Hlavní navigace

Společnost HP představila nové softwarové portfolio

[Tisková zpráva] Společnost HP představila zcela nové softwarové portfolio. Necelé čtyři měsíce po dokončení akvizice společnosti Mercury došlo k úplné konsolidaci stávající nabídky softwarových nástrojů obou společností. Nové portfolio je nyní nabízeno pod souhrnným názvem HP Software a původní značky OpenView a Mercury zcela vymizely.

Sdílet

Softwarová divize společnosti HP v poslední době, zejména díky akvizicím, významně posílila. Mercury představuje pro HP druhou největší akvizici od sloučení s Compaqem. V oblasti softwaru se dokonce jedná o největší akvizici v historii firmy V současné době je společnost HP šestou největší softwarovou firmou na světě.

„Společnost HP je dnes vnímána především jako dodavatel komplexních IT řešení. Je na čase, abychom dali trhu na vědomí, že i software je jednou z klíčových oblastí, ve které chceme realizovat další růst“, řekl Martin Ambler, manažer divize HP Software v České republice. „Jsme tady a jsme schopni řešit takřka všechny problémy, které dnes IT oddělení ve společnostech všech velikostí řeší“.

V důsledku uskutečněné akvizice se HP stala celosvětovou jedničkou v oblasti nástrojů pro optimalizaci obchodních přínosů IT (BTO – Business Technology Optimization). Jedná se o kategorii softwaru a služeb, které reagují na největší problémy, před kterými ředitelé podnikového IT v dnešní době stojí. Jeden z nejvýraznějších problémů, kterému dnes ředitelé IT oddělení čelí, je spojen se správnou funkcionalitou aplikací. Jinými slovy, po fázi vývoje jsou zodpovědní za to, že nová aplikace bude dělat přesně to, co dělat má a snese také odpovídající zátěž přistupujících uživatelů. HP nyní nabízí nástroje pro automatické testování, které tento problém odstraní a navíc zákazníkům ušetří náklady spojené s náročným ručním testováním.

Na IT oddělení jsou však stále více kladeny také nároky ze strany obchodních oddělení. Od IT oddělení je vyžadováno, aby reagovalo na právě stanovené obchodní strategie. Také na tuto problematiku cílí HP svými nástroji, které zahrnují jak řešení pro řízení IT projektů, tak stále více aktuální architekturu SOA (Service-Oriented Architecture).

V neposlední řadě se IT manažeři českých firem zabývají řešením provozní části IT. To znamená zajištění dohledu nad IT infrastrukturou, ale také aplikacemi či procesy. Pro tuto oblast disponuje HP Software nástroji, které dříve spadaly do portfolia OpenView.

Ucelené portfolio HP Software je nyní tedy schopno reagovat i na ty potřeby dnešního IT, které doposud nepokrývalo. Manažerům IT oddělení dokáže pomoci již od fáze, kdy má IT plnit požadavky vedení společnosti, vyplývající z definovaných strategií, dále ve fázi nasazování aplikací do ostrého provozu a tradičně ve fázi provozu, kdy jsou infrastruktura i aplikace odpovídajícími nástroji monitorovány.