Hlavní navigace

Společnost Hitachi představuje řešení digitální archivace 21. století

[Tisková zpráva] Přední dodavatel systémů ukládání dat vstupuje na trh „aktivních archivů“ a vyvíjí úsilí k překonání omezení řešení ukládání dat s adresováním obsahu první generace. Zajišťuje centralizované vyhledávání, uchovávání na základě určených pravidel (politiky), autentizace a uchování strukturovaných a nestrukturovaných dat v rámci společného řízení ukládání dat

Sdílet

GARTNER STORAGE SUMMIT 2006 KISSIMMEE, Fl. —14. června 2006 — Společnost Hitachi Data Systems, poskytovatel řešení Application Optimized Storage™ a stoprocentně vlastněná dceřiná společnost Hitachi, Ltd. (NYSE: HIT), dnes vstoupila na trh „aktivních archivů“ prostřednictvím odhalení svého očekávaného řešení digitální archivace 21. století – Hitachi Content Archive Platform. Zatímco řešení ukládání dat s obsahovým adresováním (CAS) první generace nedokázala zajistit rozhraní na bázi otevřených standardů, hladkou nastavitelnost a stupeň ochrany dat na úrovni firemního standardu, společnost Hitachi znovu mění obor ukládání dat díky řešení aktivní archivace, které tyto dlouhodobé problémy řeší.

„Když nějaká společnost potřebuje prohledat elektronická data za posledních 10 let a získat určité informace, archiv již přestává být statický, ale je aktivní,“ uvedl Jack Domme, hlavní viceprezident pro globální řešení, strategii a vývoj společnosti Hitachi Data Systems. „Řešení CAS první generace nebyla vytvářena s ohledem na požadavky správy záznamů a snažila se tuto poptávku řešit používáním API mezi archivačními aplikacemi a archivním úložištěm. Tato značková řešení se soustřeďovala na ukládání obsahu a nikoli na přístup k němu – chyběla jim nastavitelnost, možnost snadného přechodu mezi jednotlivými generacemi budoucí technologie a skládala se z řešení tvořených různorodých zásobníků obchodních informací. To dnes stojí firmy peníze a bude to představovat ještě větší problém, až se tyto zásobníky stanou početnějšími a budou vyžadovat obnovu technologií budoucnosti. My jsme jediná společnost s řešením, které vyhovuje požadavkům jak správců záznamů, tak IT.“

„Existují v podstatě tři základní důvody k archivaci: archivace za účelem zlepšení provozních ukazatelů, která vede k nejvyšší návratnosti investic (ROI) jakéhokoli projektu řízení ukládání dat, archivace za účelem dodržení předpisů, která může chránit představitele vaší firmy před vězením, a archivace z toho důvodu, že data jsou základním faktorem při vytváření výnosů (např. lékařské záznamy),“ prohlásil Robert Passmore, viceprezident pro výzkum společnosti Gartner. „Všechny tři důvody mají společný prověřovací záznam, aby byla zajištěna integrita informací, pravidla (politika) řízení za účelem kontroly uchovávání a obnovy a možnost vyhledávat a získávat informace v případě potřeby.“

Stejně jako společnost Hitachi redefinovala virtualizaci ukládání dat pomocí své unikátní technologii TagmaStore® Universal Storage Platform, nyní redefinuje digitální archivaci dat. Hitachi Content Archive Platform je řešení aktivní archivace tvořené softwarem i hardwarem, které podporuje integraci na bázi stanovených pravidel (politiky) z mnoha distribuovaných nebo centralizovaných zásobníků, jako je např. e-mail, souborové systémy, databáze, aplikace a systémy správy obsahu nebo dokumentů. Hitachi Content Archive Platform zajišťuje uchovávání s kvalitou archivu, ochranu i ověřitelné zničení obsahu. Pomocí Hitachi Content Archive Platform mohou uživatelé využívat řady společných a sjednocených archivních služeb, jako např. centralizovaného vyhledávání, uchovávání na bázi stanovených pravidel (politiky), autentizaci a ochranu.

E-mailové zprávy, lékařské obrazové záznamy o pacientech nebo informace o účtech představují kritické digitální záznamy, které je nutno spravovat a uchovávat pro provozní, obchodní, právní nebo regulatorní potřeby. Firmy, které si pořídily řešení první generace ukládání dat s adresováním podle obsahu, zjistily, že nemohou tato řešení odpovídajícím způsobem přizpůsobit, aby vyhovovala nárůstu počtu či velikosti těchto souborů, chránila neporušenost dat a zajistila snadné vyhledávání a/nebo získávání těchto informací v případě firemních sporů a na základě požadavků na zpřístupnění elektronických záznamů.

