Hlavní navigace

Společnost Symantec uzavírá fiskální rok 2009 rekordními výnosy

[Tisková zpráva] Společnost Symantec uzavírá fiskální rok 2009 rekordními výnosy

Sdílet

Fiskální rok 2009

  • Rekordní non-GAAP výnos ve výši 6,2 mld. USD, zvýšení o 5 % ve srovnání s fiskálním rokem 2008, zvýšení o 4 % při započtení kurzových rozdílů
  • Rekordní non-GAAP zisk na akcii ve výši 1,57 USD, zvýšení o 24 % ve srovnání s fiskálním rokem 2008
  • Non-GAAP výnosy příštích období ve výši 3,08 mld. USD, zvýšení o 6 % při započtení kurzových rozdílů
  • Značná hotovost z provozní činnosti ve výši 1,67 mld. USD
  • Non-GAAP hrubý provozní zisk ve výši 30,2 %, meziroční zvýšení o 360 bazických bo­dů

Čtvrtý kvartál fiskálního roku 2009

  • Non-GAAP výnos ve výši 1,49 mld. USD, meziroční snížení o 4 %, zvýšení o 2 % při započtení kurzových rozdílů
  • Non-GAAP zisk na akcii ve výši 0,38 USD, meziroční zvýšení o 6 %
  • Značná hotovost z provozní činnosti ve výši 607 mil. USD

Praha – 22. května 2009 – Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) oznámila výsledky za svůj čtvrtý fiskální kvartál a fiskální rok 2009, který skončil 3. dubna 2009. Výnos podle standardu GAAP za čtvrtý kvartál fiskálního roku činil 1,47 mld. USD. Non-GAAP výnos činil 1,49 mld. USD, což je pokles o 4 % (zvýšení o 2 % při započtení kurzových rozdílů) oproti srovnatelnému období loňského roku. Za fiskální rok činil výnos podle GAAP 6,15 mld. USD a non-GAAP výnos dosáhl 6,2 mld. USD. Non-GAAP výnos za fiskální rok 2009 vzrostl o 5 % (4 % při započtení kurzových rozdílů) oproti výnosu za fiskální rok 2008, který činil 5,94 mld. USD.

„Pokračujeme v posilování naší vůdčí pozice v klíčových segmentech trhu a zákazníci jsou si vědomi hodnoty našeho širokého portfolia produktů a služeb,“ řekl Enrique Salem, president a chief executive officer společnosti Symantec. „V rámci dalšího rozvoje se soustřeďujeme na investice, které rozšíří naši vůdčí pozici, zvýší kvalitu produktů a integrují naše řešení, která zákazníkům pomáhají zabezpečit a spravovat informace.“

„Naše přetrvávající zaměření na omezování nákladů nám umožnilo dosáhnout lepšího než očekávaného zisku na akcii,“ řekl James Beer, chief financial officer, společnost Symantec. „V náročném ekonomickém prostředí jsme dosáhli značné hotovosti z provozní činnosti. V minulých dvou kvartálech jsme vygenerovali víc než 1 mld. USD.“

Výsledky podle obecně uznávaných účetních zásad: Provozní ztráta podle GAAP za čtvrtý fiskální kvartál činila 192 mil. USD, zatímco za stejný kvartál loňského roku činil provozní zisk 213 mil. USD. Čistá ztráta podle GAAP za čtvrtý fiskální kvartál činila 249 mil. USD, zatímco za stejný kvartál loňského roku činil čistý zisk 186 mil. USD. Zředěná ztráta na akcii podle GAAP činila 0,30 USD, zatímco zředěný zisk na akcii za stejný kvartál loňského roku činil 0,22 USD. Společnost v tomto čtvrtletí dokončila analýzu oslabení nehmotného jmění, kterou začala ve třetím kvartálu fiskálního roku. Čistá ztráta podle GAAP za čtvrtý kvartál fiskálního roku 2009 zahrnuje další nehotovostní odpis oslabení nehmotného jmění ve výši 413 mil. USD. Za fiskální rok 2009 společnost Symantec vykázala provozní ztrátu podle GAAP ve výši 6,5 mld. USD, zatímco za fiskální rok 2008 vykázala provozní zisk ve výši 602 mil. USD. Čistá ztráta podle GAAP za fiskální rok 2009 činila 6,7 mld. USD, zatímco čistý zisk za fiskální rok 2008 činil 464 mil. USD. Zředěná ztráta na akcii podle GAAP za tento rok činila 8,10 USD, zatímco zředěný zisk na akci ve fiskálním roce 2008 činil 0,52 USD. Čistá ztráta podle GAAP za fiskální rok 2009 zahrnuje nehotovostní odpis oslabení nehmotného jmění ve výši 7,4 mld. USD. Výnosy příštích období podle GAAP k 3. dubnu 2009 činily 3,06 mld. USD, zatímco k 28. březnu 2008 to bylo 3,08 mld. USD. Hotovost z provozní činnosti za čtvrtý kvartál fiskálního roku činila 607 mil. USD, přičemž za stejný kvartál loňského roku to bylo 674 mil. USD. Hotovost z provozní činnosti za fiskální rok 2009 dosáhla 1,67 mld. USD, zatímco ve fiskálním roce 2008 to bylo 1,82 mld. USD.

