Hlavní navigace

Společnost CA Technologies oznámila finanční výsledky za 3. čtvrtletí fiskálního roku 2011

[Tisková zpráva] ISLANDIA, N.Y., 10. února, 2011 – Společnost CA Technologies (NASDAQ:CA) zveřejnila výsledku hospodaření za třetí finanční čtvrtletí, které skončilo 31. prosince 2010.

Sdílet

 • Výnosy 1,165 miliardy dolarů, vzestup o 5 % v konstantním kurzu o 4 % v platném kurzu z doby ohlášení výsledků
 • GAAP zisk na akcii činil 0,39 dolaru, což je pokles o 17 % v konstantním kurzu o 20 % v platném kurzu z doby ohlášení výsledků
 • Non-GAAP zisk na akcii činil 0,51 dolaru, což je vzestup o 11 % v konstantním kurzu i v kurzu z doby ohlášení výsledků
 • Nabízí roční detailní přehled GAAP i non-GAAP výnosů na akcii a zvyšuje výhled výnosů
 • Oznamuje akvizici společnosti Torokina Networks s cílem rozšířit dosah na trhu poskytovatelů telekomunikač­ních služeb
 

PŘEHLED FINANČNÍCH UKAZATELŮ

Třetí  čtvrtletí fis­kálního roku 2011 vs 2010 
  

Druhé  čtvrtletí fis­kálního roku 2011 proti stejnému období  roku 2010 (v milionech, kromě  údajů o akciích)
  Fiskální rok 2011 Fiskální rok 2010 % změna % změna v konstantním kurzu
Výnosy 1165 mil. USD 1122 mil. USD 4 % 5 %
GAAP zisk z běžných činností 200 mil. USD 256 mil. USD – 22 % – 19 %
Non-GAAP zisk z běžných činností* 260 mil. USD 246 mil. USD 6 % 7 %
GAAP zisk na akcii z běžných činností 0,39 dolar 0,49 dolar – 20 % – 17 %
Non-GAAP zisk na akcii z běžných činností* 0,51 dolar 0,46 dolar 11 % 11 %
Provozní cash flow 496 mil. USD 342 mil. USD 45 % 45 %

Komentář managementu

„Společnost CA Technologies za sebou má další silné čtvrtletí a to díky zaměření na prvotřídní kvalitu a soustavnému budování portfolia špičkových řešení pro řízení a zabezpečení IT infrastruktury, ať už pro maniframy či pro cloud computing prostředí,“ říká CEO společnosti Bill McCracken. „Během uplynulého roku jsme posílili naše produktové portfolio novými technologiemi z celkem devíti akvizicí. Zkombinovali jsme tyto nové znalosti a zkušenosti s vlastním vývojem, abychom našim zákazníkům poskytli řešení potřebné pro správu a zabezpečení jejich IT prostředí. Toto je hnací silou našeho dosavadního růstu a také základem budoucího rozvoje.“

„Čekají nás poslední týdny fiskálního roku 2010 a již nyní z něj máme velmi dobrý dojem a to jak co se týče našeho strategického tržního postavení, tak schopnosti plnit stanovené finanční cíle,“ pokračuje Bill McCracken. „Pokračujeme v našem zaměření na zrychlení prodeje nových produktů, zejména novým zákazníkům ze vznikajících a rozvíjejících se společností. Stojíme tak na čele evoluce IT technologií – virtualizace a cloud computingu.“

Hlavní  události

Během třetího čtvrtletí spo­lečnost:

 • Dokončila akvizici soukromě vlastněné společnosti Arcot Systems a to za cenu přibližně 200 miliónů dolarů, která byla zaplacena v hotovosti.
 • Ohlásila vydání nové cloudové počítačové platformu CA 3Tera AppLogic.
 • Ohlásila novou generaci softwarového balíku CA Automation Suite, který zákazníkům pomůže na jejich cestě k virtualizované dynamické cloudové počítačové infrastruktuře.
 • Dokončila akvizici soukromě vlastněné společnosti Hyperformix, což je vedoucí poskytovatel řídícího software pro dynamické fyzické, virtuální a cloudové IT infrastruktury. Smluvní podmínky nebyly zveřejněny.
 • Oznámila dostupnost CA Mainframe Chorus, což je další krok v CA Technologies Mainframe 2.0 strategii mající za cíl zjednodušit správu mainframů a pomoci této platformě být nadále efektivní a integrální součástí rozvíjejících se IT infrastruktur.

