Hlavní navigace

Společnost Central European Media Enterprises získala kontrolu nad stanicí Markíza TV vysílající ve Slovenské republic

[Tisková zpráva] [Hamilton, Bermuda] – 31. října 2005 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. („CME“) (Nasdaq/BCPP: CETV) dnes oznámila, že uzavřela se svými třemi partnery ve Slovenské republice smlouvu o odkupu kontrolního vlastnického podílu v TV Markíza, který navýší její vlastnický podíl na 80 %.

Sdílet

Po dokončení transakce vzroste vlastnický podíl držený společnosti CME v provozních společnostech působících na slovenském trhu ze současných 70 % na 80 %. Podíl hlasovacích práv držených společností CME v místní provozní společnosti STS vzroste ze 49 % na téměř 90 % a podíl hlasovacích práv ve společnosti Markíza, která je držitelem licence na televizní vysílání, vzroste ze 34 % na 80 %. Zbývající menšinové podíly si ponechají dva stávající partneři – Jan Kováčik a Milan Fiľo.

Celková kupní cena je přibližně 28,7 mil. USD a je splatná ve dvou splátkách. Částka ve výši přibližně 23,8 mil. USD bude splatná při podpisu smlouvy a částka ve výši až 4,9 mil. USD bude splatná ke dni 31. května 2006. Uzavření celé transakce se očekává do konce roku 2005 a podléhá schválení antimonopolního úřadu Slovenské republiky.

Michael Garin, generální ředitel společnosti CME, k transakci poznamenal: „Získání kontroly nad touto vynikající stanicí bylo pro společnost CME jedním z nejdůležitějších cílů. Očekáváme, že díky tomu, že získáme kontrolu nad provozní společností i nad společností, která je držitelem licence, se nám podaří dosáhnout ještě lepších výkonů. Naše schopnost poprvé konsolidovat výsledky TV Markíza také zvýší transparentnost našich výsledků pro investory.

" Jsme rádi, že máme možnost navýšit investice ve Slovenské republice a získat kontrolu nad TV Markíza ještě před obnovením licence na televizní vysílání, ke kterému má dojít příští rok. Společnost CME je pevně odhodlána dále rozvíjet vysílání na Slovensku a zajistit, aby TV Markíza provozovala svoji činnost v souladu s nejpřísnějšími mezinárodními standardy.“"

TV Markíza zahájila vysílání v roce 1996 a v současné době je nejoblíbenější celostátní televizní stanicí působící na slovenském trhu, která je svým vysíláním schopna pokrýt 97 % populace a za prvních devět měsíců roku 2005 dosáhla celodenního podílu na sledovanosti ve výši 32 %.

Prohlášení s výhledem do budoucna

Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení s výhledem do budoucna, včetně prohlášení týkajících se předpokládaného dokončení transakce, budoucí výkonnosti stanice a našich podnikatelských strategií a závazků. Ve vztahu k těmto prohlášením a všem dalším prohlášením s výhledem do budoucna se dožadujeme ochrany podle ustanovení týkajícího se prohlášení s výhledem do budoucna obsaženého v Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Prohlášení s výhledem do budoucna jsou inherentně vystavena rizikům a nejistotám, z nichž mnohé nelze s přesností předvídat nebo je nelze jinak ovlivnit a některé z nich nelze dokonce ani předpokládat. Budoucí události a skutečné výsledky ovlivňující náš strategický plán stejně tak jako naše finanční situace, výsledky hospodaření a cash flow se mohou podstatně lišit od údajů popisovaných nebo předpokládaných v prohlášeních s výhledem do budoucna. Důležitými faktory, které k takovým rizikům přispívají, zahrnují mimo jiné míru rozvoje reklamního trhu v zemích, v nichž působíme, celkové tržní a hospodářské podmínky v těchto zemích a také ve Spojených státech a v západní Evropě, obnovu vysílacích licencí, schopnost zajistit odpovídající programovou skladbu, schopnost přilákat diváky, celkové regulační prostředí, v němž působíme, a platnost příslušných zákonů a předpisů.

CME je vysílací společnost provozující hlavní televizní sítě v šesti středoevropských a východoevropských zemích, které svými signálem pokrývají celkem asi 90 milionů lidí. Její televizní stanice působí v Chorvatsku (Nova TV), České republice (TV Nova, Galaxie Sport), Rumunsku (PRO TV, Acasa, PRO Cinema), na Slovensku (Markiza), ve Slovinsku (POP TV, Kanal A) a na Ukrajině (Studio 1+1). Akcie společnosti CME se obchodují v burzovním systému NASDAQ a na Burze cenných papírů Praha pod zkratkou „CETV“.