Hlavní navigace

Strategie Intelligent Communications společnosti Avaya umožní změnit obchodní procesy

[Tisková zpráva] Nové komunikační řešení pro firemní procesy urychluje rozhodování, zjednodušuje kriticky důležité podnikové procesy a řeší problémy ještě předtím, než mají dopad na zákazníky

Sdílet

VoiceCon Spring 2007, stánek 601, Orlando, Florida, USA, 8. 3. 2007 – Společnost Avaya Inc. (NYSE:AV), přední světový dodavatel firemních komunikačních aplikací, systémů a služeb, představila strategii, která umožní podnikům v současném „nepřetržitě propojeném“ světě reagovat na požadavky rychlosti, inteligentního fungování i efektivity.

Funkce Avaya Intelligent Communications zapojuje do všech typů podnikových procesů a výsledkem jsou podnikové procesy umožněné komunikací – Communications Enabled Business Processes (CEBP), které automatizují a řídí spolupráci lidí, nezbytnou pro vedení firem.

Řešení CEBP, založené na novém softwaru a službách, umožní podnikům zlepšit efektivitu provozu, produktivitu zaměstnanců i spokojenost zákazníků.

Při nasazování řešení CEBP se využívá nový software Avaya Communications Process Manager a podpora formou konzultací, integrace a vzdáleného monitoringu od divize Avaya Global Services. Software umožňuje spuštění komunikace během obchodního procesu a pomáhá tento proces dovést k úspěšnému výsledku. Řešení dokáže předvídat kritické události, automaticky kontaktovat potřebné osoby a koordinovat komunikaci, která mezi účastníky procesu probíhá prostřednictvím více kanálů. Tímto způsobem se urychlí doba odezvy i provoz kritických podnikových aplikací. Osvobození pracovníků od nutnosti starat se o detaily probíhající komunikace jim umožní soustředit se na vlastní rozhodování.

Jedním ze zákazníků společnosti Avaya, kteří řešení Communications Process Manager začali používat pro zlepšení svých obchodních procesů, je společnost Whirpool, přední výrobce a prodejce domácích spotřebičů. Whirpool již využívá technologii kontaktního centra a IP telefonii společnosti Avaya a nyní přikročila také k nasazení řešení Communications Enabled Business Processes, které jí umožňuje standardizovat operace síťových systémů, zlepšuje řízení dodavatelských řetězců a zvyšuje úroveň služeb poskytovaných zákazníkům.

„Naše společnost potřebuje mít schopnost rychle reagovat, což znamená předvídání problémů dříve, než nastanou, a jejich okamžité předání příslušným lidem,“ uvádí Brian Murphy, ředitel celosvětového vývoje elektronických služeb ve společnosti Whirpool. „Abychom toho docílili, je pro nás nezbytné neustále zlepšovat naše obchodní procesy a Avaya nás v tomto úsilí podporuje.“

Společnost Whirpool hodlá rozšířit dosavadní využití řešení Avaya Communications Enabled Business Processes o aplikace, které provádějí monitoring a zasílají manažerům v řadě případů varovná oznámení – například v souvislosti s událostmi týkajícími se infrastruktury nebo metrik výkonu výroby.

Řešení CEBP společnosti Avaya znamená konkurenční výhodu
Řešení CEBP společnosti Avaya vylepšuje všechny typy obchodních procesů, například řízení dodavatelských řetězců, zpracování transakcí nebo kontrolu kvality. Výrobním firmám umožňuje například zjistit problémy související s kvalitou produktů ještě dříve, než budou mít dopad na jejich zákazníky. Jakmile řešení identifikuje takový problém, automaticky upozorní zodpovědné osoby (například osoby odpovědné za zajištění kvality a jejich nadřízené) libovolným komunikačním kanálem (telefonem, mobilním telefonem, e-mailem nebo prostřednictvím instant messagingu). Upozorněným osobám je nabídnut konferenční hovor nebo jsou vyzvány, aby se rozhodly pro nějakou dostupnou alternativu. Jakékoliv další kroky zúčastěných osob jsou sledovány pro potvrzení, že se problémy s kvalitou se podařilo vyřešit.

