Hlavní navigace

S&T: Nemocnice mohou ušetřit s novými technologiemi

[Tisková zpráva] Nemocnice ve slovenské Trstené výrazně zlepšila efektivitu provozu díky informačnímu systému, který převedl veškerou zdravotní dokumentaci a systém péče o pacienty do elektronické podoby.

Sdílet

PRAHA – TRSTENÁ, SLOVENSKO, 31. července 2007 – Systémový integrátor a technologická společnost S&T zavedl v Nemocnici s poliklinikou (NsP) ve slovenské Trstené Komplexní nemocniční informační systém (KNIS), který umožňuje automatizovat procesy probíhající ve zdravotnickém zařízení.

Podle představitelů nemocnice si vybudování informačního systému vyžádaly rostoucí nároky zdravotních pojišťoven na poskytování zdravotnických a statistických informací. „Sesbírat požadované údaje často nebylo možné, protože jsme je neměli,“ vysvětlil Dušan Šurina, náměstek ředitele pro hospodářsko-technický úsek NsP Trstená. Lékaři nyní mohou tyto informace efektivně využívat i při léčbě pacientů.

Úspory po zavedení komplexního informačního systému mohou být značné. „Podle zkušeností ze zahraničí mohou takové systémy ušetřit nemocnicím až 20 procent provozních nákladů,“ řekl Milan Vrábel, projektový manažer slovenské pobočky S&T a dodal: „Obdobné systémy mohou být úspěšně nasazeny i v českých zdravotnických zařízeních.“

Valnou většinu z ceny informačního systému, která činila 18 milionů slovenských korun (cca 15 milionů Kč), uhradila nemocnice ze strukturálních fondů Evropské unie a slovenského státního rozpočtu. Jedinečnost KNIS spočívá v tom, že zabezpečuje potřeby nemocnice ve všech oblastech, ať už ve zdravotnické, ekonomické, manažerské či mzdové, jakož i při ochraně majetku. „V době, kdy jsme se pro projekt rozhodovali, neměla žádná nemocnice na Slovensku takto komplexně řešeny všechny oblasti,“ zdůraznil Dušan Šurina, náměstek ředitele pro hospodářsko-technický úsek NsP Trstená.

Co informační systém přinesl nemocnici a pacientům
Už zkušební provoz KNIS prokázal, že se lékařům lépe vykazovaly úkony, zrychlil a zkvalitnil se tok informací mezi pracovišti, zpřehlednila se evidence nákladů a zjednodušilo se zpracovávání výkazů pro zdravotní pojišťovny podle nových indikátorů kvality. Systém podporuje procesy, které umožňují sledovat a řídit kvalitu zdravotnické péče a efektivně korigovat vynakládané prostředky.

„Pro pacienta je hlavním přínosem kvalitní zdravotní dokumentace. Záznamy budou vedeny v elektronické formě. Budou k nim mít přístup všichni ošetřující lékaři. Pacient nebude muset absolvovat nové vyšetření jen kvůli tomu, že někdo nezaložil výsledky,“ popsal výhody nového systému lékař z trstenské nemocnice.

V tendru zvítězila technologická společnost S&T
Zavádění informačního systému KNIS probíhalo po etapách přibližně rok. Společnost S&T ve spolupráci se subdodavateli za tuto dobu vybudovala v nemocnici komplexní IT infrastrukturu, kamerový monitorovací systém, serverový systém s klastrovou technologií, systém na zálohování a archivaci nemocničních dat a vybavila oddělení počítači a periferiemi od renomovaných výrobců.

„S&T nemocnici dodala i řešení pro bezpečné připojení k internetu, správu elektronické pošty a správu serverů a počítačů zapojených do KNIS. Zároveň pro ni vytvořila intrawebový informační portál. Součástí kontraktu je i komplexní technický servis a podpora po dobu dvou let,“ uvedl Milan Vrábel, projektový manažer slovenské pobočky S&T.

Nemocniční informační systém NIS MEDEA dodala v subdodávce společnost STAPRO Slovensko. Tento informační systém slouží k evidenci hospitalizovaných a ambulantně ošetřených pacientů a řízení provozu centrálního registru, lůžkového oddělení, operačních sálů, RTG, lékáren, stravovacího zařízení, laboratoří a hematologie. Součástí KNIS je i registrační systém, ekonomický systém a manažerský informační systém. Dalšími subdodavateli při realizaci projektu byly společnosti NOVEKOM a VEMA.