Hlavní navigace

Stanovisko Sdružení pro internetovou reklamu k novele Zákona o loteriích a sázkových hrách

[Tisková zpráva] Dovolte nám vyjádřit naše znepokojení a nesouhlas s oponentním návrhem Rozpočtového výboru PSP k novele zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, kterou se mj. mění Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Sdílet

V rámci tohoto pozměňovacího návrhu par. 2a) byl navržen následující text: „Provozovatelé elektronických prostředků jsou povinni zajišťovat nemožnost připojení uživatelů ke stránkám elektronických prostředků nabízejícím či umožňujícím účast na loteriích či jiných podobných hrách provozovatelů, kteří k tomu nemají povolení vydané podle zvláštního právního předpisu 4a), obsahujícím reklamu na takové služby či činnosti, nebo takové činnosti propagujícím či
podporujícím.“ Zároveň pozměňovací návrh obsahuje klauzuli o výši sankce, která dosahuje až 10 mil. Kč.

Dovolujeme si vyjádřit náš nesouhlas s tímto návrhem, protože internet je nejen svobodné, ale především na kontrolu velice složité médium. Jakékoliv vnášení prvků cenzury do internetu pak představuje riziko pro volné šíření názorů ve společnosti a může otevřít dveře pro zásadní poškození rozvoje internetu, který představuje stále významnější nástroj pro společenskou diskusi a interakci mezi lidmi. Zdůrazňujeme, že naše sdružení usiluje o společensky odpovědný rozvoj užívání internetu a v žádném případě nebojuje proti tomu, aby stát v odůvodněných případech zakročil proti subjektům, které využívají internet k protizákonné činnosti.

Musí k tomu ovšem docházet v jednotlivých řádně odůvodněných případech a nikoliv plošnými zákazy a hrozbou odpojení co do rozsahu takřka neomezeného počtu internetových stránek. Znepokojující je v této souvislosti také ta část návrhu, podle níž by měly být blokovány stránky, které pouze zobrazí reklamu na takovéto loterie či se jen byť o nich zmíní, což by mohlo být vždy vyloženo jako jejich podpora či propagace. Zde je riziko zneužití
takovéhoto ustanovení k potlačení nezávislých názorů zcela jednoznačné.

Pokud se týká samotných loterií, jsme toho názoru, že stát má již v současné době dostatek jiných nástrojů pro to, aby se vypořádal s nelegálním provozováním loterií a jiných podobných her jinak, než odpojováním internetových stránek či přístupu k nim. Než o nedostatečné právní předpisy se tak spíše jedná o nemohoucnost státu vynucovat zákazy stanovené v zákonech – a v tomto případě
pravděpodobně i neexistenci jasného stanoviska státu k přeshraničním loteriím v rámci Evropské unie, které by umožnilo zavést rozumnou, předvídatelnou a předem promyšlenou regulaci.


Navržená úprava přitom navíc výše uvedené cenzorské zásahy svěřuje soukromoprávním subjektům, tedy poskytovatelům internetového připojení, které nemají ani dostatek kapacit ani dostatek kompetencí k tak závažným rozhodnutím, jako je znepřístupnění fungující internetové stránky a de facto vymazání daného subjektu z mapy internetu. Navíc se tak má dít za situace, kdy nebudou jakkoliv garantována práva těch, jejichž stránky budou znepřístupněny, tyto subjekty ani nemusí být o takovém kroku předem informovány a budou mít jen omezené možnosti včasné a účinné obrany. A to zcela ponecháváme stranou záludnosti běžně používaných reklamních systémů, které umožňují zobrazit na jedné reklamní pozici na internetové stránce různou reklamu různým uživatelů nebo tzv. embedovaná videa, která jsou vysílaná z jiného místa než z navštívené internetové stránky, kterou pouze procházejí.

Nejde jen o čistě technický problém ale i o problém principiální, neboť podle navrhované úpravy by takto měl být blokován např. portál italské státní loterie určený Italům apod. České subjekty nemohou mít povědomí o všech existujících stránkách loterijních společností ve světě, ani o těchto společnostech samých, navíc stránky mohou být psány v jakémkoli světovém jazyce, což zákon také nerozlišuje.

V praxi taková zákonná norma vyvolá pouze chaos a nejasnosti, aniž by pomohla jádru věci. Stát navíc takovouto úpravou zcela rezignuje na své základní funkce a přesouvá řešení svých problémůna třetí subjekty. Apelujeme proto jak na předkladatele novely, tak na ostatní poslance a senátory, aby zvážili svůj postoj vůči této právní normě a umožnili podnikatelským subjektů na internetem nerušené podnikání a odvod daní.

Ján Simkanič, předseda Výkonné rady SPIR
Martin Šebesta, místopředseda Výkonné rady SPIR
Kateřina Hrubešová, Výkonná ředitelka SPIR

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).