Hlavní navigace

Společnost Cingular kupuje firmu AT&T Wireless

[Tisková zpráva]

Sdílet

Společnost Cingular kupuje firmu AT&T Wireless

Spojením obou firem vznikne největší poskytovatel mobilních služeb v USA

Atlanta (USA, Georgia), 18. února 2004 (PROTEXT/PRNew­swire) – Transakcí v hodnotě 41 miliard dolarů vznikne největší poskytovatel služeb mobilní komunikace v USA, který zákazníkům nabídne vyšší kvalitu služeb, lepší pokrytí a nové datové služby.

Společnost Cingular Wireless LLC, společný podnik firem SBC Communications Inc. (index NYSE: SBC) a BellSouth Corp. (index NYSE: BLS), dnes oznámila, že kpuje společnost AT&T Wireless (index NYSE: AWE). Po ukončení celé transakce vznikne největší poskytovatel služeb mobilní komunikace v USA. Po sloučení bude mít nová firma celkem 46 milionů zákazníků, kteřé budou moci využívat služeb jedné z nejlepších digitálních sítí v USA. Tato síť je k dispozici zákazníkům ve 49 státech USA a pokrývá tak 97 procent tamního trhu. Celkové tržby obou sloučených firem za rok 2003 činily více než 32 miliard dolarů.

V souladu s podmínkami transakce, která již byla schválena správními radami obou zúčastněných firem, získají akcionáři firmy AT&T Wireless za jednu akcii 15 dolarů v hotovosti. Hodnota celé transakce je tedy přibližně 41 miliard dolarů. Celá transakce, kterou ještě musí schválit americké regulační úřady a akcionáři firmy AT&T Wireless, bude dokončena nejpozději do konce roku 2004.

„To je skvělá zpráva pro zákazníky amerických uživatelů mobilní komunikace,“ řekl Stan Sigman, prezident a předseda představenstva společnosti Cingular Wireless. „Sloučením obou firem chceme urychlit rozvoj a dostupnost služeb sítí mobilní komunikace pro naše zákazníky. Předpokládáme, že spojením obou firem vznikne silný subjekt s takovým růstovým potenciálem, který by obě firmy samostatně nikdy nemohly plně využít. Zároveň budeme moci zákazníkům nabídnout lepší pokrytí, nové služby a zvýšenou spolehlivost celé sítě i hovorů.“

„Dnešní oznámení představuje pro akcionáře, zákazníky a zaměstnance firmy AT&T Wireless hned tři vítězství najednou,“ řekl John D. Zeglis, generální ředitel a předseda představenstva společnosti AT&T Wireless. „Akcionářům tato transakce přinese vysokou návratnost vložené investice. Zákazníci budou moci využívat všech myslitelných výhod této největší národní sítě pro mobilní komunikaci. Pro zaměstnance, kteří přejdou do sloučené společnosti se otevřou nové možnosti, které by nikdy neměli, kdyby se firma AT&T Wireless rozhodla zůstat nezávislá.“

Sigman dále řekl: „Mobilní komunikace je jedním z nejrychleji rostoucích segmentů v oblasti telekomunikačního průmyslu a my věříme, že po akvizici firmy AT&T Wireless nebude žádná jiná firma než Cingular v lepší pozici pro dosažení trvalého budoucího růstu. Nově vzniklá společnost bude mít solidní základ pro další expanzi, nabídku nových služeb a datových aplikací, které nabídnou zákazníkům nové, dosud netušené možnosti.“

Větší síť, lepší pokrytí
Zákazníci nové společnosti získají přístup do největší GSM sítě v celých Spojených státech Amerických. Technologie GSM je nejvíce používanou technologií mobilní komunikace na světě s téměř miliardou uživatelů ve 200 zemích světa. Protože obě firmy používají stejnou technologii, přinese integrace zákazníkům okamžité zlepšení pokrytí a kvality přenosu hovorů. Zákazníci společnosti Cingular také získají přístup k nejširší nabídce mobilních přístrojů a zařízení na světě.

