Hlavní navigace

Spolupráce FNKV s IBM vytváří podmínky pro vyšší spokojenost pacientů

[Tisková zpráva] Praha, Česká republika – 24. června 2008: IBM Česká republika se stala partnerem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pro zpracování auditu interních oborů, který se nemocnice rozhodla provést v rámci zefektivnění svého provozu. Komplexní audit jí má pomoci také získat akreditaci Spojené akreditační komise ČR.

Sdílet

Analýza procesů zahrnovala mimo jiné sledování efektivnosti léčebných a diagnostických procesů, zhodnocení organizace práce, personální audit, systematickou analýzu kvality zdravotní péče, kontrolu dokumentace, analýzu spokojenosti pacientů a mnoho dalších klíčových aktivit interních oddělení.

Cílem projektu bylo:

  • Odhalení slabých míst v organizační struktuře a klinických procesech
  • Nezávislé posouzení zpracovávaných informací a výstupů
  • Návrh doporučení pro optimalizaci a standardizaci

„Jsme velice rádi, že jsme zdárně zrealizovali další z důležitých poradenských projektů na poli zdravotnictví a navázali jsme tak na úspěšný projekt implementace systému RFID v Masarykově onkologickém ústavu v Brně z loňského roku. Rád bych také poděkoval zaměstnancům všech 3 interních klinik, kteří s námi úzce spolupracovali a ochotně vycházeli vstříc všem našim požadavkům,“ říká ředitel divize konzultačních služeb IBM ČR Vladek Šlezingr. „Projekty, jako jsou tyto, nám pomáhají upevňovat naši pozici v oblasti poradenských služeb napříč celým portfoliem řešení IBM.“

Kontrakt byl uzavřen v roce 2007 a samotný projekt pak probíhal od září 2007 až do konce loňského roku a byl realizován ve 3 etapách. V první etapě kromě přípravy samotného projektu proběhla především předběžná analýza strategických cílů nemocnice a její připravenosti na změny. Tyto informace byly důležité při následných návrzích změn a optimalizací.

Druhá etapa auditu byla zaměřena na analýzu současného stavu základních klinických procesů: Ambulance, Hospitalizace, Klinická dokumentace a Vyžádaná péče. Analýza byla zpracována metodologií ProLink4TM, která umožňuje identifikovat problémová místa, současně navrhnout změny a pomoci je promítnout do nové organizace práce. K tomu používá nejen nástroj Promap4TM pro mapování a popis procesů, ale zejména databáze procesů používaných v různých informačních systémech, definice a popis klinických Best Practices a databáze standardních metrik a odkazů na klinické standardy. S pomocí této metodologie vytvořili specialisté z IBM podrobné mapy klinických procesů všech 3 interních klinik a zároveň identifikovali problematická místa těchto procesů. Současně proběhla kontrola skutečné úrovně namátkou vybrané klinické dokumentace a zhodnocení využití nákladné zdravotní techniky na pracovištích interních klinik a personálních činností.

Třetí etapa již definovala na základě zjištěných problematických míst i připravované strategie konkrétní optimalizace a změny. Ty se týkaly klinické dokumentace a její podpory informačními technologiemi, personální strategie a řešení nedostatku personálu, prostorového uspořádání a rozmístění pracovišť, organizace práce, ekonomiky a zdravotnické techniky.

„Audit definoval rezervy ve vedení zdravotnické dokumentace. Na základě jeho výsledků jsme zahájili kroky ke zlepšení kvality a úrovně naší zdravotnické dokumentace. Dále jsme díky auditu zlepšili úroveň vykazování zdravotní péče pojišťovnám. Další oblastí, kterou nám projekt pomáhá řešit, je otázka efektivního využití lůžkového fondu klinik a optimalizace poskytované zdravotní péče z pohledu Úhradové vyhlášky. Všechny tyto kroky a další opatření přispívají k neustálému zlepšování péče o pacienty,“ říká MUDr. Jan Votava, náměstek pro léčebně preventivní péči FNKV.

Konkrétním návrhem na zlepšení organizace práce byl např. vznik celonemocniční služby pro cizince, jako nedílné součásti orientace nemocnice na zahraniční klientelu nebo zlepšení podpory vytváření klinické dokumentace informačními technologiemi ve spolupráci s dodavatelem nemocničního informačního systému. K hodnocení efektivity a kvality klinických procesů i dopadů provedených změn byl vypracován soubor 26 klíčových výkonnostních ukazatelů, které budou sloužit k podpoře manažerského rozhodování, kontroly a plánování. Z mezinárodní metodiky JCI pak vychází dalších 15 kvalitativních ukazatelů pro sledování kvality poskytované péče pacientům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).