnost věří, že tyto non-GAAP finanční výsledky jsou užitečné pro investory, neboť zajišťují lepší transparentnost dodatečných informací využívaných vedením při finančním a provozním rozhodování. Krom toho společnost historicky svým investorům reportovala obdobné non-GAAP finanční ukazatele a věří, že zahrnutí srovnatelných ukazatelů zajistí konzistentnost finančního reportingu. Investorům se doporučuje posouzení srovnání non-GAAP finančních ukazatelů v této tiskové zprávě s jejich nejpříměji porovnatelnými GAAP finančními ukazateli, které jsou rovněž součástí této TZ.  

Varování  ohledně výhledových prohlášení 

Některá prohlá­šení v této zprávě (taková obsahující slova jako „věříme“, „plánujeme“, „předpokládáme“, „očekáváme“ a podobně) tvoří „výhledová prohlášení“, která jsou založena na přesvědčení a předpokladech vedení Společnosti, a informacích, které má vedení v současnosti k dispozici. Tato výhledová prohlášení odrážejí aktuální postoje Společnosti s ohledem na budoucí události a jsou subjektem jistých rizik, nejistot a předpokladů. Řada důležitých faktorů by mohla změnit konečné výsledky nebo události, které by se tak lišily od tvrzení v těchto výhledových prohlášení, například: schopnost dosáhnout úspěchu strategie Společnosti mj. tím, že budou zvýšeny prodeje na nových a rozvojových trzích, bude umožněno prodávat nové produkty a nabídku softwaru jako služby (Software-as-a-Service) a zlepšeno povědomí o značce na trhu; globální ekonomické faktory a politické události vymykající se kontrole Společnosti; obecné ekonomické podmínky, které zahrnují obavy z globální recese a úvěrová omezení, či nepříznivé ekonomické podmínky v určitém regionu, odvětví nebo obchodním sektoru; selhání v rozšíření programů partnerských kanálů; schopnost náležitě spravovat a rozvíjet systémy a procesy pro správu a finanční reportování; schopnost úspěšně akvírovat technologii a software, které jsou v souladu s naší strategií a integrovat akvírované společnosti a produkty do našeho předmětu podnikání; konkurence v nabídce produktů a služeb a stanovování cen; schopnost udržet a přitáhnout kvalifikované klíčové zaměstnance; schopnost adaptovat se na rychlé technologické a tržní změny; schopnost udržet produkty Společnosti kompatibilní se stále se měnícími operačními systémy; přístup k softwaru licencovanému od třetích stran, kód třetích stran a specifikace pro vývoj kódu; využití softwaru na bázi open source; odhalení chyb v softwaru Společnosti a potenciálních nárokování odpovědnosti; výrazné dluhy a možné budoucí změny třídy úvěruschopnosti; selhání v ochraně duševního vlastnictví a zdrojových kódů Společnosti; fluktuace v počtu, podmínkách a trvání našich licenčních dohod, stejně jako načasování objednávek od zákazníků a channel partnerů; spoléhání na velké transakce se zákazníky; rizika spjaté s prodejem státním institucím; narušení softwarových produktů Společnosti, stejně jako datových center a IT prostředí Společnosti a jejích zákazníků; přístup k mikrokódu třetích stran; nárokování třetích stran na porušení jejich duševního vlastnictví nebo placení licenčních poplatků; fluktuace zahraničních měn; selhání v úspěšném provedení restrukturali­začních plánů; úspěšné outsourcování různých funkcí třetím stranám; potenciální daňové závazky; a tyto a další faktory popsány detailněji v dokumentech vyplněných pro úřad SEC (Securities and Exchange Commission). Spo­lečnost nepřebírá žádnou zodpovědnost za aktualizace informaci v této zprávě, mimo informací předepsaných zákonem. Čtenáři jsou vyzýváni nespoléhat na tato výhledová prohlášení, které se vztahují pouze k aktuálnímu datu.