Hlavní navigace

Správa Pražského hradu si vybrala pro dodávku uceleného komunikačního řešení opět společnost Siemens

[Tisková zpráva] Po velké spokojenosti s původními komunikačními systémy Hicom si Správa Pražského hradu ve výběrovém řízení opět vybrala společnost Siemens Enterprise Communications jako dodavatele kompletního komunikačního řešení. Dodávka obsahuje dva komunikační systémy z řady HiPath 4000, slepecké terminály pro spojovatelky, hlasovou poštu, automatickou spojovatelku a digitální telefony optiPoint 500. Jeden systém je instalován pro Správu Pražského hradu a Kancelář prezidenta republiky, druhý komunikační systém bude instalován v zámku v Lánech v létě tohoto roku.

Sdílet

V létě 2006 Správa Pražského hradu vyhlásila výběrové řízení na dodávku a instalaci komunikačního systému na Pražský hrad a na zámek v Lánech. Na podzim společnost Siemens Enterprise Communications výběrové řízení vyhrála, podobně jako v roce 1993, kdy Siemens dodal do obou lokalit komunikační zařízení Hicom 300.

Systém Správy Pražského hradu zahrnuje celkem 1500 připojených telefonů ve dvou lokalitách – na Pražském hradě a v zámku Lány. Řešení proto zahrnuje dva navzájem propojené systémy HiPath 4000 ve verzi 3.0, PC a aplikace pro management a tarifikaci a také několik dalších návazných řešení.

Mezi zaměstnanci Správy Pražského hradu patří také zrakově postižení. Dodaná spojovatelská pracoviště jsou proto vybavena PC terminály AC-Win XP s podporou Brailova písma. Z důvodu evidence zlomyslných volání a jejich následného řešení jsou všechna spojovatelská pracoviště trvale nahrávána na digitální záznamové zařízení Digital TRX s komfortním softwarem pro archivaci, vyhledávání a přehrávání hovorů. Kromě čtyř spojovatelských pracovišť systém zahrnuje také automatickou spojovatelku, která vedle automatického přepojování hovorů plní i funkci informačního IVR stromu a je integrována s hlasovou poštou.

„Modernizované řešení se systémem HiPath 4000 přispívá k efektivnímu provozu Pražského hradu a zámku Lány. Kromě toho také nabízí komfortní technický servis, který je nezbytný pro výkon ústavních funkcí prezidenta republiky a pro činnost Kanceláře prezidenta republiky,“ říká pan Martin Dittmann, vedoucí oddělení komunikační a tiskové techniky Správy Pražského hradu.

Součástí dodávky byly moderní digitální telefonní přístroje optiPoint. K novým telefonním funkcím tak patří například CTI integrace na bázi serveru HiPath CAP verze 3.0, která umožňuje vytáčet hovory přímo z počítače prostřednictvím TAPI rozhraní.

Do veřejné telekomunikační sítě je systém napojen prostřednictví ISDN trunků ke dvěma operátorům pevných sítí a jednomu operátoru sítě mobilní. Propojení do ostatních mobilních sítí řeší GSM brány. Dále je systém začleněn do privátní hlasové sítě centrálních státních institucí – Parlamentu, Úřadu vlády a vybraných ministerstev, jež využívají také systémů HiPath nebo Hicom. Díky tomu připojené instituce nezatěžují státní rozpočet zbytečnými výdaji za telekomunikační poplatky.

„Tento projekt je pro Siemens velice význačný a tímto jsme opět potvrdili naši vedoucí pozici na poli dodavatele kompletního komunikačního řešení“ říká Jan Lerche, jednatel společnosti Siemens Enterprise Communications.