Hlavní navigace

Stanovisko Zuzany Roithové k situaci kolem ACTA

[Tisková zpráva] ACTA (mezinárodní obchodní dohoda o boji proti padělání) je vícestranná mezivládní dohoda - jednání nastartovala USA a Japonsko (2006), dnes jedná včetně všech členských států EU 37 zemí (EU přibylo 2007, oficiální jednání se vedou od června 2008)

Sdílet

ACTA má být podepsána na 11. kole jednání (od 21. září 2010) v Tokiu a státy po ratifikaci chtějí mít dohodu v platnosti již od začátku roku 2011

Za přetrvávající chybný postup považuji, že:

 1. vyjednávání není uskutečňováno na půdě žádné mezinárodní organizace, ani v rámci Světové obchodní organizace, ani v rámci Světové organizace duševního vlastnictví OSN
 2. součástí jednání není nikdo z „velkých padělatelů“ Čína, Rusko, Indie, Turecko, Latinská Amerika ani rozvojové státy (až na pár výjimek – Maroko, Mexiko
 3. jedná se stále za zavřenými dveřmi, i když na základě veřejného tlaku a zejména kvůli změnám vyplývajícím z Lisabonské smlouvy byl text smlouvy jednorázově zveřejněn 21. 4. 2010, ale od té doby je dál vyjednáván tajně
 4. pro USA je dohoda politickou prioritou před listopadovými volbami do Kongresu bez ohledu na kvalitu; státy rezignovaly na hledání sice možná obtížnějších řešení proti Číně a padělkům ohrožujícím životy – např. padělané léčiva bez účinných látek (zboží s přímým dopadem na lidské zdraví, např. padělky potravin a nápojů, dětské hračky či kosmetika)
 5. státy tvrdí, že dohoda nepůjde nad rámec současného zákonodárství – také Komise tvrdí, že ACTA nepůjde nad rámec stávajícího acquis, předpisů EU, nicméně v praxi se těžko dá očekávat, že vznikne text, který by ani u jednoho státu z 37 nevyžadoval následnou úpravu národních zákonů či nevyvolal interpretační spor

Moje hodnocení současného textu:

První návrhy textů dohody byly velmi extrémní, postupně se nejradikálnější věci podařilo vypustit či z nich učinit nepovinná opatření (nicméně i jejich obsažením v nepovinné formě se jedná o ustanovení, která se mohou záhy dostat do závazné legislativy – to jsou obavy řady kritiků smlouvy)

Změny, které se podařilo prosadit:

 1. nebude zavedeno prohledávání obsahu osobních notebooků a MP3 přehrávačů
 2. zrušeno ustanovení o navádění, napomáhání, podněcování k trestnému činu – hrozil dopad na běžné aktivity jako je půjčování děl ve třídě mezi středoškoláky, toto ustanovení z dohody vypadlo
 3. zrušení právního postihu poskytovatelů připojení na Internet za porušení práv k duševnímu vlastnictví ze strany jejich uživatelů

Trvající problémové oblasti:

 1. rozsah úpravy trestního práva – zda-li dohoda dopadne jen na komerční padělatele či i na nekomerčního uživatele/spot­řebitele, kteří z neznalosti poruší právo jiného
 2. odpojování uživatelů od Internetu – sice z dohody vypadlo, ale státy budou moci (tedy nikoliv muset) poskytnout svým orgánům pravomoc nakázat poskytovatelům internetového připojení, aby odtajnili identitu svých zákazníků; dále jsou státy povinny poskytnout opatření proti nelegálnímu sdílení dat (P2P file-sharing/streaming), nejsou tam však dány žádné konkrétní podmínky – jako posun vpřed je však možné chápat dodatek, že tyto opatření musí dodržet zásady spravedlivého procesu, svobody vyjadřování a soukromí
 3. dohoda se nezaměřuje na skutečné komerční ve velkém rozsahu provozované padělání, které způsobuje skutečné hospodářské ztráty, ale bude dopadat i na ostatní oblasti
 4. největší spor přetrvává ohledně rozsahu dohodu (EU chce široký dopad na veškeré duševní vlastnictví) – mezi EU a ostatními probíhá spor, zda-li součástí bude i ochrana označení původu/zeměpisného označení, tj. zda-li se rozšíří ochrana např. Olomouckých tvarůžků apod., takovou ochranu neznají v dalších státech vůbec či ne v tak velkém rozsahu

