Hlavní navigace

Společnost InterSystems uvedla na trh novou verzi vysoce výkonné objektové databáze CACHÉ s mnoha významnými inovacemi

[Tisková zpráva] Verze CACHÉ 2010 výrazně snižuje náklady spojené s vysokou dostupností a přináší převratný výkon při zpracování událostí v Javě

Sdílet

Česká republika, Praha – 8. října 2010 – Společnost InterSystems dnes oznámila, že uvádí na trh novou verzi vysoce výkonné objektové databáze CACHÉ s mnoha významnými inovacemi. Verze CACHÉ 2010 se zaměřuje na stále rostoucí poptávku informačních oddělení po vysoké dostupnosti za rozumné náklady a na požadavky vývojářů pracujících v programovacím jazyku Java, pro něž je důležité výkonné zpracování velkého množství dat a zároveň perzistentní úložiště pro systémy pro zpracování událostí.

„Vedoucí pracovníci v IT hledají řešení, která budou za přijatelnou cenu poskytovat vysokou dostupnost klíčových systémů v celém podniku,“ komentuje Robert Nagle, viceprezident společnosti InterSystems pro vývoj softwaru. „V organizacích, jež mají prostředí s velkými objemy transakcí založená na Javě a kde funguje komplexní zpracování událostí (CEP), vyhledávají vedoucí IT oddělení takové databáze, které kombinují perzistentní ukládání s mimořádně vysokým výkonem. Nová verze CACHÉ je úspěšná z obou těchto pohledů.“

Společnost InterSystems se věnuje vývoji pokročilých databázových a integračních technologií a technologií zaměřených na podnikovou inteligenci (BI) pro převratné aplikace. CACHÉ je vysoce škálovatelná objektová databáze pro transakční systémy a zpracovává SQL dotazy rychleji než relační databáze.

CACHÉ Database Mirroring – vysoká dostupnost za poloviční cenu
Vedoucí informačních oddělení ve velkých organizacích si velmi dobře uvědomují, že u tradičních systémů vysoké dostupnosti je třeba počítat se značnými investicemi do infrastruktury, instalace, konfigurace, softwarových licencí a do plánování. S verzí CACHÉ 2010 společnost InterSystems uvedla na trh funkci CACHÉ Database Mirroring (zrcadlení databáze CACHÉ) – inovativní, pokročilou technologii, která systémy vysoké dostupnosti posunula na novou úroveň. CACHÉ Database Mirroring je spolehlivý, robustní automatický nástroj pro plánované odstávky i neplánované výpadky systému a náklady na tento nástroj budou mít velmi pozitivní vliv na hospodářský výsledek v oblasti IT. „První uživatelé naší funkce zrcadlení odhadují úsporu nákladů ve výši 30–50 procent v závislosti na konfiguraci produktu,“ uvádí R. Nagle. „Velká ekonomická efektivita a vysoká dostupnost, které jsou charakteristické pro CACHÉ, budou atraktivní především pro některá konkrétní odvětví. Například poskytovatelé zdravotní péče, kteří chtějí zároveň snižovat náklady a zlepšovat zdravotní péči, budou pravděpodobně vnímat tuto novou funkci jako výrazný krok kupředu v oblasti informačních technologií pro zdravotnictví.“

CACHÉ Database Mirroring zajišťuje automatické přepnutí (failover) mezi jakýmikoli dvěma systémy fungujícími na základě databáze CACHÉ, aniž by bylo nutné disponovat nějakým speciálním (a drahým) ukládacím a síťovým hardwarem a softwarem. Kromě vysoké dostupnosti při výrazně nízkých nákladech má CACHÉ Database Mirroring následující výhody:

  • Flexibilita při plánovaných odstávkách – např. změny konfigurace či aktualizace operačního systému, které se týkají jedné aplikace založené na CACHÉ, mohou být prováděny tak, že mají minimální vliv na celkovou dostupnost či výkon aplikací, jak jsou stanoveny v dohodách o úrovni poskytování služeb (SLA).
  • Minimalizace rizika – Na rozdíl od tradičních replikačních systémů, jimž jsou vlastní složité požadavky na konfiguraci, používá CACHÉ Database Mirroring jednoduchý model nenáročný na realizaci. Tento přístup odstraňuje složitost při vyvažování konfigurace. Pomocí logické replikace dat zrcadlení navíc snižuje rizika jako neuspořádané aktualizace a přenášení poškozených dat, které se mohou vyskytovat při technologiích fyzické replikace, které používají jiné systémy.
  • Podpora obchodní kontinuity – Zrcadlené databáze mohou být umístěny v oddělených datových střediscích, takže v případě havárie je zajištěna kontinuita klíčových obchodních činností.

