Hlavní navigace

Společnost T-Systems Czech Republic získala certifikaci ISO 20000

[Tisková zpráva] Úspěšná implementace a audit ISO 20000. Nový standard pro poskytování služeb a řešení v ICT

Sdílet

            Společnost T-Systems Czech Republic úspěšně dokončila projekt zaměřený na certifikaci ISO 20000. Tento projekt byl završen úspěšným auditem a certifikací  v listopadu letošního roku. Mezinárodní norma ISO 20000 stanovuje požadavky a pravidla pro řízení dodávky poskytovaných služeb ať již v oblasti infrastruktury, tak i v oblasti procesů v ICT. Pro zákazníky společnosti T-Systems tato certifikace znamená potvrzení, že poskytované služby a provozovaná řešení budou přesně odpovídat jejich požadavkům a standardům.  

            „Získaná certifikace ISO 20000 nyní pokrývá celou nabídku společnosti T-Systems Czech Republic, počínaje telekomunikačními a síťovými službami, přes provoz datových center, provozní podporu technologické infrastruktury, služby spojené s desktopy a helpdeskem až po vývoj a provozní podporu aplikací. V České republice se jedná o jednu z nejkomplexnějších certifikací ISO 20000,“ uvedl Jan Drbohlav, Vice President divize ICTO ve společnosti T-Systems Czech Republic.

            „Od počátku projektu jsme cítili značnou podporu managementu, který si byl vědom důležitosti certifikace. Investovali jsme ohromné úsilí do přípravy a implementace jednotlivých procesů,“ řekl Petr Charypar, člen implementačního týmu ve společnosti T-Systems Czech Republic.  „Přestože jsme byli odměněni pochvalným vyjádřením auditora, naše práce tímto nekončí.  I nadále budeme všechny naše služby inovovat a zvyšovat jejich efektivitu,“ dodává Petr Chalupník, ITSM manažer.

            Úspěšným získáním certifikace ISO 20000 se společnost T-Systems zařazuje po bok mateřské společnosti Deutsche Telekom, která vede program sjednocení dodávaných služeb v celosvětovém měřítku. Nová certifikace také navazuje na další, již získané normy ISO 9001, 14000 a 27000.
            

            Společnost T-Systems v České Republice dodává celé spektrum ICT služeb. Portfolio zahrnuje nabídku od telekomunikačních produktů, přes IT řešení až po systémovou integraci a specifická řešení pro jednotlivá odvětví, s důrazem na konkrétní potřeby firemních zákazníků a veřejné správy. 
            

            O společnosti T-Systems

          T-Systems Czech Republic nabízí síťově orientovaná ICT řešení a služby zahrnující systémovou integraci, implementaci a provoz ICT systémů. Zaměřuje se především na podnikovou klientelu, a to jak na nadnárodní koncerny s celosvětovou působností, tak i na významné lokální podniky. V roce 2009 činily výnosy společnosti přes tři miliardy korun.

          Skupina T-Systems patřící do koncernu Deutsche Telekom AG je jedním z vedoucích evropských poskytovatelů služeb a řešení informačních a komunikačních technologií (ICT) pro podnikové zákazníky. Skupina má přes 45.000 zaměstnanců ve více než 20 zemích světa a její výnosy v roce 2009 činily přibližně devět miliard eur.

          Služby společnosti T-Systems představují pro zákazníky optimalizaci procesů, zlepšení kvality a snížení nákladů na oblast interních ICT systémů. To ve svém důsledku poskytuje zákazníkům vyšší flexibilitu a možnost koncentrace na jejich hlavní předmět činnosti.

          Informace o společnosti a jejích službách najdete na internetových stránkách www.t-systems.cz nebo na mezinárodních stránkách www.t-systems.com.