Hlavní navigace

Společnost Symantec umožňuje pomocí softwaru i3 8.0 rychlejší řešení problémů s výkonem podnikových aplikací

[Tisková zpráva] CUPERTINO, Kalifornie – 7. srpna 2007 – Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) dnes uvedla nejnovější verzi oceňovaného softwaru Symantec i3 z portfolia produktů pro komplexní správu výkonu aplikací společnosti Symantec. Software Symantec i3 proaktivně sleduje, analyzuje a diagnostikuje omezení výkonu a dostupnosti ovlivňující důležité podnikové aplikace. Vylepšení softwaru Symantec i3 umožňuje rychlejší řešení problémů s výkonem aplikací, další usnadnění správy a lepší integraci se staršími aplikacemi.

Sdílet

Společnost Symantec nabízí jako součást nejnovější verze výkonnou novou sadu SDK, která umožňuje zákazníkům a partnerům vytvářet pro starší, vlastní nebo krabicové aplikace řešení s přidanou hodnotou poskytující přehled o výkonu aplikací. Navíc je aktualizována robustní databáze znalostí a knihovna poradenských informací společnosti Symantec. Nově doplněné informace týkající se produktů jednotlivých výrobců a rozšířené možnosti správy pomohou odborným pracovníkům IT získat kontrolu nad výkonem aplikací.

„Software Symantec i3 pomáhá zajistit dostupnost a výkon našich důležitých aplikací, takže oddělení IT může lépe podporovat naši činnost a naše zákazníky,“ řekl Luis Morales ze společnosti Financial Security Assurance Inc (FSA), která na globálních trzích poskytuje pojištění finančních záruk pro cenné papíry kryté aktivy, obecní obligace a jiné strukturované závazky. „Software i3 8.0 nás bude proaktivně upozorňovat na možné problémy a umožní nám rychlejší řešení problémů s výkonem aplikací a využití prostředků IT pro jiné důležité činnosti.“

Rychlejší řešení problémů s výkonem aplikací
Software Symantec i3 8.0 přináší několik zlepšení, která zrychlují identifikaci a řešení problémů s výkonem aplikací a tím umožňují odborným pracovníkům IT opravit problémy dříve, než budou mít potíže koncoví uživatelé. Aktualizace softwaru i3, které zrychlují řešení omezení výkonu:

  • Vylepšení technologie SmartLink společnosti Symantec, které umožňuje rychlou identifikaci problémů s výkonem pomocí korelace údajů o transakcích z různých vrstev technologie. Zákazníci tak mohou rychle identifikovat místa, kde jsou ve složitých vícevrstvých aplikacích problémy s výkonem.
  • Podpora funkcí SmartLink a SmarTune byla rozšířena na prostředí Microsoft SQL Server a Microsoft .NET, která jsou v současné době používána jako základ mnoha důležitých podnikových aplikací.
  • Software Symantec i³ nyní poskytuje správcům databází na jedné obrazovce přehled nejvýznamnějších problémů s výkonem a specifické rady k řešení jednotlivých problémů. Software i3 nyní také hlásí, pokud není výkon databází Sybase v mezích stanovených uživatelem, a zasílá výstrahy.
  • Podstatně rozšířená databáze znalostí technologie J2EE v knihovně SmarTune pro J2EE obsahuje ihned po instalaci informace a rady k produktům různých výrobců. To umožňuje používat doporučené postupy pro správu výkonu na důležitých platformách podnikových aplikací, jako jsou WebLogic, WebSphere a Oracle. SmarTune je základní technologie softwaru i3. Poskytuje rozsáhlou podpůrnou knihovnu a nabízí odborné rady k řešení problémů s výkonem. Technologie SmartTune provádí citlivostní analýzu simulováním zlepšení výkonu před skutečným provedením změn v produkčním prostředí.

Data z analýzy SmarTune pro J2EE poskytují majitelům aplikací přehled na nejvyšší úrovni spolu s doporučeními. Návrhy jsou nyní uváděny na všech úrovních až po nejvyšší úroveň souhrnných informací o aplikacích, takže zákazníci mohou analyzovat celou aplikaci a nejen jednotlivé součásti.

„Organizace si vybírají vícevrstvé aplikace kvůli jejich modularitě, rozšiřitelnosti a škálovatelnosti, ale mnohá řešení pro správu výkonu nenabízejí v případě vlastních nebo starších aplikací odpovídající úroveň flexibility při vytváření přizpůsobených zobrazení pro zjišťování, diagnostiku a upravení výkonu,“ řekl Brian Babineau, vedoucí analytik společnosti Enterprise Strategy Group. „Software Symantec i3 8.0 poskytuje zákazníkům standardní nástroj, který umožňuje ve všech aplikacích rychle identifikovat zdroj problémů a nabízí doporučení, jak nejlépe řešit potíže. Tím omezuje riziko opakovaného výskytu problémů a podstatného narušení dostupnosti.“

Rozšířená podpora sledování a aplikací
Nová výkonná sada SDK umožňuje zákazníkům, distribučním partnerům a systémovým integrátorům přizpůsobit software i3 pro sledování, zjišťování, diagnostiku a upravení výkonu důležitých aplikací. Robustní funkce softwaru i3 dávají organizacím také rozsáhlejší přehled o výkonu vlastních nebo krabicových aplikací v celém datovém centru.

Panel Application Service Dashboard, který je nabízen jako součást softwaru i3, poskytuje konsolidované a přizpůsobené zobrazení relevantních parametrů sledovaných systémů. Spolu s panelem Application Service Dashboard 2.0 budou také dány k dispozici nové portlety, které umožní sledování prostředí Microsoft, včetně prostředí SQL Server a .NET, virtuálních strojů J2EE a prostředí Oracle a SAP.

Snazší instalace a správa
Software Symantec i3 8.0 má také nové funkce, které umožňují správcům nainstalovat a spravovat software Symantec i3, aniž by jej museli fyzicky nainstalovat do každého počítače. Správci mohou pomocí příkazového řádku provádět úlohy správy na úrovni celého systému. Software i3 je také rozšířen o funkce správy založené na rolích, takže správci mohou předdefinovat oprávnění a přístupová práva pro zobrazování údajů o výkonu sledovaných aplikací a databází. Role mohou být přiřazeny skupinám nebo jednotlivcům v rámci nastavení zabezpečení každého uživatele.

„Pro trvalé zajištění důležitých podnikových činností je nezbyté udržovat optimální výkon aplikací tak, aby případné problémy neovlivnily koncové uživatele a podnikové činnosti. To klade značné nároky na odborné pracovníky IT,“ řekl Henri Isenberg, vice president, Application Performance Management, společnost Symantec. „Software Symantec i3 8.0 poskytuje zákazníkům výkonné funkce pro sledování výkonu a rychlé řešení problémů, které jim mohou pomoci zjistit, upravit a spravovat výkon aplikací tak, aby se případné problémy neprojevily v práci koncových uživatelů a v hospodářském výsledku organizace.“

Cena a dostupnost na trhu
Software Symantec i3 8.0 je již nyní všeobecně dostupný prostřednictvím certifikovaných prodejců s přidanou hodnotou, systémových integrátorů a obchodníků. Doporučená cena začíná na 1500 USD za každý fyzický procesor. Další informace získáte na webu společnosti Symantec na adrese www.symantec.com.