Hlavní navigace

Stanovisko České televize k diginovele

[Tisková zpráva] Ve čtvrtek 6. prosince 2007 Česká televize prezentovala své stanovisko k tzv. diginovele – vítá přijaté legislativní změny a učinila další kroky nezbytné pro výstavbu multiplexu veřejné služby.

Sdílet

Česká televize vítá přijetí takzvané diginovely. Z ní vyplívající legislativní úpravy, jež vejdou v platnost 1. ledna 2008, umožní znovu rozeběhnout digitalizaci terestrického vysílání. ČT oceňuje zejména snahu státu zvýšit aktivitu a zhostit se v maximálně možné míře role vlastníka kmitočtového spektra, přínosný je rovněž dosažený koncenzus napříč politickými stranami.

Česká televize si je vědoma významné role, kterou jí diginovela přisuzuje, a je připravena ji naplnit briskním postupem při výstavbě multiplexu veřejné služby i ve vytváření zdrojů pro řešení krizových situací, jež mohou při přechodu na digitální vysílání nastat.

Výstavba multiplexu veřejné služby bude probíhat většinou na úkor současných analogových kmitočtů programu ČT2, jeho dostupnost tak bude ovlivněna. Tento fakt vyváží rozšířená programová nabídka v rámci digitálního zemského vysílání – diváci získají digitální příjem nejen programů ČT1 a ČT2, ale navíc i zpravodajského ČT24 i ČT4 SPORT. Česká televize si klade za cíl dosáhnout maximálního pokrytí obyvatelstva signálem multiplexu veřejné služby do konce roku 2010.

V zájmu urychlení celého procesu vypsala ČT již nyní veřejnou obchodní soutěž na poskytovatele vysílacích služeb. Soutěž je realizována podle Obchodního zákoníku a využívá výjimky zákona číslo 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (§ 18, odstavec „i“). Česká televize pevně věří, že operátor vybraný na základě této soutěže bude schopen garantovat výstavbu sítě v požadovaných termínech a rozsahu.

Při výstavbě veřejnoprávního multiplexu bude Česká televize postupovat relativně samostatně, má ale zájem na co nejrychlejším přijetí všeobecně akceptovatelného Technického plánu přechodu (TPP), protože bez úplného přechodu všech vysílatelů na digitální zemské vysílání nelze celý proces ukončit. ČT apeluje na komerční subjekty, aby přispěly k nalezení přijatelného řešení, jež umožní přijetí efektivního a realizovatelného TPP. Česká televize vytvoří takové podmínky, aby podpořila realizaci takto připraveného Technického plánu přechodu. Výstavba multiplexu veřejné služby bude probíhat i za situace, kdy TPP přijat nebude, přesto ČT považuje synchronní postup všech zainteresovaných subjektů za potřebný a z pohledu diváků za jediný možný.

Česká televize je připravena plně realizovat i další požadavky vyplývající z legislativních úprav včetně vysílání reklamy ve prospěch fondu kinematografie a rozvoje digitalizace televizního vysílání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).