Hlavní navigace

Spolupráce na elektronické zdravotní kartě: společnosti Siemens a DOCexpert nabízí end-to-end řešení péče o pacienta

[Tisková zpráva] Společnosti Siemens AG a DOCexpert Computer GmbH se dohodly na spolupráci při vývoji společných konceptů pro blížící se vydání německých elektronických zdravotních karet. Součástí strategického partnerství obou společností je nabídka balíčku „all-inclusive“, který zajišťuje propojení softwaru pro lékařské praxe DOCexpert s telematickou infrastrukturou. Elektronická složka pacienta Soarian Integrated Care, vyvinutá divizí Medicínské systémy společnosti Siemens, bude zaintegrována do zdravotnických profesionálních systémů a řešení pro zdravotnická střediska, nabízených skupinou DOCexpert. To umožní pohodlnou výměnu informací o léčbě, a to nejen mezi zdravotními zařízeními, ale napříč sektorem mezi lékařskými praxemi, klinikami a zařízeními poskytujícími následnou péči.

Sdílet

Divize Komunikace a Medicínské systémy společnosti Siemens AG a firma DOCexpert Computer GmbH se sídlem v Bambergu již řadu let aktivně pracují na vytvoření end-to-end IT řešení pro lékařské praxe, zdravotní střediska, kliniky a sítě integrované péče.

Prvním předmětem partnerství bude balíček „all-inclusive“ pro 13.000 uživatelů softwaru DOCexpert, který umožní bezpečné propojení s telematickou infrastrukturou. Balíček obsahuje konektor HiPath SIcurity Connector, vyvinutý divizí Komunikace společnosti Siemens, dále integraci softwaru pro lékařské praxe od firmy DOCexpert a čtečky karet. Konektor vytváří bezpečné rozhraní mezi stávajícími lékařskými informačními systémy a plánovanými telematickými službami, například elektronickými recepty (e-prescription).

Projekt kombinuje zkušenosti společnosti Siemens AG se zabezpečenými komunikačními řešeními a znalosti DOCexpert GmbH v oblasti praktických potřeb lékařských ordinací. „Takovým sdílením našich znalostí budeme schopni našim uživatelům nabídnout bezpečné, technologicky spolehlivé a ekonomické end-to-end řešení pro přístup k telematické infrastruktuře,“ podotkl Jens Neumann, ředitel společnosti DOCexpert. „Zasíťování lékařských ordinací bude úspěšné pouze tehdy, až se vzájemně vyladí a otestují všechny telematické komponenty,“ dodal Neumann.

Druhá součást partnerství se vztahuje ke spolupráci při vybavování zdravotních středisek, lékařských praxí a sítí integrované péče napříč medicínskou oblastí IT technologií. Do zdravotních profesionálních systémů skupiny DOCexpert bude integrována elektronická složka pacienta Soarian Integrated Care. Ta umožní uživatelům na klinikách a v ordinacích pohodlně sdílet informace o léčbě probíhající v různých zařízeních.

Spojení řešení pro zdravotní střediska, ambulantní oddělení a ordinace do zdravotního profesionálního softwaru DOCexpert a použití klinického informačního systému Soarian Integrated Care vytvoří základ sítím péče napříč celým zdravotnictvím. Partneři sbírají již nyní první zkušenosti v oblasti z úspěšných společných projektů.

„Partnerství společností Siemens a DOCexpert umožní vysokou kvalitu zdravotní péče a zároveň uspoří čas i peníze,“ potvrdil dr. Gunter Werthmann, koordinátor na klinice v Bambergu. „Tato spolupráce je přínosná zejména pro regionální síť v Bambergu, protože Siemens je klíčovým hráčem na klinikách a DOCexpert u praktických lékařů. Nic tedy nebrání bezproblémové integrované péči o pacienta,“ sdělil dr. Werthmann.