„Řešení Hitachi Content Archive Platform uspokojuje potřeby správců záznamů a IT správců s ohledem na dodržování předpisů a soudní požadavky na zpřístupnění dat,“ uvedl John Webster, hlavní analytik a zakladatel Data Mobility Group. „Dalším významným přínosem je to, že toto řešení nabízí CIO možnost využívat aktivní archivy také pro potřeby aplikací typu obchodního zpravodajství (BI)­.“

„Naše analýza Content Archive Platform společnosti Hitachi prokazuje, že spojení služeb na úrovni ukládání dat se službami archivace má potenciál přinášet atraktivní výhody pro zákazníky,“ prohlásil David Floyer, technický ředitel a spoluzakladatel společnosti ITCentrix. „Díky poskytování kompletní sady služeb a schopnosti snadné integrace více aplikací naše případová studie nemocnice týkající se počátečního 11terabajtového archivačního systému ukazuje, že přístup společnosti Hitachi vytváří úspory nákladů IT ve výši 92 tis. USD oproti tradičnímu špičkovému řešení a 2,3 mil. USD dodatečného přínosu z obchodního hlediska.“

Otevřená integrace na bázi standardů
Zatímco řešení CAS první generace vyžadují značkové API na integraci aplikací produkujících obsah s jejich systémy, řešení Hitachi Content Archive Platform využívá otevřená rozhraní na bázi standardů, jako např. NFS, CIFS, WebDAV a HTTP, a také standardů řízení ukládání dat, jako např. SMI-S, což ušetří firmám peníze při dodatečném vývoji a náklady na školení související se značkovými API. Kromě toho řešení Hitachi Content Archive Platform ukládá soubory v jejich původní podobě s originálními názvy, aby byl kdykoli zajištěn snadný přístup a vyhledávání dat.

„Hitachi Content Archive Platform představuje nový a lepší způsob pokrytí trhu v oblasti archivace,“ prohlásil Dave Vellante, CEO společnosti ITCentrix. „Předchozí pokusy poskytnout řešení byly buď vertikálně integrované, což znamená, že jakékoli vytvořené řešení představuje zablokování v oblasti ukládání nebo je založeno na softwaru, což omezuje výkon a možnosti přizpůsobení. Oddělením logických služeb od fyzického úložného prostoru, což umožňuje oběma prvkům nezávislou přizpůsobitelnost, vytvořila společnost Hitachi otevřenější archivační platformu, která dokáže lépe využívat (nainstalované) ukládací prostředky a dramaticky zlepšuje finanční návratnost.“

„Uživatelé musí plnit dnešní obchodní požadavky a zároveň se dívat do budoucnosti a zajistit možnost obnovovat své digitální archivy, když současné platformy ukládání během času zastarají,“ prohlásil Tom Trainer, hlavní analytik společnosti Evaluator Group, Inc. „Díky řešení Hitachi Content Archive Platform nyní společnost Hitachi Data Systems usnadňuje uživatelům uchovávat standardní formáty souborů, což může zjednodušit budoucí upgradování technologie a přechody na nové technologie, když uživatelé využívají existujících funkcí ukládání dat v rámci produktové řady společnosti Hitachi Data Systems.“

Za účelem zajištění podpory řešení Hitachi Content Archive Platform společnost Hitachi zahájila partnerskou spolupráci s několika předními subjekty působícími v oboru aplikací, souborových systémů, správy firemního obsahu a archivace databází, aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita pro zákazníky. (Viz související tiskovou zprávu zveřejněnou dnes – „Společnost Hitachi oznámila významnou podporu pro svůj nový partnerský program ISV“.)

