Hlavní navigace

Společnost CA uvádí osm nových a vylepšených řešení správy IT, která organizacím umožňují snížit náklady a omezit rizika

[Tisková zpráva] Rozšířená koncepce ETIM (Enterprise IT Management) pro řízení, správu a zabezpečení informačních technologií

Sdílet

Praha, 11. června 2008 – společnost CA oznamuje uvedení osmi nových a aktualizovaných řešení koncepce EITM (Enterprise IT Management), která zákazníkům umožňují zajistit řízení, správu a zabezpečení firemního IT prostředí. Řešení zahrnují produkty pro zajištění shody s předpisy a správu rizik v rámci prostředí využívajících mainframe i distribuované systémy a produkty využívající nejnovější technologie společnosti CA v oblasti automatizace. Podniková oddělení IT tak mohou implementovat konzistentní zásady správy IT a procesů bez ohledu na použitou platformu a tím zjednodušit základní operace a snáze implementovat standardy „best-practice“, například ITIL® a COBIT.

„Dnešní úspěšné společnosti si uvědomují, že IT se může stát efektivním nástrojem konkurenčního boje,“ říká Ajei Gopal, výkonný viceprezident skupiny EITM společnosti CA. „Naše koncepce EITM je připravena tak, aby zákazníkům umožnila využít IT k ovládnutí trhu. Díky řešením CA mohou oddělení IT přispívat k zajištění růstu, ziskovosti a adaptability společnosti, a současně výrazně omezit náklady. Společnost CA neustále doplňuje koncepci EITM o inovativní technologie, které se zaměřují na nejpalčivější problémy zákazníků. Díky podpoře a prosazování obchodních priorit tato koncepce rovněž přináší dlouhodobé výsledky.“

EITM je strategická koncepce společnosti CA, jejímž cílem je změnit způsoby správy IT uvnitř organizace. Poskytuje zákazníkům integrovaný a modulární přístup k řízení, správě a zabezpečení prostředí IT v souladu s obchodními cíli společnosti.

Zajišťování shody s předpisy a prosazování zásad zabezpečení
Pět z osmi řešení, která dnes společnost CA představila, zlepšují správu rizik v rámci jednotlivých společností, neboť se zaměřují jak na externí předpisy, tak na vnitřní provozní směrnice. Řešení společnosti CA pomáhají snížit související rizika a umožňují implementaci nejlepších postupů při identifikaci, vyhodnocení, analýze a vyvažování rizik. Některá z těchto řešení byla speciálně navržena tak, aby zajišťovala dodržování SOX, PCI, HIPAA, COBIT a řady dalších důležitých standardů.

  • CA GRC Manager r1.5 poskytuje odborníkům zaměřeným na správu rizik, shodu s předpisy a audit nové možnosti centrální správy rizik a iniciativ v oblasti shody s předpisy v rámci celé organizace. Tato nová verze umožňuje společnostem spravovat podnikové zásady v průběhu celého životního cyklu, porovnávat a analyzovat klíčové indikátory výkonu a rizik a automatizovat správu GRC s cílem zajistit špičkový výkon.
  • CA Security Compliance Manager* je nový produkt, který zlepšuje zabezpečení IT a zajišťuje shodu s legislativními a firemními předpisy. Produkt CA Security Compliance Manager je navržen tak, aby automaticky rozpoznal porušení zásad zabezpečení nebo předpisů, jako jsou například neaktivní či nepřiřazené účty, a zajistil nápravu. Rovněž zjednodušuje ruční postupy související s certifikací a atestací oprávnění. CA Security Compliance Manager umožňuje integraci s produkty CA Identity Manager, CA-ACF2 a CA-Top Secret, CA GRC Manager a CA Service Desk. Vytváří sestavy o shodě, které ukazují „kdo má přístup k čemu“, „kdo může dělat co“ a „kdo schválil co“, a současně zjednodušuje případné nápravné kroky.
  • CA Access Control r12 zlepšuje přístup zákazníků k zabezpečení a zajištění kompatibility IT, neboť poskytuje možnosti vytváření, nasazení a správy specifických prvků pro řízení přístupu založených na rolích pro jednotlivé servery. Díky podpoře systému pro automatickou distribuci a aktualizaci koncových bodů produkt CA Access Control umožňuje spravovat tisíce koncových bodů prostřednictvím jediného serveru a zajišťovat implementaci v rozsáhlých prostředích. Dále poskytuje agregované aktivní vytváření zpráv o stavu dodržování zásad a oprávnění, takže je možné vyřešit potíže související s nedodržením zásad dříve, než přerostou ve skutečné problémy zabezpečení či shody.
  • CA Identity Manager r12 poskytuje společnostem nebývalé možnosti správy identit, od vytvoření přes případné úpravy až po odstranění, a to v rámci výpočetních prostředí využívajících jak mainframe, tak distribuované systémy. Vylepšení architektury a možností instalace, správy i vytváření sestav, které tato verze nabízí, pomáhá podnikům snižovat složitost a omezovat náklady spojené s nasazením správy identit a současně usnadňuje dodržování standardů. Produkt CA Identity Manager podporuje integraci a přizpůsobení díky specializovaným systémům, a to prostřednictvím nástroje pro integraci identit.
  • CA Software Compliance Manager* je nový produkt, který umožňuje organizacím výrazně snížit rizika a náklady spojené se správou softwarových licencí. Řada společností se v současnosti při správě softwarových licencí spoléhá na neopakovatelné ruční procesy. To samozřejmě zvyšuje riziko neúspěchu při auditu softwaru. Produkt CA Software Compliance Manager pomáhá vytvořit průběžné kontrolní mechanismy, které usnadňují zajištění shody s platnými předpisy. Integrací dat z inventarizačních nástrojů společnosti CA a dalších výrobců usnadňuje procesy auditu a dále je upravuje s cílem zajistit odpovídající správu licencí.

