Hlavní navigace

Stanovisko NKS pro digitální vysílání k zrušení přidělení licencí

[Tisková zpráva] Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR (NKS) na svém 3. zasedání konaném dne 7. září 2006 projednala také aktuální situaci, která nastala na základě rozhodnutí soudu o zrušení nových licencí pro digitální televizní vysílání udělené RRTV ve vazbě na možné komplikace přechodu na digitální vysílání. NKS se shodla na podpoře případných úprav legislativy, které by vycházely z dosavadního konsensu na principu udělení bonusových kompenzačních licencí pro současné provozovatele televizního vysílání při stávajícím závazku vracení kmitočtů využívaných pro analogové vysílání v souladu s Technickým plánem přechodu (TPP).

Sdílet

TPP by měl být podle informací ČTÚ na zasedání NKS předběžně do konce října t.r. k dispozici k následnému veřejnému 30dennímu připomínkovému řízení a poté do konce roku předložen vládě, v souladu s usnesením vlády ČR č. 1198 ze dne 14. září 2005.

Na základě shody operátora digitální sítě „A“ s provozovateli vysílání by mělo být připraveno zahájení zemského digitálního televizního vysílání v oblasti Domažlic předběžně od počátku listopadu 2006. V dané oblasti by pak došlo k ukončení již dnes technicky komplikovaného a digitálním vysíláním ze sousedního Německa rušeného zemského analogového vysílání, a to předběžně v průběhu jara 2007. V další fázi bude pokračovat obdobný pilotní projekt v oblasti vysílače Buková hora v severních Čechách. Po dokončení hodnocení soutěžních návrhů a výběru vítěze soutěže o návrh by měla být na přelomu září a října 2006 spuštěna první fáze informační a komunikační kampaně k přechodu na digitální vysílání.

NKS bude dále průběžně sledovat aktuální vývoj i ve věci soudních rozhodnutí k licenčnímu řízení RRTV na udělení nových licencí pro digitální televizní vysílání.