Hlavní navigace

STANOVISKO PRIMA TV K PROBLÉMU ČASŮ, VE KTERÝCH SE NA SDÍLENÝCH KMITOČTECH PŘIPOJUJÍ REGIONÁLNÍ VYSÍLATELÉ SDRUŽENÍ V SÍTU RTA

[Tisková zpráva] Prima TV obdržela rozhodnutí RRTV, které jí ukládá strukturovat své vysílání tak, aby bylo umožněno oprávněné vysílání regionálních provozovatelů. Televize Prima se domnívá, že tuto povinnost ve vztahu k regionům, které se připojují oprávněně, plní. Regiony RTA se dle názoru televize Prima připojují do vysílání televize Prima v časech, které odporují platným licencím, tedy neoprávněně.

Sdílet

Televize Prima je tedy připravena rozhodnutí RRTV respektovat a již je plní. Navíc televize Prima přistoupila s ohledem na své diváky a zachování jejich přízně k dalšímu, podstatně rozsáhlejšímu kroku, a to, že své vysílání přizpůsobí i faktickým vstupům regionů RTA – tak, aby diváci televize Prima nebyli rukojmími tohoto sporu, neboť jeho délku s ohledem na postoj a požadavky RTA nelze nyní odhadnout.

Televize Prima velmi oceňuje, že se RRTV zabývá obsahem vysílání regionálních vysílatelů sdružených v síti RTA, neboť je toho názoru, že obsah vysílání RTA je v rozporu s jejich licenčními podmínkami – základními programovými specifikacemi a závaznými programovými skladbami jednotlivých vysílatelů RTA. Prima TV si není vědoma toho, že by licenční podmínky regionů RTA znaly termín „náběhové schéma,“ jak se o něm zmiňuje tisková zpráva RTA ze dne 10.1.2007, a považuje mimo jiné i z tohoto důvodu šíření programu stanice Óčko za protiprávní.

Jak bylo již výše uvedeno, od 3. února 2007 upravila televize Prima vedena zájmem o televizního diváka, který je pro ni prioritou, své vysílací schéma tak, aby nedocházelo k přerušování televizních pořadů v polovině.

Závěrem televize Prima zdůrazňuje, že nikdy nezpochybňovala právo regionálních vysílatelů na vysílání, respektive připojování se na kmitočtech televize Prima, ale pouze za podmínek stanovených v jednotlivých licencích. Současný spor proto není sporem o to, zda „regiony mohou vysílat“, ale o to „kdy regiony mohou vysílat“. Televize Prima v tomto sporu jedná podle pravidel, která byla vymezena jejími licenčními podmínkami. I přes stupeň, kterého celý spor dosáhl, televize Prima preferuje řešení ve formě dohody. Rozhodně se však odmítá podřídit jednostrannému diktátu RTA, který navíc podle jejího názoru nemá oporu v licenčních podmínkách vysílatelů sdružených v této síti. Všem regionům sdruženým v síti RTA totiž RRTV svým rozhodnutím tento týden nařídila, aby uvedly své vysílání do souladu se svými programovými specifikacemi a zároveň s nimi zahájila správní řízení pro nedodržování jak programové specifikace, tak závazného programového schématu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).