Výnosy a objednávky ve třetím  čtvrtletí

Růst výnosů ve třetím  čtvrtletí lze připsat hlavně vyššímu prodeji software pro zajištění služeb (sevice assurance), virtualizační management a automatizaci služeb, SaaS (Software as a Service) produktů a nabídkám vzdělávání. Růst tržeb v konstantním kurzu přibližně o tři procentní body lze připsat původním produktům společnosti, dva procentní body růstu pak pocházejí od výrobků získaných společností 3Tera, Arcot Systems a Nimsoft.

Při výpočtu v platném kurzu v době zveřejnění finančních výsledků byly nárůst výnosů přibližně rovnovážně rozdělen. Cca 60 % výnosů společnosti pocházelo ze severní Ameriky a 40 % z jejích mezinárodních operací.

 • Výnosy činily 1,110 miliardy dolarů, což je růst o 5 % v konstantním kurzu a 4 % v platném kurzu v době ohlášení výsledků.
 • Celkový příjem včetně dosud nevyřízených objednávek činil 8,015 miliardy dolarů, což je růst o 2 % v konstantním kurzu a o 1 % v kurzu platném v době ohlášení výsledků. Podíl dosud nevyřízených objednávek na příjmu byl 3,592 miliardy, což znamená 4% růst v konstantním kurzu i kurzu platném v době ohlášení výsledků.
 • Výnosy v severní Americe byly 697 miliónů dolarů, což znamená 7% růst v konstantním kurzu i v kurzu platném v době ohlášení výsledků.
 • Mezinárodní výnosy byly 468 milionů USD, vzrostly tak o 1 % v konstantním kurzu a poklesly o 1 % v kurzu platném v době ohlášení.
 • Celkové objednávky ve druhém čtvrtletí dosáhly 1,281 miliardy dolarů, klesly tak o 5 % v konstantním kurzu a 6 % v kurzu platném v době ohlášení výsledků. Za nižšími výsledky stojí primárně pokles obnovy licenčních a servisních smluv ze strany zákazníků. Tento nepříznivý vývoj byl částečně kompenzován pozitivními výsledky v prodeji nových produktů a kapacitních prodejů.
 • Společnost podepsala 15 licenčních ujednání s úhrnnými hodnotami více než 10 milionů dolarů, celková hodnota těchto všech činila 361 milionů dolarů. Pro srovnání, ve stejném období minulého finančního roku bylo podepsáno 16 dohod v celkové hodnotě 514 milionů dolarů.
 • Vážená průměrná doba trvání objednávek předplatného a údržby za toto čtvrtletí činila 3,20 roku, v porovnání s 3,23 roku ve stejném období fiskálního roku 2010.
 • Objednávky v severní Americe dosáhly 766 milionů dolarů, vzrostly tak o 7 % v konstantním kurzu a 8 % v kurzu platném v době ohlášení výsledků.
 • Mezinárodní objednávky dosáhly hodnoty 515 milionů, klesly tak o 19 % v konstantním kurzu a o 22 % v kurzu platném v době ohlášení výsledků.

Provozní  cash flow

Peněžní tok z provozních činností byl 496 miliónů dolarů, ve stejném období předchozího roku 342 miliónů. Cash flow ve třetím čtvrtletí bylo příznivě ovlivněno meziročním nárůstem zálohových plateb od zákazníků ve výši 78 miliónů a růstem inkasa pohledávek z obchodního styku ve výši 122 miliónů. Naopak cash flow bylo negativně ovlivněno vyššími osobními náklady a výdaji spojenými s akvizicemi.

Struktura kapitálu

 • Hotovost a hotovostní ekvivalenty a tržně realizovatelné cenné papíry 2,685 miliardy dolarů.
 • S celkovým nevyřízeným dluhem 1,555 miliardy USD má společnost čistou hotovost ve výši 1,130 miliardy dolarů.
 • Společnost ve druhém čtvrtletí zpětně odkoupila přibližně 1,5 milionů svých akcií v celkové hodnotě 35 milionů dolarů. Šlo o součást nákupního programu autorizovaného představenstvem v květnu 2010, v jehož rámci budou odkoupeny kmenové akcie v celkové hodnotě 500 milionů dolarů.