Díky akvizici bude nová firma moci rychleji nabídnout nové pokročilé datové a hlasové služby a připravit se tak na budoucí poskytování vysokorychlostních služeb třetí generace. To je velmi důležité, protože na celém světě se stále více firem využívá k připojení k internetu a k elektronické poště bezdrátových sítí. Jak Cingular tak AT&T Wireless jsou předními firmami v zavádění nových služeb a technologií bezdrátové komunikace, jako například GPRS (General Packet Radio Services), EDGE (zvýšení kapacity datových přenosů pro GSM sítě – Enhanced Data rates for GSM Evolution) a služby sítě UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) nové generace.

Kromě toho bude moci nová firma nabídnout skvělé služby pro firemní zákazníky, jako například vysokorychlostní připojení k internetu pro osobní počítače či nové bezdrátová zařízení pro správu elektronické pošty, jako například BlackBerry ® – pro zákazníky, kteří často cestují.

Zkvalitnění provozu a správy sítě
Společnost Cingular očekává, že po akvizici bude moci využít celou řadu synergických efektů v oblastech konsolidace sítě, účtování hovorného, správy sítě, přenosu signálu či marketingových a reklamních aktivit. Firma očekává že v roce 2006 se jí podaří v souvislosti s akvizicí ušetřit více než 1 miliardu dolarů z nákladů na provoz sítě a více než 2 miliardy dolarů od roku 2007.

Přední pozice v oblasti bezdrátové komunikace
„Společnost Cingular již má zkušenosti s úspěšnou integrací firem,“ řekl Sigman. „Před třemi lety společnost Cingular vznikla sloučením dvou nejsilnějších regionálních poskytovatelů služeb mobilní komunikace v USA. Rovněž se nám podařilo vytvořit jednu z nejuznávanějších značek v USA. Nyní máme šanci využít spojení obou firem k poskytování služeb, o kterých se zákazníkům dosud ani nesnilo.“

Smlouva o fúzi již byla schválena představenstvem obou zúčastněných stran. Firmy SBC Communications a BellSouth poskytly firmě Cingular potřebnou hotovost pro realizaci celé transakce. Společnost SBC přispěla přibližně částkou 25 miliard dolarů a firma BellSouth přibližně částkou 16 miliard dolarů. Společnost Cingular očekává, že se jí již v roce 2005 podaří získat volné finanční prostředky. Firmy SBC a BellSouth očekávají, že v souvislosti s transakcí dojde v letech 2005 a 2006 k dočasnému poklesu zisku na akcii (dle GAAP). V roce 2007 firmy SBC a BellSouth očekávají přírůstek zisku na akcii. Přírůstek zisku na akcii (podle GAAP) se u firmy BellSouth projeví v účetnictví za rok 2008 a u firmy SBC již v účetnictví za rok 2007.

Poměr vlastnického podílu ve firmě Cingular se po akvizici nezmění a zůstane tady 60:40 ve prospěch firmy SBC. Podíl obou firem na řízení společnosti Cingular bude i nadále 50:50.

O SPOLEČNOSTI CINGULAR WIRELESS
Společnost Cingular Wireless, společný podnik firem SBC Communications (index NYSE: SBC) a BellSouth (index NYSE:BLS) má v USA více než 24 milionů zákazníků, kteří využívají hlasových a datových služeb této sítě pro mobilní komunikaci. Jako přední poskytovatel služeb datové a hlasové komunikace je společnost Cingular jediným mobilním operátorem v USA, nabízejícím technologii Rollover ™, který zákazníkům umožňuje využívat nevyčerpané volné minuty v dalších měsících. Společnost Cingular je rovněž první firmou na světě, která spustila do komerčního provozu technologii EDGE. Společnost Cingular poskytuje své služby v oblasti mobilní komunikace a připojení k osobnímu počítači na 43 z 50 nejvýz­namnějších trzích v USA. Firma na svých sítích GPRS, EDGE a Mobitex nabízí firemním zákazníkům různé datové služby, jako například správa a přenos elektronické pošty, připojení k internetu, apod. Více informací o společnosti Cingular získáte na serveru www.cingular.com.

