Hlavní navigace

Společnost Nokia rozšiřuje řadu řešení VPN

[Tisková zpráva]

Sdílet

Společnost Nokia rozšiřuje řadu řešení VPN, jejíž cílem je bezpečně rozšířit podnikové sítě pro mobilní pracovníky

Nový hardware a nástroje správy společnosti Nokia poskytují mobilní zabezpečení pro velké podniky a poskytovatele slu­žeb

Společnost Nokia (NYSE: NOK) dnes oznámila rozšíření své řady řešení VPN pro „seamless“ konektivitu sítí. V rozšířené nabídce jsou mimo jiné nová zařízení společnosti Nokia na připojení VPN Gigabit Ethernet CC5205 a Nokia VPN Policy Manager, který je kompatibilní s Windows 2000. Toto rozšíření reaguje na nároky zákazníků z řad podnikové sféry. Nabízí totiž vysoký výkon, výkon zpracování pro kódování, neomezenou škálovatelnost sítě a spolehlivost. Rozšířená řada VPN společnosti Nokia dále demonstruje odpovědnost společnosti Nokia k poskytování zvýšené úrovně zabezpečení a spolehlivosti.

Výkonná brána VPN CC5205 společnosti Nokia je v současnosti nejrychlejší specializovanou sítí VPN společnosti Nokia a nabízí stálou propustnost 220 Mb/s. Při seskupení s další CC5205 a vytvoření svazkové konfigurace, se zvýší propustnost VPN na 440Mb/s, a tím se toto řešení VPN stává jedním z nejrychlejších, která jsou v současnosti pro kritické podnikové a vzdálené sítě k dispozici.

„Pro velké podniky a poskytovatele řízených služeb se může rozšíření sítě na vzdálené lokality stát v oblasti zachování integrity sítě jedním z největších úkolů,“ sdělil T. Kent Elliott, senior viceprezident a generální ředitel společnosti Nokia Internet Communications. „Stále více uživatelů je závislých při získávání informací, služeb a hostování síťových zdrojů na pružnosti a cenové výhodnosti Internetu a bezpečný a spolehlivý přístup začíná být životně důležitý. Společnost Nokia pomáhá podnikům chránit životně důležitá data prostřednictvím údržby typu "nulový ztrátový čas“."

Nokia VPN Policy Manager, což je software pro správu VPN 3.0 společnosti Nokia, který je kompatibilní s Windows 2000, je novou verzí, kterou lze použít ve spojení se všemi specializovanými bránami VPN společnosti Nokia. Nový software pro správu VPN nabízí vylepšené centralizované řízení a rozšíření nových verzí softwaru na vzdálené lokality. Správci rozsáhlých podnikových sítí budou mít k dispozici špičkové nástroje správy, vylepšenou kompatibilitu a významné snížení doby, která je potřebná pro upgrade vzdálených bran.

Zařízení VPN Client společnosti Nokia v současnosti podporuje autentizační metody SecurID® a RADIUS, čímž umožňuje podporu podnikům a poskytovatelům služeb, kteří využívají tyto oblíbené produkty.

Rodina specializovaných bran VPN společnosti Nokia využívá patentovanou technologii IP Clustering. Tím eliminuje jednotlivé body selhání VPN, a tak podnikům umožňuje bezpečně a efektivně zapojit při propojení zdrojů podnikových a vzdálených sítí Internet. Zařízení VPN společnosti Nokia poskytují při používání konfigurace svazku několika jednotek bezkonkurenční spolehlivost, neboť uplatňují technologii záložního systému v rámci aktivní relace a dynamického vyrovnávání zatížení.

Specializované brány VPN se staly klíčovým elementem při zavádění sítí velkého rozsahu a sítí s kritickými informacemi, které jsou závislé na výkonnosti a škálovatelnosti. VPN poskytují relativně levný způsob rozšíření podnikových sítí na mobilní zaměstnance. Nahrazují totiž drahé pronajaté linky propojeními typu site-to-site a propojují podniky se zákazníky, partnery a dodavateli. Společnost Infonetics Research předpokládá, že trh s VPN se do roku 2003 rozroste na globální trh v hodnotě 32 mld USD.

Software VPN Client společnosti Nokia umožňuje prostřednictvím obousměrné autentizace transparentní ochranu IPSec mezi uživatelem a bránou VPN. Tím poskytuje nejvyšší stupeň zabezpečení v rámci veřejných i sdílených sítí. Ve spojení s portfoliem bran VPN společnosti Nokia je software VPN Client optimální pro aplikace se vzdáleným přístupem, protože posiluje zážitek koncového uživatele prostřednictvím simultánních, transparentních komunikačních funkcí s vícečetnými destinacemi.

Řešení VPN založená na standardech společnosti Nokia jsou účelově vybudovanými platformami k zajištění bezpečné, hladké konektivity v rámci intranetů, extranetů či konektivity se vzdáleným přístupem. U rozšiřujících se organizací, kde VPN hrají stále vyšší strategickou obchodní roli, nabízí rodina specializovaných řešení VPN společnosti Nokia vysokou dostupnost s hladkým záložním systémem v rámci aktivních relací a možností nastavení na nejnáročnější požadavky na výkon, které se v rámci trhu vyskytují. Specializované řešení VPN společnosti Nokia zahrnuje klientský software, nástroje pro správu a zavedení, a specializované servery pro brány VPN.

Software VPN Client společnosti Nokia a brána VPN CC5200 společnosti Nokia jsou v současnosti k dispozici prostřednictvím kanálu prodeje zboží s přidanou hodnotou společnosti Nokia (Value Added Reseller – VAR) v Severní Americe, Evropě a oblasti Tichomoří.

Nokia Internet Communications

Nokia Internet Communications má hlavní sídlo v Mountain View v Kalifornii. Poskytuje zabezpečení sítí na světové úrovni, řešení privátních virtuálních sítí a software pro bezdrátové sítě, která zajišťují zabezpečení a spolehlivý provoz podnikových sítí a sítí poskytovatelů řízených služeb. Snahou společnosti Nokia je vylepšovat zážitek koncového uživatele tím, že sítím instaluje novou úroveň zabezpečení a spolehlivosti, čímž umožní provádění transakcí na Internetu, které budou osobní a kterým bude možno vždy důvěřovat. Další informace jsou k dispozici na adrese http://www.no­kia.com, zde klikněte na tlačítko Secure Network Solutions.

Nokia je přední společností v oblasti mobilních komunikací. Díky zkušenostem, inovacím a snadno ovladatelným a bezpečným řešením se tato společnost stala předním výrobcem mobilních telefonů a předním dodavatelem pevných telekomunikačních sítí a sítí založených na protokolu IP. Spojením mobility a internetu vytváří Nokia nové možnosti pro společnosti a uživatele. Akcie společnosti Nokia jsou kótovány na šesti největších světových burzách.

Další informace k dispozici u:

Nokia Internet Communications Americas
Laurie Armstrong tel: (mez.) + 650 704 4652 nebo
laurie.armstron­g@nokia.com

InterActive Public Relations for Nokia
Julie Kronbetter Malchow + 415 703 0400 x293 nebo
julie_malchow@i­pri.com

Nokia Internet Communications Europe
Claire Backhurst tel. (mez.) +44 7788 145460 nebo
Maarit Oikarinen tel. (mez.) +358 40 830 1108