Zvýšení efektivity prostřednictvím ovládacích prvků pro automatizaci s využitím zásad
Podle zprávy, kterou pod názvem Data Center Automation Defined vydala 26. února 2008 společnost Forrester Research, se v rámci IT vynakládá cca 75 % nákladů na průběžné operace a správu. Jedním z hlavních důvodů je absence mechanismů pro automatizaci úloh. V současnosti vede celá řada faktorů ke zvyšování nákladů na pracovní síly související se správou a údržbou infrastruktury. Jediná možnost, jak této situaci čelit, spočívá ve snížení nákladů a zvýšení efektivity prostřednictvím automatizace.

Tři z řešení, která společnost CA právě představila, využívají automatizaci ke sjednocení IT činností organizace, zvýšení efektivity a snížení nákladů:

  • CA IT Process Manager* je nový produkt, který posiluje řešení Data Center Automation prostřednictvím automatizace procesů IT v rámci datových středisek. Cílem je výrazně snížit náklady na správu, zvýšit produktivitu a zajistit využití osvědčených postupů, jejichž cílem je zvýšení výkonu a dostupnosti důležitých podnikových aplikací. Produkt CA IT Process Manager mění koncepci správy IT a zajišťuje rychlejší poskytování služeb, neboť umožňuje návrh, vytvoření, koordinaci, správu a vytváření sestav pro pracovní postupy, které podporují provozní procesy IT. Zákazníci mohou automatizovat a vizualizovat důležité procesy IT související s klíčovými postupy IT, včetně automatizace správy zátěže, automatizace datových středisek, zotavení po haváriích, konzolidace, ITIL/ITSM a správy provisioningu, zabezpečení a virtualizace, neboť mohou využívat výhod těsné integrace s více než 30 řešeními pro správu IT od společnosti CA a dalších výrobců, mezi něž patří společnosti IBM, BMC, HP a Microsoft.
  • CA Advanced Systems Management r11.2 je dokladem snahy společnosti CA poskytnout zákazníkům řešení nezávislé na dodavatelích a platformách, které usnadňuje správu prostředí fyzických a virtuálních serverů. Produkt CA Advanced Systems Management, který rozšiřuje podporu společnosti CA pro celou řadu virtualizačních platforem, je nyní integrován s produktem VMware VirtualCenter a podporuje logické domény Sun. Díky mapování infrastruktury podnikových serverů (mezi fyzickou a logickou úrovní) dále poskytuje jedinečný přehled ve virtuálních a clusterových prostředích. Tato funkce pomáhá zákazníkům průběžně vyhodnocovat, spravovat a optimalizovat virtuální systémové prostředky a ověřovat dostupnost služeb.
  • CA OPS/MVS Event Management and Automation r11.6 automatizuje správu systémových prostředků z/OS® a je vybaven funkcí SOF (Switch Operations Facility), která správcům systémů mainframe umožňuje rychle vizualizovat, monitorovat a spravovat stav komplexních infrastruktur Enterprise Systems Connection a Fiber Connectivity. Tyto infrastruktury, které propojují počítače typu mainframe s periferními zařízeními, jako jsou úložiště dat, jsou z hlediska poskytování služeb IT mimořádně důležité. Jejich správa je však velmi obtížná a časově náročná. Prostřednictvím funkce SOF mohou pracovníci IT spravovat infrastruktury tohoto typu mnohem efektivněji a rychleji.

Další informace o těchto produktech naleznete na adrese http://ca.com/e­itm/businessva­lue.

* Označuje nové produkty.