Výsledky nezpracované podle obecně uznávaných účetních zásad (non-GAAP výsledky): Non-GAAP hrubý provozní zisk za čtvrtý kvartál fiskálního roku činil 30,5 %, což představuje meziroční zvýšení o 270 bazických bodů. Non-GAAP čistý zisk za čtvrtý kvartál fiskálního roku 2009 činil 318 mil. USD, což je zvýšení o 3 % oproti 309 mil. USD za stejný kvartál loňského roku. Non-GAAP zředěný zisk na akcii činil 0,38 USD, což je zvýšení o 6 % oproti zisku na akcii za stejný kvartál loňského roku ve výši 0,36 USD.

Non-GAAP hrubý provozní zisk za fiskální rok 2009 činil 30,2 %, což je zvýšení o 360 bazických bodů ve srovnání s fiskálním rokem 2008. Za fiskální rok 2009 společnost Symantec oznámila non-GAAP čistý zisk ve výši 1,32 mld. USD, což je 17% nárůst oproti 1,13 mld. USD ve fiskálním roce 2008. Non-GAAP zředěný zisk na akcii za tento rok činil 1,57 USD, což je zvýšení o 24 % oproti zisku na akcii za fiskální rok 2008, který činil 1,27 USD.

Non-GAAP výnosy příštích období k 3. dubnu 2009 činily 3,08 mld. USD a zůstaly na stejné úrovni (zvýšení o 6 % při započtení kurzových rozdílů) jako k 28. březnu 2008, kdy činily 3,09 mld. USD. Sekvenčně se non-GAAP výnosy příštích období zvýšily o 119 mil. USD, neboli o 4 % (sekvenčně zvýšení o 6 % při započtení kurzových rozdílů).

Podrobné odsouhlasení našich výsledků podle standardu GAAP a non-GAAP výsledků je uvedeno v přiložených zhuštěných konsolidovaných finančních výkazech.

Ve čtvrtém kvartálu fiskálního roku 2009 jsme zpětně odkoupili 7,2 mil. akcií za průměrnou cenu 13,84 USD, což odpovídá částce 100 mil. USD. Ve fiskálním roce 2009 jsme zpětně odkoupili 42,3 mil. akcií za průměrnou cenu 16,53 USD, což odpovídá částce 700 mil. USD. V aktuálním fondu schváleném správní radou pro zpětný odkup akcií zůstává 300 mil. USD.

Nejdůležitější fakta z obchodních segmentů a zeměpisných oblastí
Segment správy úložišť a serverů představoval v tomto kvartálu 36 % celkového non-GAAP výnosu společnosti Symantec a meziročně poklesl o 4 % (vzrostl o 1 % při započtení kurzových rozdílů). Spotřebitelský segment představoval 30 % celkového non-GAAP výnosu společnosti a meziročně poklesl o 1 % (vzrostl o 4 % při započtení kurzových rozdílů). Segment zabezpečení a souladu představoval 25 % celkového non-GAAP výnosu společnosti a meziročně poklesl o 14 % (poklesl o 9 % při započtení kurzových rozdílů). Služby představovaly 9 % celkového non-GAAP výnosu společnosti a meziročně vzrostly o 27 % (vzrostly o 41 % při započtení kurzových rozdílů).

Výnosy ze zahraničí představovaly ve čtvrtém kvartálu fiskálního roku 2009 50 % celkových non-GAAP výnosů a meziročně poklesly o 8 % (vzrostly o 3 % při započtení kurzových rozdílů). Oblast Evropy, Středního východu a Afriky představovala v kvartálu 30 % celkového non-GAAP výnosu a zaznamenala 13% meziroční pokles (2% nárůst při započtení kurzových rozdílů). Výnos za kvartál v asijsko-tichomořské oblasti a Japonsku představoval 15 % celkových non-GAAP výnosů a meziročně poklesl o 1 % (vzrostl o 4 % při započtení kurzových rozdílů). Ameriky, zahrnující Spojené státy, Latinskou Ameriku a Kanadu, představovaly 55 % celkového non-GAAP výnosu a dosáhly 1% meziročního růstu (1% růstu při započtení kurzových rozdílů).

Výhled na první kvartál fiskálního roku 2010
Výhled předpokládá devizový kurz 1,30 USD za euro v červnovém kvartálu roku 2009 oproti současnému váženému průměru kurzu 1,56 USD za euro, tj. 17% nepříznivý pohyb kurzu, a oproti kurzu 1,58 USD za euro na konci červnového kvartálu roku 2008.

Výnos podle GAAP za první kvartál fiskálního roku 2010, končící 3. července 2009, je odhadován mezi 1,44 mld. USD a 1,5 mld. USD. Zředěný zisk na akcii podle GAAP je odhadován mezi 0,09 USD a 0,11 USD. Výnosy příštích období podle GAAP se očekávají v rozsahu 2,84 mld. USD až 2,94 mld. USD.

Non-GAAP výnos za kvartál je odhadován mezi 1,45 mld. USD a 1,51 mld. USD. Non-GAAP zředěný zisk na akcii je odhadován mezi 0,34 USD a 0,36 USD. Non-GAAP výnosy příštích období se očekávají v rozsahu 2,85 mld. USD až 2,95 mld. USD.

O společnosti Symantec
Společnost Symantec zaujímá světové prvenství v poskytování softwaru, zařízení a služeb, díky nimž mohou podniky i jednotliví zákazníci důvěřovat připojení ke světové síti. Společnost svým zákazníkům poskytuje software a služby zaměřené na předcházení bezpečnostních rizik a rizik týkajících se dostupnosti, dodržování norem a výkonu, a pomáhá jim tak chránit jejich infrastrukturu a informační zdroje a procesy. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).