Akvizice společnosti Torokina Networks

Společnost ohlásila akvizici soukromě  vlastněné spo­lečnosti Torokina Networks Pty se sídlem v australském Sydney. Jde o poskytovatele telekomunikačních managementových řešení pro operátory 2G, 2G, NGN (next generation networks) i VoIP služeb po celém světě. Společnosti CA Technologies a Torokina Networks spolu již předtím spolupracovaly jako partneři a nezávislí prodejci. Smluvní podmínky nebyly zveřejněny. K této události byla vydána tisková zpráva, která se nachází zde.

Výhled pro fiskální  rok 2011

Počínaje prvním čtvrtletím fiskálního roku 2011 společnost vylučuje náhradu nákladů  spojenou s akciemi ze svých non-GAAP finančních ukazatelů. Následující řádky jsou složeny z takzvaných „výhledových prohlášení“ (viz definice níže), a berou v potaz vyloučení náhrady nákladů spjaté s akciemi z budoucích non-GAAP finančních výsledků. Aby bylo možno porovnat non-GAAP prognózu příjmu na akcii pro fiskální rok 2011 s výsledky za celý fiskální rok 2010, nejsou v non-GAAP ziscích na akcii zahrnuty akciové kompenzační náklady níže.

Společnost svůj výhled zveřejněný  21. října 2010. Zvýšila předpokládanou výši výnosů, stejně tak zvýšila předpoklady pro GAAP i non-GAAP zisk na akcii a znovu potvrdila svoje předpoklady pro výši cash flow z provozních činností. Společnost také aktualizovala projektovaná na reportovaná čísla v závislosti na kurzech měn z 31. prosince 2010:

 • Celkový růst příjmů v rozsahu mezi 4 a 5 procenty v konstantním kurzu. Předchozí rozsah byl 3 až 5 procent. Při kurzech měn z 31. prosince 2010 se hlášené příjmy mění ze 4,48 miliardy na 4,55 miliardy dolarů.
 • Nárůst plně zředěného provozního zisku na akcii dle principů GAAP v konstantním kurzu bude mezi 8 až 14 procenty. Předchozí rozsah byl 5 až 13 procent. Při kurzech měn z 31. prosince 2010 se hlášený plně zředěný zisk na akcii mění z 1,57 na 1,67 dolaru.
 • Nárůst plně zředěného non-GAAP provozního zisku na akcii v konstantním kurzu bude mezi 10 až 15 procenty. Předchozí rozsah byl 7 až 14 procent. Při kurzech měn z 31. prosince 2010 se hlášený plně zředěný non-GAAP zisk na akcii mění z 1,88 na 1,98 dolaru. Plně zředěný non-GAAP zisk na akcii ve fiskálním roce 2010 po nezahrnutí akciových kompenzačních nákladů byl 1,74 USD.
 • Peněžní tok z provozní činnosti vzroste v rozsahu mezi 2 až 7 procenty v konstantním kurzu. Při kurzech měn z 31. prosince 2010 se hlášený peněžní tok z provozu mění z 1,400 miliardy na 1,475 miliardy.

Tento výhled nebere v potaz žádné  materiální akvizice a částečný měno­vý hedge operačního příjmu. Společnost rovněž očekává celoroč­ní GAAP a non-GAAP daňovou sazbu v rozsahu mezi 32 až 33 procent. To je pokles o jeden procentní bod z předchozího odhadu, který byl v rozmezí 33 až 34 procent.

Na konci fiskálního roku 2011 očekává  společnost přibližně 504 milionů akcií v o­běhu a vážený průměr plně zředěných akcií v oběhu na fiskální rok na úrovni přibližně 508 milionů. To nezahrnuje vliv jakéhokoli budoucího výkupu akcií. 
  

O společnosti CA Technologies 

CA Technologies (NASDAQ: CA) je společnost zabývající se vývojem softwaru a řešení pro IT management, která má zkušenost ze všech IT prostředí –  od mainframů a distribuovaných prostředí až po ta virtuální či cloud. CA Technologies spravuje a zabezpečuje IT prostředí a svým zákazníkům umožňuje poskytování pružnějších IT služeb. Inovativní produkty a služby společnosti CA Technologies poskytují vhled a kontrolu nezbytnou pro podporu obchodní agilnosti IT organizací. Většina společností z žebříčku Global Fortune 500 při správě svých IT ekosystémů spoléhá na řešení CA Technologies. Pro více informací navštivte CA Technologies na adrese www.ca.com.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).