Hlavní navigace

Společnost T-Systems a Hewlett-Packard budou poskytovat ICT služby pro skupinu E.ON

[Tisková zpráva] Společnost T-Systems získala zakázku na outsourcing ICT služeb a komunikace. Společnost HP bude pečovat o datová centra a podporovat koncové uživatele E.ON. Služby budou poskytovány pro společnost E.ON také v České republice

Sdílet

Skupina E.ON vyčleňuje část ICT služeb zajišťovaných dosud pomocí vlastních zdrojů. Zakázku získaly společnosti Hewlett-Packard (HP) a T-Systems. Příslušné smlouvy budou podepsány 9. prosince 2010.         

Vyčlenění je součástí  programu skupiny E.ON na zvyšování efektivnosti -PerformtoWin. „Zvyšujeme tím konkurenceschopnost E.ON ve stále obtížnějším prostředí a zaměřujeme naši firmu strategicky ještě více na hlavní předmět podnikání, “ uvedl Dr. Marcus Schenck, člen představenstva E.ON. Nové uspořádání zajišťuje, aby ICT projekty a řešení nadále podporovaly nákladově efektivně, pružně a rychle celosvětovou působnost E.ON. Spolupráce se zkušenými a profesionálními partnery s prokázanou technickou kompetencí v oblasti ICT infrastruktury navíc umožňuje v budoucnu ještě lépe reagovat na měnící se rámcové podmínky trhu energií a na uvádění novinek na trh. „Chceme být efektivnější i v IT, abychom si udrželi vedoucí postavení na stále dynamičtějším trhu energetickém trhu,“ prohlásil Edgar Aschenbrenner, šéf interní IT společnosti koncernu E.ON – E.ON IT.

O volbě outsourcingových partnerů rozhodovalo několik kritérií výběrového řízení: vedle ekonomických ukazatelů byl brán ohled na kompetence a zkušenosti budoucích dodavatelů. V popředí byla také jejich práce se zaměstnanci a zkušenosti se začleňováním zaměstnanců. Neposledním kritériem byla také strategická orientace, tak jak ji představily společnosti HP a T-Systems.

Zástupci zákazníka intenzivně  vyhodnocovali také možnosti dalšího rozvoje zaměstnanců, kteří přecházejí k partnerům. Skupina E.ON si také prostřednictvím partnerů slibuje přístup k nejnovějším technologiím.

„Touto zakázkou se pro naše služby v oblasti informačních a komunikačních technologií rozhodl další mezinárodní koncern. Prostřednictvím společnosti E.ON jsme získali první velkou zakázku z odvětví energetiky v Evropě,“ uvedl člen představenstva společnosti Deutsche Telekom a generální ředitel T-Systems Reinhard Clemens. „Těšíme se na nové kolegyně a kolegy z E.ON IT,“ dodal Clemens.  

Jan Zadak, který ve společnosti Hewlett-Packard zodpovídá za zakázky v Evropě, popisuje příští spolupráci s E.ON následovně: „HP bude s E.ON úzce spolupracovat. Osvědčenými IT službami, silným technologickým portfoliem a našimi zkušenostmi z outsourcingových služeb budeme podporovat E.ON, aby mohl svým zákazníkům poskytovat vynikající služby.“

Na jaře příštího roku by mělo v celé Evropě přejít k partnerům asi 1.400 zaměstnanců E.ON. Přechod se uskuteční v úzké dohodě a spolupráci všech partnerů. Outsourcingová smlouva zajišťuje, aby k termínu přechodu byly dodrženy stávající úpravy pro jednotlivé země a byly poskytnuty národní a kulturní rámcové podmínky pro zaměstnance. Uzavřením smlouvy jsou též dále zajištěna práva zaměstnanců a možnosti jejich osobního rozvoje po dobu platnosti kontraktů.

Společnost HP bude v budoucnu zodpovídat za datová centra a bude se starat o uživatele zákazníka. Společnost T-Systems bude odpovědná za síťové a telekomunikační služby. Součástí outsourcingu nejsou bezpečnostní IT systémy, o něž se bude nadále starat E.ON. Celkové řízení a odpovědnost za informační technologie nadále přísluší  firmě E.ON IT. Ta přitom úzce spolupracuje s odbornými úseky E.ON i s outsourcin­govými partnery.

O společnosti T-Systems

T-Systems Czech Republic nabízí síťově orientovaná ICT řešení a služby zahrnující systémovou integraci, implementaci a provoz ICT systémů. Zaměřuje se především na podnikovou klientelu, a to jak na nadnárodní koncerny s celosvětovou působností, tak i na významné lokální podniky. V roce 2009 činily výnosy společnosti přes tři miliardy korun.         

Skupina T-Systems patřící do koncernu Deutsche Telekom AG je jedním z vedoucích evropských poskytovatelů služeb a řešení informačních a komunikačních technologií (ICT) pro podnikové zákazníky. Skupina má přes 45.000 zaměstnanců ve více než 20 zemích světa a její výnosy v roce 2009 činily přibližně devět miliard eur.         

Služby společnosti T-Systems představují pro zákazníky optimalizaci procesů, zlepšení kvality a snížení nákladů na oblast interních ICT systémů. To ve svém důsledku poskytuje zákazníkům vyšší flexibilitu a možnost koncentrace na jejich hlavní předmět činnosti.          

Informace o společnosti a jejích službách najdete na internetových stránkách www.t-systems.cz nebo na mezinárodních stránkách www.t-systems.com.

O společnosti E.ON
Skupina E.ON je jednou z největších světových společností v odvětví energetiky. Více než 88.000 zaměstnanců vytvořilo necelých 82 miliard euro v tržbách za rok 2009. Společnost zastává vedoucí pozici na trhu, pečuje o  26 milionů zákazníků a své zastoupení má ve více než 30 zemích světa. Pomocí vyváženého energetického mixu s podporou moderních technologií poskytuje E.ON bezpečný, ekologický a snadný přístup k elektrické energii.            

O společnosti E.ON IT
E.ON IT pečuje o IT prostředky skupiny E.ON. Společnost sídlí v Hanoveru a má svá zastoupení v řadě evropských zemí. Příkladem je Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Itálie, Holandsko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko a Velká Británie.                       

O společnosti Hewlett-Packard
Společnost HP vytváří nové příležitosti díky inovativním technologiím s významným dopadem do pracovního i osobního života. Největší světová technologická společnost HP přináší řadu produktů v oblasti tisku, osobních počítačů, softwaru, služeb a IT infrastruktury.