Hlavní navigace

Stanovisko společnosti CET 21 k Technickému plánu přechodu

[Tisková zpráva] CET 21 plně podporuje proces Technického plánu přechodu (TPP) a je připraven aktivně se ho účastnit.

Sdílet

Praha 2. dubna 2007 – Společnost CET 21 již mnohokrát prokázala, že aktivně podporuje proces digitalizace. Je nejvýznamnějším provozovatelem digitálního televizního vysílání v České republice (digitálně vysílá na území Prahy, Brna, Ostravy a v rámci pilotního projektu Technického plánu přechodu ze zemského analogového vysílání na zemské digitální televizní vysílání i v oblasti Domažlic), investuje významné finanční částky za účelem vysílání v kvalitě High Definition a podniká aktivní kroky při získání digitálních licencí. Předložila svůj komplexní návrh přijatelného Technického plánu přechodu a Českému telekomunikačnímu úřadu poskytla komentář k jeho návrhu TPP, provádí také aktivní informační kampaň.

Dlouhodobou prioritou CET 21 je ale zároveň ochrana televizních diváků a zajištění takových podmínek Technického plánu přechodu, které zaručí, že stávající diváci nebudou tímto procesem negativně dotčeni a že úroveň služby poskytování televizního vysílání zůstane zachována. Za naprosto zásadní považuje, aby nedošlo ke zhoršení dostupnosti signálu televizního vysílání a aby diváci nebyli dotčeni zbytečnými náklady, které mohou vyplynout v souvislosti s chybným načasováním harmonogramu TPP a jeho nevhodně zvoleným postupem.

Tyto podmínky chránící jak zájmy diváků, tak i provozovatelů televizního vysílání, zahrnul CET 21 do svých komplexních připomínek k TPP a podal na Český telekomunikační úřad již 30. listopadu 2006. Ten však bohužel připomínky CET 21 v konečném znění Technického plánu přechodu v naprosté většině odmítl a přijal pouze návrhy spočívající ve formálních úpravách textu TPP.

CET 21 také upozorňuje, že do současné doby nebyla vyřešena otázka kompenzace pro stávající provozovatele zemského analogového vysílání za omezení jejich práva využívat přidělené analogové kmitočty. Tato otázka není dořešena přesto, že ČTÚ je známo, že zástupci provozovatelů zemského analogového vysílání nemohou s ohledem na jejich zákonem stanovené povinnosti při správě cizího majetku připustit významné zhoršení jejich postavení.

Navíc je nutné zmínit, že z prohlášení ČTÚ a České televize vyplývá, že se strategie ČT v procesu digitalizace výrazně změnila a nelze ji realizovat za podmínek stávajícího TPP.

Vzhledem k výše popsané situaci však není možné, aby k dnešnímu dni CET 21 učinil neodvolatelný závazek podle ustanovení čl. 7 odst. 5 a čl. 9, odst. 6 Technického plánu přechodu a požádal RRTV o příslušnou změnu souboru technických parametrů tak, aby jejich dosavadní rádiové kanály mohly být přiděleny operátorům příslušných sítí a jejich analogové využití ukončováno v souladu s harmonogramem uvedeným v TPP.