Hlavní navigace

Společnosti Nokia a Siemens na kongresu 3GSM představily řešení pro oživení sítí

[Tisková zpráva] Na Světovém kongresu 3GSM v Barceloně spojily společnosti Nokia a Siemens své síly a pod vlajkou budoucího společného podniku Nokia Siemens Networks představují mnoho inovativních živých demonstrací, které ukazují, jak mohou operátoři a další poskytovatelé služeb oživit pevné, mobilní i konvergované sítě pro své zákazníky a firmy. Nokia Siemens Networks je plánovanou novou společností, do které Nokia a Siemens hodlaji vložit své síťové divize a aktivity v oblasti operátorů. Tato fúze by měla být dokončena v prvním čtvrtletí roku 2007.

Sdílet

Konvergencí pevných a mobilních komunikací vznikají nové služby, které mění způsob, jakým lidé žijí, pracují a hrají si. Nokia Siemens Networks bude jednou ze společností v popředí této transformace a bude se podílet na tvorbě vzrušujících služeb pro kohokoli, kdekoli a kdykoli.

Na kongresu 3GSM zástupci budoucí společnosti Nokia Siemens Networks předvedou praktické ukázky současných nejpůsobivějších telekomunikačních řešení pro zvýšení osobního požitku a produktivity. Návštěvníci expozice Nokia Siemens Networks si mohou sami vyzkoušet široký výběr služeb v oblasti hudby a videa, tzv. Personal Infotainment, včetně:

 • Mobile TV, využívající k přenosu TV programů na mobilní zařízení technologie broadcast (DVB-H) či unicast media-on-demand.
 • IPTV, která zákazníkům usnadní IP domácí zábavu v reálném čase a komunikační služby, včetně integrované videotelefonie a možnosti sdílení videa, založené na technologiích IP Multimedia Subsystem (IMS) a Service Delivery Framework (SDF).
 • Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS), představující výkonnější budoucnosti pro služby, jako je podcasting a TV streaming, využívající celulární přístup a mobilní přístroje.
 • Hudební řešení poskytující online obchod pro stahování hudby zabezpečený proti pirátům, streaming a vyzváněcí tóny, dostupný bez ohledu na použitou metodu přístupu.

Návštěvníci expozice se také mohou dozvědět, jak mohou řešení Rich Communication pomoci personalizované služby pro komunity . Kompletní služby Rich Communication kombinují náročnou multimediální komunikaci s informacemi o „přítomnosti“ a „dostupnosti“ k posílení růstu tržeb a loajality zákazníků vůči poskytovatelům služeb. Tyto dvě společnosti také ukazují roli vývojových programů při simulování růstu tohoto trhu.

Vzhledem k tomu, že firemní komunita tvoří zákaznický segment s vysokým ARPU (average revenue per user), mohou operátoři posílit růst svého zisku nabídkou hostovaných služeb, zaměřených na firemní uživatele. Na kongresu 3GSM představují Nokia a Siemens svá řešení Enterprise Communications – včetně řešení hostovaných operátory – která jsou vytvořena na objednávku pro podniky, jež si hlídají náklady a jež chtějí mobilní komunikaci použít k optimalizaci svých firemních procesů. Mezi vystavovanými řešeními jsou:

 • Konvergovaná podniková řešení, včetně služby voice call continuity přes IMS.
 • Služby s přidanou hodnotou pro pracovníky v terénu, včetně inteligentních krátkých textových zpráv (iSMS) a Push to talk over Cellular (PoC).
 • Podnikové komunikační řešení hostované operátorem pro pobočkové služby nezávislé na přístupové síti.

Zástupci budoucí společnosti Nokia Siemens Networks mohou také zájemců ukázat klíčové technologické moduly, které stojí v pozadí těchto výnosných služeb. Návštěvníci mohou shlédnout ukázky nejlepších širokopásmových řešení, která splňují rostoucí požadavky na mobilní data a řešení pro řízení a přepravu sítí a zdrojů, jež výrazně snižují provozní náklady. Mezi vystavovanými „technologickými šampiony“ nechybí:

 • Vysokokapacitní multiradiové základnové stanice, optimalizující a snižující počet potřebných lokalit.
 • HSUPA, jež činí pravý mobilní broadband skutečností.
 • Long Term Evolution (LTE), ukazující migraci sítí za 3G.
 • Vnitřní radiové pokrytí, přinášející mobilní broadband do prostorů budov.
 • Komplexní mobilní WiMAX, realizovatelná ekonomická možnost pro postavení datových překryvných sítí pro operátory bez licence WCDMA 3G či pro ty, kteří chtějí svou CDMA síť migrovat.
 • „Plochá architektura” HSPA, nejnovější vývojový krok směřem k LTE, používající zjednodušený návrh sítě k umožnění vysokých přenosových rychlostí za nižší náklady.
 • Inteligentní peer-to-peer dispečink, důležitý pro využití co nejvíce možností Web 2.0 a pro zachování kvality služeb citlivých na zpoždění, jako jsou VoIP a Mobile TV.
 • Technologie Service Delivery Framework k organizaci předintegrace nejlepších řešení v sítích, snižující dobu uvedení na trh a zvyšující dobu na trhu.
 • Systémy podpory provozu (OSS), které mohou pomoci řídit komplexitu pevných, mobilních či konvergovaných sítí, ale také například vygenerovat nové zdroje příjmů použitím dat využití sítě k vytvoření služby pro poskytování dopravních informací o využití v reálném čase.
 • Platformy Next Gen Metro a Carrier Ethernet zvyšující mobilní zpětnou kapacitu, která je klíčová pro výkon sítě a pro budoucí potřeby mobilních aplikací v širokém pásmu.

Zástupci budoucí společnosti Nokia Siemens Networks také ukazují příležitosti pro vývoj jak mobilních, tak pevných sítí směrem k nabídce konvergované sítě. Návštěvníci uvidí, jak mohou operátoři modernizovat své sítě, aby splnily potřeby zákazníků a firem, použitím přístupu zaměřeného na zákazníka v souvislosti se službami zúčtování, zpoplatnění a péče a použitím vyvinutých přístupových technologií – jako je systém, který překládá protokoly ATM, TDM a IP na Carrier Ethernet –,širokopásmových řešení, která využívají VDSL2 ke streamingu HDTV do televizí či hospodárných poskytování alternativního přístupu k síti přes Carrier Ethernet.

Toto vše a ještě více si můžete prohlédnout na stánku Nokia Siemens Networks v hale 8 na kongresu 3GSM.

Plánovaná fúze, jež vytvoří Nokia Siemens Networks, by měla být dokončena v prvním čtvrtletí roku 2007, s výhradou dohody mezi společnostmi Nokia a Siemens o výsledcích a důsledcích procesu ověřování shody s interními a platnými právními předpisy, a standardních závěrečných podmínek