Hlavní navigace

Společnost T-Systems významně zvýšila zisk – pololetní výsledky

[Tisková zpráva] Růst tržeb ve druhém čtvrtletí roku 2010. Nové významné kontrakty a mezinárodní růst. Růst ukazatele EBIT (provozní zisk).

Sdílet

„Významným způsobem jsme zlepšili ziskovost, provozní zisk se vyvíjí podle plánu. I ve druhém pololetí se budeme zaměřovat na růst efektivity,“ říká Klaus Werner, finanční ředitel společnosti T-Systems.

Pozitivní výsledky společnosti T-Systems za první pololetí roku 2010 potvrzuje růst tržeb i ve druhém pololetí letošního roku. Tento vývoj potvrzují i výsledky T-Systems v České republice.

Celkové tržby ve druhém čtvrtletí vzrostly o tři procenta, kdy dosáhly hodnoty 2,2 miliardy eur. Tržby generované mimo skupinu Deutsche Telekom rostly rychleji, a to o 7,2 procent a mezinárodní tržby o 7,9 procent.

Přestože globální ekonomika není ještě v plné kondici, úroveň nových objednávek v meziročním srovnání byla na konci prvního pololetí o 2,9 procent vyšší. Nové zakázky zahrnují společnosti Deka-Bank, TUI Travel, spolkový stát Hesensko (Německo) a společnost Deutsche Post DHL.

Zlepšení ziskovosti se projevilo ve významném růstu provozního zisku (EBIT), který byl s hodnotou 123 milionů eur na konci prvního pololetí v meziročním srovnání o 34 procent vyšší. Tento vývoj potvrzuje úspěšnost programu Save for Service, který zahrnuje interní úsporná opatření na straně nákladů. Provozní zisk vykázal hodnotu 3,4 procent, což v meziročním srovnání představuje růst (oproti 2,7 procentům).

Společnost T-Systems udělala také pokrok na poli řešení pro propojenou práci pomocí unikátních ICT řešení. Mnoho zákazníků se zajímá o služby založené na cloud computingu. V oblasti SAP služeb již více než tři čtvrtiny zákazníků využívají aplikace formou cloudu. To znamená, že mají k dispozici služby, které potřebují, a platí je jen podle intenzity využití. Nabídka T-Systems zahrnuje také velmi atraktivní systémy pro integraci služeb, které používají a budou používat významná světová letiště.

O společnosti T-Systems
T-Systems Czech Republic nabízí síťově orientovaná ICT řešení a služby zahrnující systémovou integraci, implementaci a provoz ICT systémů. Zaměřuje se především na podnikovou klientelu, a to jak na nadnárodní koncerny s celosvětovou působností, tak i na významné lokální podniky. V roce 2009 činily výnosy společnosti přes tři miliardy korun.

Skupina T-Systems patřící do koncernu Deutsche Telekom AG je jedním z vedoucích evropských poskytovatelů služeb a řešení informačních a komunikačních technologií (ICT) pro podnikové zákazníky. Skupina má přes 45.000 zaměstnanců ve více než 20 zemích světa a její výnosy v roce 2009 činily přibližně devět miliard eur.

Služby společnosti T-Systems představují pro zákazníky optimalizaci procesů, zlepšení kvality a snížení nákladů na oblast interních ICT systémů. To ve svém důsledku poskytuje zákazníkům vyšší flexibilitu a možnost koncentrace na jejich hlavní předmět činnosti.

Informace o společnosti a jejích službách najdete na internetových stránkách www.t-systems.cz nebo na mezinárodních stránkách www.t-systems.com.