První uživatelé CACHÉ Database Mirroring se chystají co nejdříve začlenit tuto funkci do provozu. „Dospěli jsme téměř do stavu, kdy pro nás není přijatelný ani plánovaný výpadek systému,“ říká Rob Hurst, vedoucí administrátor systému v CareGroup Healthcare System, bostonské integrované síti poskytovatelů zdravotní péče. „Společnost InterSystems si dobře uvědomuje, jaké problémy jsou spojeny s dostupností 24 hodin denně 365 dnů v roce. Po odzkoušení v provozu, které bylo stoprocentně úspěšné,“ pokračuje, „plánujeme implementovat zrcadlení databáze CACHÉ v prvním čtvrtletí roku 2011… je to kompletní řešení vysoké dostupnosti, které je v porovnání s tradičními přístupy rozhodně ekonomické.“

CACHÉ eXTreme pro Javu – mimořádně vysoký výkon plus perzistence dat
Nástroj CACHÉ eXTreme pro Javu je revolučním řešením problému, se kterým se vývojáři pracující v jazyce Java potýkají, když vytvářejí systémy, pro něž je klíčovou vlastností rychlost zpracování, data se tu velmi rychle mění a perzistence dat je bezpodmínečným požadavkem. Přímý Java přístup k vícerozměrnému databázovému stroji CACHÉ přináší výkon, který se v provozu ukázal tři až sedmkrát rychlejší než jiné způsoby zpracování dat. CACHÉ eXTreme pro Javu je výkonem srovnatelný s databázemi v paměti a zároveň zajišťuje perzistenci jak historických, tak transakčních dat, která jsou potřebná pro komplexní zpracování událostí (CEP) a událostně orientovanou architekturu SOA.

CACHÉ eXTreme umožňuje vývojářům pracujícím v Javě, aby si pro vývoj zvolili optimální přístup podle konkrétních systémových požadavků. Vývojáři mohou k datům přistupovat efektivně jako k vícerozměrným datovým strukturám, čímž dosáhnou nejvyššího možného výkonu aplikace. Díky ukládání řídkých matic, promyšlené správě vyrovnávací paměti a možnosti souběžné činnosti vysokého počtu uživatelů mohou být aplikace založené na CACHÉ škálovány na tisíce klientů, aniž by bylo třeba obětovat vysoký výkon.

Další možností je perzistence událostí eXTreme, kdy vývojáři ukládají objekty Java do databáze CACHÉ. Při tomto způsobu se automaticky vytváří propojení na jazyk Java a k datům je možno přistupovat přes Javu pomocí objektů či SQL, což poskytuje při vývoji maximální flexibilitu.

Převratná kombinace vysokého výkonu, perzistentního ukládání dat, obrovské škálovatelnosti a flexibility při vývoji, kterou se CACHÉ eXTreme vyznačuje, přitom vyžaduje jen minimální investice do vyškolení pracovníků. Vývojář v jazyce Java s roční praxí je obvykle schopen aktivně používat CACHÉ eXTreme během pár dnů.

„U našich zákazníků způsobil CACHÉ eXTreme pro Javu velký rozruch, zájem vyjadřovaly především organizace působící ve finančních službách, logistice, vývoji a výzkumu ve vědě a v oblasti energetiky,“ podotýká R. Nagle. „Předpokládáme, že vedoucí pracovníci v IT, kteří musí řešit požadavky týkající se perzistence dat v systémech pro zpracování událostí a zároveň též zajišťovat mimořádně vysoký výkon, si tuto pokročilou technologii rychle osvojí.“

Cena a dostupnost
Verze CACHÉ 2010 je nyní k dispozici pro operační systémy Windows, Linux, Mac, UNIX a OpenVWS. Ceny se pohybují od 220 do 1 380 dolarů za uživatele, v závislosti na konfiguraci.