Fulltextové vyhledávání v rámci celého obsahu „Starší metody archivace, ať již papírové nebo elektronické, spočívaly v tom, že se chovaly jako fyzicky oddělené kartotékové skříně,“ uvedla Laura DuBois, ředitelka výzkumu softwaru pro ukládání dat společnosti IDC. „Hitachi Content Archive Platform je jedním z mála řešení, která bezpečně podporují archivaci obsahu z různých aplikací, jak komerčních, tak domácích vlastních systémů a strukturovaných a nestrukturovaných dat do jediné aktivní archivační architektury a zároveň efektivně eliminují redundantní data v rámci aplikací.“

Neomezená nastavitelnost, spolehlivost a výkon Za účelem vyhovění rostoucí poptávce po možnosti ukládání, uchovávání a vyhledávání digitálních záznamů řešení Hitachi Content Archive Platform umožňuje nastavení až na více než 300 terabajtů, podporuje 350 milionů souborů na jeden archiv a je možné jej nastavit lineárně na další kapacitu, což firmám umožňuje s rezervou vyhovovat vlastním rostoucím požadavkům na digitální archivaci. Díky použití prověřené kvalitní funkcionality ukládání dat společnosti Hitachi, jako např. RAID v rámci sítě pro ukládání (SAN) + architektury SAIN, zajišťuje Hitachi Content Archive Platform bezkonkurenční ochranu dat. Pomocí 4gigabajtové rychlé vyrovnávací paměti (tzv. cache) na jeden server zajišťuje Hitachi Content Archive Platform až pětkrát vyšší výkon než řešení CAS první generace.

„Hitachi Content Archive Platform je dnes jedním z nejpůsobivějších systémů digitální archivace na trhu, co se týče přizpůsobitelnosti (nastavitelnosti), spolehlivosti a snadného řízení,“ prohlásil Tony Asaro, hlavní analytik společnosti Enterprise Strategy Group. „Platforma společnosti Hitachi zajišťuje skutečně jediné seskupení prvků umožňující firmám ekonomický růst digitálních archivů podle potřeby s téměř lineárním nastavitelným výkonem. Jedním z nejdůležitějších aspektů řešení společnosti Hitachi je to, že bez ohledu na velikost vašeho digitálního archivu, ať již se jedná o 100 souborů nebo o 100 milionů souborů, jej lze stejně snadno spravovat. ESG se domnívá, že společnost Hitachi má vynikající šance stát se špičkou na poli digitální archivace díky svému špičkovému řešení ve své třídě a rovněž díky své vynikající reputaci, silné loajalitě zákazníků, servisu a podpoře na světové úrovni a tržní pozici.“

Nižší náklady na archivaci s úrovňovým ukládáním a integrovanou správou
Řešení Hitachi Content Archive Platform, které vychází ze strategie Application Optimized Storage společnosti Hitachi Data Systems spočívající ve sladění úložných zdrojů s aplikačními požadavky, poskytuje archivní úroveň ukládání, kam lze přesunout stará data v primárním ukládacím prostoru. Ve spolupráci s řešením Hitachi TagmaStore Universal Storage Platform nebo inteligentními kontroléry virtuálního ukládání Network Storage Controller lze data v aktivním archivu stáhnout z nákladného disku do méně nákladné paměti ATA, SATA, což zlepšuje celkový výkon aplikací.

Na rozdíl od zatěžování zákazníků tím, že představíme další ostrov paměti pro archivy obsahu a další sadu softwarových nástrojů a rozhraní pro správu, mohou zákazníci společnosti Hitachi monitorovat, vykazovat a kontrolovat celou úrovňovou ukládací infrastrukturu společnosti Hitachi Data Systems, včetně řešení Hitachi Content Archive Platform z jediného rozhraní pro správu, což vede ke snížení provozních nákladů.

Hitachi Content Archive Platform
Hitachi Content Archive Platform je integrované řešení prověřených softwarových a ukládacích systémů:

Hitachi Content Archiver – Hitachi Content Archiver, zajišťovaný Archivas®, je softwarový komponent, který zajišťuje získávání informací, kontrolu na bázi stanovených pravidel (politiky), autentizaci, uchovávání a ochranu řešení Hitachi Content Archive Platform. Tento software funguje na předem nakonfigurovaném operačním systému, který běží na standardních serverech.

Hitachi Content Archive Platform Storage – Počáteční konfigurace řešení Hitachi Content Archive Platform využívají systém ukládání Hitachi TagmaStore Workgroup Modular Storage na bázi modelu WMS100 SATA. Hitachi WMS100 nabízí vysokou kapacitu a snadnou instalaci ukládání dat, ideální pro prostředí aktivních archivů. WMS100 splňuje požadavky na nákladově efektivní přizpůsobitelnost, snadné upgradování a výkon s malými stopami se současným zachováním známé spolehlivosti značky Hitachi.

Další informace o nejnovějších inovacích společnosti Hitachi Data Systems na trhu aktivních archivů jsou k dispozici na webových stránkách na adrese: http://www.hds­.com/products_ser­vices/content_ar­chive_platform