Hlavní navigace

Společnost SAP dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí rekordních tržeb z prodeje softwaru

[Tisková zpráva] Společnost SAP dnes oznámila předběžné finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí a rok 2010.

Sdílet


SAP – Čtvrté čtvrtletí 20101)
  IFRS Non-IFRS2)
Částky v milionech EUR, není-li uvedeno jinak Q4/2010 Q4/2009 % změna Q4/2010 Q4/2009 % změna % změna po očištění kurzových rozdílů3)
Tržby z prodeje softwaru 1 507 1 120 35 % 1 507 1 120 35 % 25 %
Tržby z prodeje softwaru a souvisejících služeb 3 273 2 566 28 % 3 309 2 566 29 % 20 %
Celkové  tržby 4 058 3 190 27 % 4 094 3 190 28 % 20 %
Celkové  provozní náklady –3 515 –2 168 62 % –2 848 –2 055 21 % 15 %
– z toho náklady v souvislosti se sporem ohledně  Tomorrow Now –933 –49 >100 % na na na na
Provozní zisk 543 1 022 –47 % 1 610 1 134 42 % 30 %
Provozní  marže (%) 13,4 32,0 –18,6 procentního bodu 39,3 35,5 3,8 procentního bodu 3,0 procentního bodu
Zisk po zdanění 437 682 –36 % 1 103 761 45 % ---
Zisk na akcii € 0,37 0,57 –35 % 0,93 0,64 45 % ---
 
1) Všechny uvedené údaje jsou předběžné a neauditované.

2) Hodnoty tržeb jsou upraveny o tržby převzaté společnosti, které by společnost vykázala, pokud by zůstala samostatným subjektem, ale které SAP nemůže podle účetních pravidel zařadit do svých tržeb dle IFRS. Hodnota provozních nákladů je upravena o náklady související s akvizicí.

3) Non-IFRS tržby a provozní zisk po očištění kurzových rozdílů jsou převedeny z Non-IFRS tržeb a Non-IFRS provozního zisku aktuálního období s využitím průměrného směnného kurzu odpovídajícího období předchozího roku namísto aktuálního kurzu.

 
 
 

Tržby – čtvrté čtvrtletí 2010 

 • Tržby z prodeje softwaru podle metodiky IFRS byly 1,51 miliardy eur, což představuje nárůst o 35 % oproti čtvrtému čtvrtletí roku 2009 (25 % po očištění od kurzových rozdílů).
 • Tržby z prodeje softwaru a souvisejících služeb podle metodiky IFRS byly 3,27 miliardy eur, což představuje nárůst o 28 % oproti čtvrtému čtvrtletí roku 2009.
 • Celkové tržby podle IFRS byly 4,06 miliardy eur, Meziročně tak vzrostly o 27 %.
 
 

Zisk – čtvrté čtvrtletí 2010 

 • Provozní zisk podle IFRS dosáhl 543 milionů eur, což v meziročním srovnání znamená pokles o 47 %. Non-IFRS provozní zisk pak činil 1,61 miliardy eur. To představuje nárůst o 42 % oproti čtvrtému čtvrtletí předchozího roku. (30 % po očištění od kurzových rozdílů). Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 byl provozní zisk ovlivněn náklady na restrukturalizaci ve výši 5 miliónů EUR (IFRS), respektive 6 milionů eur (Non-IFRS), avšak tyto náklady nebyly ve čtvrtém čtvrtletí 2010 nikterak podstatné. V tomto čtvrtletí byl však provozní zisk negativně ovlivněn zvýšením rezervy v souvislosti se sporem ohledně Tomorrow Now a klesl tak o 933 milionů eur.
 • Provozní marže podle IFRS byla 13,4 %, což znamená pokles o 18,6 procentního bodu. Non-IFRS provozní marže byla 39,3 % respektive 38,5 % po očištění od kurzových rozdílů, což představuje nárůst o 3,8 procentního bodu (3,0 procentního bodu po očištění od kurzových rozdílů). Oproti tomu ve stejném čtvrtletí roku 2009 není toto čtvrtletí výrazněji ovlivněno náklady na restrukturalizaci, které negativně ovlivnily čtvrté čtvrtletí 2009 o 0,2 pr­ocentního bodu.
 • Zisk po zdanění podle IFRS činil 437 milionů eur a došlo tak k poklesu o 36 % oproti čtvrtému čtvrtletí roku 2009. Non-IFRS zisk po zdanění byl 1,10 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o 45 %. Zisk na akcii podle IFRS činil 0,37 EUR (pokles o 35 %) a podle Non-IFRS pak činil 0,93 EUR (nárůst o 45%).
 