O SPOLEČNOSTI AT&T WIRELESS
Společnost AT&T Wireless (index NYSE: AWE) je co do tržeb druhým největším poskytovatelem služeb bezdrátové komunikace v USA. Firma měla k 31. 12. 2003 21,98 milionů zákazníků a její tržby za rok 2003 dosáhly více než 16,6 miliardy dolarů. Společnost AT&T Wireless poskytuje bezdrátové komunikační a datové služby té nejvyšší kvality firemním i soukromým zákazníkům z USA a ze zahraničí. Více informací získáte na serveru www.attwireles­s.com.

Upozornění – předpovědi do budoucna
Informace uváděné v tomto tiskovém prohlášení obsahují finanční předpoklady a očekávání, které podléhají určitým rizikům a nejistotám. Existují určité faktory, které mohou ovlivnit finanční výsledky společnosti. Tyto rizikové faktory tedy mohou způsobit, že se skutečné finanční výsledky firmy budou lišit od původních předpovědí a očekávání. mezi tyto rizikové faktory patří například:
 – narůstající a zostřující se konkurenční boj na trzích, kde působíme;
 – neschopnost včasného a rychlého využití synergií v souvislosti s akvizicí firmy AT&T Wireless v důsledku technických, logistických, regulačních či dalších faktorů;
 – problémy spojené s přechodem naší sítě na poskytování nových služeb. Tyto problémy se mohou týkat například dostupnosti nových technologií a zařízení, nespokojenosti zákazníků s novými přístroji či službami, špatného fungování nových technologií či zařízení, apod.
 – pomalý růst datových služeb z důvodu nedostatku vhodných aplikací, zařízení, technologie, apod.
 – nedostatek či malá dostupnost nových služeb a jejich pomalé zavádění v celosvětovém měřítku;
 – dlouhodobé nepříznivé ekonomické a politické podmínky na trzích, kde působíme;
 – změny v technologiích, které mohou zapříčinit, že úprava naší stávající technologie bude příliš drahá nebo nerealizovatelná
 – rozhodnutí telekomunikačních regulačních úřadů (FCC), nová opatření a pravidla v našem oboru či výsledky případných soudních sporů;
 – vliv přenositelnosti telefonního čísla na růst naší společnosti a na její schopnost generovat dostatečné tržby a zisky;
 – vliv nových zákonných norem či opatření týkajících se našeho oboru;
 – dostupnost a cena finančních prostředků
 – vliv konsolidace tohoto tržního segmentu; a
 – výsledek probíhajících sporů či stížností.

Společnosti Cingular, SBC a BellSouth se zříkají jakékoli povinnosti aktualizovat nebo revidovat prohlášení uvedená v této tiskové zprávě a to i na základě nových zjištění či skutečností.

Poznámka: Společnost Cingular pořádá 17. února v 10:00 dopoledne východoamerického času internetovou konferenci pro novináře na http://www.fir­stcallevents.com/ser­vice/ajwz400343753g­f12.html

Společnost Cingular pořádá 17. února v 11:30 východoamerického času internetovou konferenci pro investory na www.sbc.com/in­vestor_relati­ons and www.bellsouth­.com/investor

Internetové stránky: http://www.cin­gular.com http://www.at­twireless.com

Kontakt:
Clay Owen, +1–404–236–6153
nebo
clay.owen@cin­gular.com
nebo
Jennifer Bowcock, +1–404–236–6319
nebo
jennifer.bowcoc­k@cingular.com
oba ze společnosti Cingular Wireless;

nebo
David Caouette, +1–425–894–4160
nebo
david.caouette@at­tws.com
nebo
Peter Rowe, +1–425–241–8629
nebo
peter rowe@attws.com
oba ze společnosti AT&T Wireless

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).