Hlavní navigace

Společnost HP uvádí řešení pracovního toku pro podporu produktivity a bezpečnosti podniků

[Tisková zpráva] Klíčová řešení pro veřejný a výrobní/logistický sektor zvýší efektivitu a posílí bezpečnost, řízení a dodržování předpisů

Sdílet

Praha, 22. dubna 2009 – Společnost HP dnes oznámila nová softwarová řešení, která mají posílit produktivitu a řízení podnikových pracovních toků.

Nově nabízené produkty, jejichž cílem je pomoci zákazníkům odstranit slabá místa manuálních procesů a optimalizovat pracovní toky dokumentů, zahrnují automatizované řešení pro odstranění dat (Automated Data Removal Solution), které pomůže organizacím veřejného sektoru dodržovat jednotlivé postupy související s citlivými či důvěrnými informacemi.

Díky tomuto řešení mohou oprávnění uživatelé skenovat, indexovat a odesílat dokumenty z jakéhokoliv pracoviště pomocí intuitivních funkcí pracovního toku, ke kterým mají přístup přímo z uživatelského rozhraní přístroje. Díky tomu se sníží zátěž dřívějších časově náročných manuálních procesů a dojde k úsporné automatizaci zajišťující vyšší produktivitu.

Kromě toho společnost HP oznámila řešení pro sledování a automatizaci dodacích dokladů ve výrobě (Delivery Notification Solution for Manufacturing), které umožňuje podnikům automatizovat pracovní tok dodacích dokladů. Tento systém automatizace dokladových procesů nabízí lepší efektivitu a úspory díky pokročilé technologii čárových kódů, která výrazně zlepšuje procesy expedice, sledování, účtování a kontroly. Kromě toho umožňuje podnikům sledovat všechny odcházející dodávky a podepsané dodací listy. Oznámení o vrácení dodacích dokladů nabízí vylepšenou fakturaci a on-line vyhledávání dokumentů v rámci celé organizace. Kromě toho se zabývá globálními a lokálními regulačními nařízeními pro zabezpečené vedení zákaznických informací.

Jan Honců, technický konzultant divize tisku a zobrazování společnosti HP, vysvětlil, že nabídka je v souladu se závazkem společnosti pomáhat svým podnikovým zákazníkům při zdokonalování pracovních toků, správě prostředí a optimalizaci infrastruktury.

„Společnosti hledají způsoby, jak zvýšit efektivitu a snížit náklady, aniž by narušily úroveň zabezpečení či dodržování předpisů, které se na ně vztahují. Tato nabídka může mít přímý a bezprostřední dopad na produktivitu – umožní plnou automatizaci dříve manuálních úkolů, optimalizuje prostředí pro digitální zobrazování s ohledem na objem a charakter pracovních úkonů napříč celým podnikem a zajistí používání podnikových standardů i pro fyzické, tištěné dokumenty, nejen pro elektronický obsah.“

Další softwarová řešení
Společnost HP dále oznamuje nová podpůrná softwarová řešení pro další řízení a optimalizaci podnikových pracovních toků, včetně:

HP Output Server Solution
Obchodní procesy a pracovní toky budou dále optimalizovány díky novým funkcím řešení HP Output Server, softwaru, který zajistí distribuci obchodních dokumentů do všech cílových míst prostřednictvím jejich tisku, faxování, publikování na www stránkách či vložením do centrálních aplikací. Díky této komplexní, sjednocené infrastruktuře mohou podniky centrálně spravovat, převádět a zpracovávat informace podstatné pro jejich obchodní činnost z jakéhokoliv zdroje do jakéhokoliv cílového místa v rámci distribuovaného, komplexního prostředí.

Správa platformy s otevřenou rozšiřitelností (HP Open Extensibility Platform-Management) První řešení v odvětví, které umožňuje podnikům konfigurovat mnoho různých tiskových či multifunkčních zařízení pomocí jedinečných řídicích nástrojů společnosti HP pro vyhledávání, konfiguraci a správu zařízení (včetně zařízení od jiných výrobců) v podnikovém prostředí. OXP-Management, který vychází ze zařízení OXP-Device, jež umožňuje stejné rozhraní pro všechna stávající a nová zařízení HP, dává IT oddělením možnost nainstalovat a konfigurovat řešení v multifunkčních zařízeních v jednom kroku. Uživatelé mohou konfigurovat a spravovat kompletní nabídky funkcí pro zobrazování, tisk a kopírování, včetně partnerských aplikací na zařízeních HP, čímž se značně sníží doba a náklady, v některých případech i ze dnů na hodiny.

HP Web Jetadmin 10.2
Tento nástroj pomůže administrátorům optimalizovat využití zařízení, řídit náklady na barvu, nastavit autorizaci pomocí PIN, zabezpečit jednotlivá zařízení a optimalizovat správu spotřebního materiálu pro síťová periferní zařízení HP i jiných výrobců. Mezi nové funkce HP Web Jetadmin 10.2 patří lepší možnosti správy na dálku, lepší vyhledávání a konfigurace zařízení a pokročilá správa spotřebního materiálu, která snižuje dobu údržby a celkové náklady na nasazení zařízení. Kromě toho mohou uživatelé na dálku nastavit režimy spánku a probuzení, aby ušetřili elektřinu a snížily energetickou spotřebu.

HP Universal Print Driver 5.0
Oceňovaný na funkce bohatý ovladač v nové verzi obsahuje i HP EasyColor, jež optimalizuje barevný tisk a zlepšuje účinnost tisku u dokumentů s velkým obsahem grafiky. Kromě toho mohou uživatelé nastavit tiskárny na automatický oboustranný tisk, aby se snížilo množství papírového odpadu.