 
SAP – Rok 20101)
  IFRS Non-IFRS2)
Částky v milionech EUR, není-li uvedeno jinak FY2010 FY2009 % změna FY2010 FY2009 % změna % změna po očištění kurzových rozdílů3)
Tržby z prodeje softwaru 3 265 2 607 25 % 3 265 2 607 25 % 16 %
Tržby z prodeje softwaru a souvisejících služeb 9 794 8 198 19 % 9 866 8 209 20 % 13 %
Celkové tržby 12 469 10 672 17 % 12 536 10 683 17 % 11 %
Celkové  provozní náklady –9 875 –8 084 22 % –8 592 –7 756 11 % 6 %
– z toho náklady v souvislosti se sporem ohledně  Tomorrow Now –980 –56 >100 % na na na na
Provozní  zisk 2 589 2 588 0 % 3 944 2 927 35 % 23 %
Provozní  marže (%) 20,8 24,3 –3,5 procentního bodu 31,5 27,4 4,1 procentního bodu 3,1 procentního bodu
Zisk po zdanění 1 816 1 750 4 % 2 694 2 001 35 % ---
Zisk na akcii € 1,53 1,47 4 % 2,27 1,68 35 % ---
 
 
 

1) Všechny uvedené údaje jsou předběžné a neauditované.

2) Hodnoty tržeb jsou upraveny o tržby převzaté společ­nosti, které by společnost vykázala, pokud by zůstala samostatným subjektem, ale které SAP nemůže podle účetních pravidel zařadit do svých tržeb dle IFRS. Hodnota provozních nákladů je upravena o náklady související s akvizicí.

3) Non-IFRS tržby a provozní zisk po očištění kurzových rozdílů  jsou převedeny z Non-IFRS tržeb a Non-IFRS provozního zisku aktuálního období s využitím průměrného směnného kurzu odpovídajícího období předchozího roku namísto aktuálního kurzu. 
  

Tržby – rok 2010 

 • Tržby z prodeje softwaru podle metodiky IFRS byly 3,27 miliardy eur, což představuje nárůst o 25 % oproti roku 2009 (16 % po očištění od kurzových rozdílů).
 • Tržby z prodeje softwaru a souvisejících služeb podle metodiky IFRS byly 9,79 miliardy eur, což představuje nárůst o 19 % oproti roku 2009.
 • Celkové tržby podle IFRS činily 12,54 miliardy eur a meziročně tak vzrostly o 17 %.
 

Zisk – rok 2010 

 • Provozní zisk podle IFRS dosáhl 2,59 miliardy eur a udržel se tak na stejné hladině jako v roce předešlém. Non-IFRS provozní zisk pak činil 3,94 miliardy eur. To představuje nárůst o 35 % oproti předchozímu roku (23 % po očištění od kurzových rozdílů). V roce 2010 byl provozní zisk ovlivněn náklady na restrukturalizaci ve výši 198 miliónů EUR (IFRS), respektive 194 milionů eur (Non-IFRS), avšak tyto náklady nebyly v tomto roce nikterak podstatné. V tomto roce byl provozní zisk negativně ovlivněn také zvýšením rezervy v souvislosti se sporem ohledně Tomorrow Now o 980 milionů eur.
 • Provozní marže podle IFRS byla 20,8 %, což znamená pokles o 3,5 procentního bodu. Non-IFRS provozní marže byla 31,5 % respektive 30,5 % po očištění od kurzových rozdílů, což představuje nárůst o 4,1 procentního bodu (3,1 procentního bodu po očištění od kurzových rozdílů). Oproti roku 2009 není provozní marže tento rok výrazněji ovlivněna náklady na restrukturalizaci. Díky vytvoření rezerv v souvislosti se sporem ohledně Tomorrow Now však v roce 2010 provozní marže klesla o 7,9 procentní­ho bodu.
 • Zisk po zdanění podle IFRS činil 1,82 miliardy eur a došlo tak k nárůstu o 4 % oproti roku 2009. Non-IFRS zisk po zdanění byl 2,69 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o 35 %. Zisk na akcii podle IFRS činil 1,53 EUR (nárůst o 4 %) a podle Non-IFRS pak činil 2,27 EUR (nárůst o 35%).
 

O společnosti SAP

SAP je největším světovým poskytovatel aplikačního softwaru pro podniky a organizace všech velikostí. Subjektům působícím ve více než 25 oborech umožňují řešení SAP být nejlépe řízenými organizacemi svého druhu. Společnost SAP má více než 102 tisíc zákazníků ve 120 zemích a její akcie jsou obchodovány na několika světových burzách – včetně Frankfurt Stock Exchange a NYSE – pod kódovým označením „SAP“. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala přibližně 900 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy. 

Portfolio SAP BusinessObjects mění způsob fungování orga­nizací prostřed­nictvím propojení lidí, informací a podnikání. Díky otevřeným  řešením, která pracují v he­terogenních prostředích a v oblastech jako jsou „business inteligence“, řízení informací, řízení výkonnosti firem a kontrola, řízení rizik a dodržování standardů, umožňuje portfolio SAP BusinessObjects organizacím každodenně uskutečňovat jejich vytýčené strategie. 

Více informací najdete na www.sap.com.