Hlavní navigace

Společnost EMPIRE připravila ČSOB na operace s cennými papíry v euro měně

[Tisková zpráva] EMPIRE úspěšně implementovala také v systémech ČSOB řešení pro obchodování s cennými papíry schopné pracovat s měnou euro; splňuje také nové směrnice EU

Sdílet

PRAHA 19. března 2008 – Společnost EMPIRE, přední český dodavatel informačních a komunikačních technologií, v těchto dnech inovovala řešení EMPIRE CAPITOL. Systém pro obchodování s cennými papíry je aktuálně schopný pracovat v měně euro a je zároveň připraven na nejnovější legislativní změny EU, tzv. MiFID. Upgrade systému EMPIRE CAPITOL tak připravil například Československou obchodní banku (ČSOB) na přijetí měny euro, které bude aktuální na Slovensku již od 1. ledna 2009.

Přípravy na nadcházející období, kdy bude postupně zavedeno euro v zemích střední Evropy, nutí finanční sektor k přijímání softwarových řešení s příznakem „euro ready“. Pro operace s cennými papíry v české i slovenské skupině ČSOB bylo zvoleno prověřené řešení EMPIRE CAPITOL, které nyní dokáže provádět operace v euro měně.

„V období před zavedením Euro měny umožňuje program Capitol duální zobrazování operací ve dvou různých měnách,“ řekl Luboš Pašek, projektový manažer Československé obchodní banky. „V den přechodu na Euro je pak program schopen pomocí dialogového okna převést cenné papíry a související obchodní a účetní operace na měnu Euro. Konverze se dotkne všech částí Capitolu. Mezi ty klíčové oblasti patří například kurzovní lístek, emise cenných papírů, evidence obchodů a stavů v portfoliích, výkazy pro centrální banku dané země, sazebníky poplatků, klientské výpisy, účetnictví a další.“

EMPIRE CAPITOL splňuje unijní regule MiFID
Nové směrnice Evropské unie MiFID musejí splnit veškeré finanční instituce obchodující na peněžních i kapitálových trzích nejpozději do 31. ledna 2008. Tyto legislativní změny se týkají především výkaznictví pro centrální banky a účetnictví. Společnost EMPIRE úspěšně připravila skupinu ČSOB na zmíněné legislativní změny, a to implementací řešení EMPIRE CAPITOL, které splňuje veškeré požadavky.

„V souvislosti s nutností vyhovět legislativním požadavkům plynoucím z nové směrnice MIFID bylo potřeba provést úpravy v EMPIRE CAPITOL jak na straně České Republiky, tak na Slovensku. Vzhledem ke skutečnosti, že pravidla byly definována a schvalována postupně v jednotlivých státech, byla taky samotná implementace realizována v několika fázích. Díky systému Empire Capitol je nyní možné například rozlišovat rizika fondů a klasifikaci klientů,“ upřesňuje Branislav Beneš, Product Manager společnosti EMPIRE s.r.o. „Zároveň jsou klientům zveřejňovány nové informace při konfirmacích obchodů, klientských výpisech a rovněž jsou zasílané nové výstupy v rámci výkaznictví pro Českou národní banku.“

O EMPIRE CAPITOL
Systém EMPIRE CAPITOL je určen pro online obchodování s instrumenty peněžního, kapitálového i komoditního trhu, které se dnes již neodmyslitelně řadí do portfolia bankovních a finančních institucí i makléřských firem. EMPIRE CAPITOL je úplným řešením určeným pro podporu obchodování na těchto trzích, včetně automatizovaného zaúčtování realizovaných obchodů do back-office systémů zákazníka.

O směrnicích Evropské unie – MiFID
Směrnice č. 2004/39/ES o trzích s finančními nástroji (MiFID) nahrazuje směrnici č. 93/22/EHS o investičních službách (ISD). MiFID byl vydán v intencích Lamfalussyho procesu. Je tedy směrnicí rámcovou, na kterou navazuje prováděcí úprava. Konkrétně se jedná o nařízení Evropské komise č. 1287/2006 a směrnici č. 2006/73/ES. Členské státy Evropské unie mají povinnost transponovat příslušné předpisy do 31. ledna 2007.

O společnosti EMPIRE s.r.o.
Působí na trhu informačních a komunikačních technologií od roku 1994. Zaměřuje se na široké spektrum činností v oblasti vývoje aplikací, systémové integrace, tvorby internetových portálů a bezpečnosti. Počet nových zákazníků a projektů každým rokem narůstá, a proto patří k jedné z nejvyhledáva­nějších společností v oblasti informačních a komunikačních technologií v České republice. Řešení od společnosti EMPIRE používá například největší česká banka nebo největší obchodníci s akciemi na pražské burze cenných papírů. EMPIRE je držitelem certifikací dle norem ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004. Více o společnosti najdete na adrese http://www.em­pire.cz.