Informace o postoji Evropského parlamentu:

 • EP požadoval již 18. 12. 2008 a 11. 3. 2009, co nejširší přístup k dokumentům o ACTA
 • písemné prohlášení č. 12/2010 iniciovala Zuzana Roithová s Françoise Castex (Francie, sociální demokratka), Alexandrem Alvarem (Německo, liberální demokrat), a místopředsedou EP Stavrosem Lambrinidisem (Řecko, sociální demokrat) již v únoru 2010, vstoupí v platnost 9. 9. 2010 a potřebnou nadpoloviční většinu získalo 7. 9. 2010 (tj. min. 369 podpisů, je 42. písemným prohlášením od roku 2004, které vstoupí v platnost, první, které inicioval český poslanec); k 7. 9. 2010 podepsáno 377 poslanci

  Za tuto aktivitu si iniciátoři vysloužili přezdívku : 4 ACTA MUŠKETÝŘI
 • EP 10. 3. 2010 interpeloval Evropskou komisi a přijal usnesení, které podpořilo 633 poslanců a požádal mimo jiné o odtajnění textu
 • šlo i o zásadní precedent dle Lisabonské smlouvy, jelikož EP má právo dle čl. 218 na přístup k informacím o vyjednávaných mezinárodních smlouvách – má být plně informován a to ve všech fázích, to bylo dále rozvedeno v meziinstitu­cionální dohodě i na mezinárodní obchodní dohody

Text písemného prohlášení 12/2010:

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ
předložené v souladu s článkem 123 jednacího řádu
o nedostatečně transparentním procesu a případně problematickém obsahu obchodní dohody o boji proti padělání (ACTA)

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis
Písemné prohlášení o nedostatečně transparentním procesu a případně problematickém obsahu obchodní dohody o boji proti padělání (ACTA)

Evropský parlament,
 – s ohledem na článek 123 jednacího řádu,
A. vzhledem k právě probíhajícím jednáním týkajícím se obchodní dohody o boji proti padělání (ACTA),

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva zaručuje Evropskému parlamentu spolurozhodovací roli v obchodních záležitostech a přístup k dokumentům z jednání,

1. domnívá se, že navrhovaná dohoda by neměla nepřímo ukládat harmonizaci autorského práva, patentového práva a známkového práva EU, a že by měla být dodržována zásada subsidiarity;

2. prohlašuje, že Komise by měla okamžitě zveřejnit všechny dokumenty související s probíhajícími jednáními;

3. domnívá se, že navrhovaná dohoda by neměla omezovat náležitý soudní proces a ani by neměla oslabovat základní práva, jako je svoboda projevu a právo na soukromí;

4. zdůrazňuje, že v případech, kde již existují občanskoprávní opatření, musí před zavedením trestních sankcí proběhnout hodnocení hospodářských a inovačních rizik;

5. domnívá se, že poskytovatelé internetových služeb by neměli nést odpovědnost za data přenášená nebo shromažďovaná prostřednictvím jejich služeb do té míry, že by byl nutný prvotní dohled nebo filtrování těchto dat;

6. upozorňuje, že jakékoliv opatření, jehož cílem je posílení pravomocí přeshraniční kontroly a zabavování zboží, by nemělo poškodit celosvětový přístup k zákonem povoleným, cenově dostupným a bezpečným lékům;

7. pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény signatářů předal Komisi, Radě a parlamentům členských států.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).