„Dopad řešení Communications Enabled Business Processes na organizace, které se ho rozhodnou použít, bude hluboký,“ tvrdí Robin Bloor, partner společnosti Hurwitz & Associates. „Řešení CEBP představuje chybějící propojení v automatizaci obchodních procesů. Inteligentní použití řešení CEBP zlepší efektivitu obchodních procesů i jejich provádění. Kromě toho umožní organizacím navrhnout a vyvinout nové obchodní procesy – na zelené louce.“

„Podniky hledají nové způsoby pro zrychlení svých operací a zvýšení efektivity; pracují totiž se stále větším množstvím informací, řeší více telefonátů i požadavků zákazníků,“ uvedl Stuart Wells, senior vice prezident a prezident Avaya Global Communications Solutions. „Tím, že společnost Avaya přináší do podnikových procesů inovace v podobě pokročilých a otevřených technologií, dává firmám jedinečnou konkurenční výhodu, která se může dostavit pouze spolu se strategií Intelligent Communications.“

Otevřené komunikační Webové služby společnosti Avaya zjednodušují nasazení řešení CEBP
Avaya Communications Process Manager je platformou, která řídí širokou množinu kompozitních komunikačních funkcí, vylepšujících rozsáhlé aplikační portfolio společnosti Avaya. Vystavuje tyto funkce jako Webové služby, jež je navíc možné snadno nasadit a používat a jsou v souladu s architekturou orientovanou na služby (SOA). Nové Webové služby nabízejí funkce, jako je Advisory (Porada – tato funkce kontaktuje uživatele), Notify & Respond (Upozornění a odpověď – tato funkce spravuje odpovědi) a Notify & Conference (Upozornění a konference – tato funkce kontaktuje uživatele a připojí je ke konferenčnímu hovoru).

Tento přístup společnosti Avaya odstraňuje složitost, která je typická pro služby CTI (computer telephony integration) nízké úrovně a pro proprietární aplikační rozhraní. Umožňuje také znovupoužití Webových služeb, což firmám umožňuje realizovat obchodní procesy komunikačního typu praktičtěji, méně nákladně a na jednodušším základě.

Klíčovou roli v celém řešení hraje také protokol SIP (Session Initiation Protocol), který umožňuje, aby řešení CEBP bez problémů řídilo široké portfolio zařízení a zdrojů, ať už pocházejí od společnosti Avaya nebo od jiných výrobců. Tato podpora se vztahuje na aplikace postavené na řešení SIP Application Server od společnosti Ubiquity, které Avaya získala spolu s akvizicí této firmy. Tato akvizice je součástí záměru společnosti Avaya urychlit přijetí strategie Intelligent Communications podniky, které používají škálovatelné řešení založené na SIP pro integraci komunikace v reálném čase do podnikových procesů, stejně jako podporu pro vývoj aplikací pro komunikační produkty.

Ekosystém partnerů řešení CEBP společnosti Avaya pro rychlejší nástup aplikací nové generace
Škála služeb Avaya a ekosystém partnerů bude hrát hlavní roli při dodávkách řešení Communications Enabled Business Processes. Divize Avaya Global Services poskytuje kompletní služby podpory CEBP, které zahrnují zjištění procesů, vytvoření návrhu architektury podle požadavků zákazníka a další podporu softwaru spojenou s aktivním vzdáleným dohledem.

Další vývoj aplikací CEBP společnosti Avaya bude podpořen ekosystémem vývojářů, konzultantů a partnerských obchodních aplikací. Bude zahrnovat integraci s předními řešeními podnikových aplikací, včetně systémů IBM WebSphere® a SAP NetWeaver®, což poskytne funkce řešení CEBP pro podnikové procesy pro celé spektrum firem.

Avaya představila své nové řešení Communications Enabled Business Process, spolu s řešeními vyvinutými partnery na konferenci VoiceCon Spring 2007 v Orlandu na Floridě, mezi 5. až 8. březnem (stánek 601). Více informací o tom, jak získat řešení Avaya Communications Enabled Business Process, najedete na webové stránce www.avaya.com/cebp.

Podrobnosti o řešení
Avaya Communications Process Manager: Tento software řídí celé řešení Avaya Communications Enabled Business Processes. Spojuje celou řadu Webových služeb a umožňuje jim integrovanou komunikaci napříč portfoliem aplikací společnosti Avaya, jako je Avaya Communication Manager, Meeting Exchange a Voice Portal. Software plánuje veškeré komunikační činnosti, které jsou vyžadovány, když nějaká událost v obchodních procesech vyžaduje kontaktování jedné nebo více osob, vyhledání vhodných osob a jejich kontaktování, spojování navzájem pro řízení spolupráce při rozhodování.

Avaya Event Processor: Tato volitelná možnost řešení Communications Process Manager neustále a v reálném čase monitoruje dostupné informace, což řešení umožňuje detekovat významné události a rychle na ně reagovat vyvoláním varovných zpráv nebo spuštěním inteligentního toku informací pomočí řešení Communications Process Manager.

Avaya Global Services: Zákazníci chtějí mít jistotu, že získají komunikační řešení upravené vzhledem k vyžadovaných obchodním procesům. Společnost Avaya proto poskytuje konzultační komunikační služby, vývoj softwaru upraveného podle potřeb zákazníka a poskytuje další podporu formou proaktivních služeb vzdáleného dohledu.