Hlavní navigace

Společnost Open Text oznámila finanční výsledky za 4. čtvrtletí a zároveň za celý fiskální rok 2009

[Tisková zpráva] Příznivé výsledky navzdory obtížnému ekonomickému prostředí

Sdílet

Waterloo – Ontario, Kanada – 24. srpna 2009 – korporace Open Text (NASDAQ: OTEX), přední dodavatel podnikových systémů pro správu a řízení dokumentů (Enterprise Content Management – ECM), dnes oznámila neauditované výsledy za poslední čtvrtletí i za celý fiskální rok 2009, které končily 30. června 2009.

Celkový obrat za čtvrté čtvrtletí dosáhl 203,4 mil. USD, což představuje 2% nárůst v porovnání s 200,3 mil. USD za stejné období minulého fiskálního roku. Obrat z prodeje licencí činil 63 mil. USD, což v porovnání se stejným obdobím minulého fiskálního roku s obratem 68,2 mil. USD představuje 8% pokles.

Upravený čistý zisk byl v tomto čtvrtletí 39,2 mil. USD nebo 0,73 USD na akcii, což představuje 18% nárůst ve srovnání se ziskem 33,3 mil. USD či 0,63 USD na akcii za stejné období v předchozím fiskálním roce.

Celkový obrat za fiskální rok 2009 dosáhl 785,7 USD, o 8% více než v minulém fiskálním roce, kdy obrat dosáhl 725,5 mil. USD. Licenční příjmy za fiskální rok 2009 činily 229,8 mil. USD, což představuje oproti minulému fiskálnímu roku s příjmy 219,1 mil. USD, nárůst o 5%. Upravený čistý zisk za celý fiskální rok 2009 byl 132 mil. USD nebo 2,49 USD na akcii, což představuje 24% nárůst oproti loňskému fiskálnímu roku, kdy byl zisk 107 mil. USD nebo 2,03 USD na akcii.

Provozní cash flow ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2009 bylo 38,6 mil. USD, za celý fiskální rok 2009 pak Open Text vytvořil provozní cash flow v hodnotě 176,2 mil. USD. Pro porovnání tato hodnota ve fiskálním roce 2008 činila 166 mil. USD.

„Jsem rád, že jsme dosáhli našich cílů i v posledním čtvrtletí a upravený zisk společnosti tak za tento rok vzrostl navzdory obtížnému ekonomickému prostředí o velice příznivých 24%,“ prohlásil John Shackleton, prezident a generální ředitel společnosti Open Text. „Na základě zvýšené poptávky po řešeních zajišťujících soulad s legislativou i nadále věříme v další růst společnosti.“

21. července 2009 společnost Open Text oznámila dokončení akvizice všech vydaných a nesplacených akcií společnosti Vignette Corporation. „Díky akvizici Vignette jsme upevnili naše vedoucí postavení na trhu ECM. Jejím prostřednictvím jsme získali velkou zákaznickou základnu a technologické zázemí, které posílí naši sadu ECM řešení,“ konstatoval John Shackleton. „Postupem akvizice i plněním plánu integrace jsme nadmíru potěšeni.“

Open Text
Open Text je největší světový nezávislý dodavatel řešení správy podnikového obsahu (ECM – Enterprise Content Management). Jeho řešení jsou určena pro správu informací a vyhovují všem obchodním a oborovým požadavkům a nárokům na dodržování pravidel v největších světových společnostech, státních institucích a dalších firmách nabízejících služby. Open Text podporuje přibližně 46 000 zákazníků s miliony uživatelů ve 114 zemích a 12 jazycích. Více informací o Open Textu získáte návštěvou http://www.open­text.com.

IXTENT s.r.o.
IXTENT s.r.o. reprezentuje technologie Enterprise Content Management v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Document Management System – DMS, Content Management System – CMS, Business Process Management – BPM, Web Content Management – WCM, Email Management atd.), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení. Více informací o společnosti naleznete na stránkách http://www.ix­tent.com