Hlavní navigace

StringData analyzuje monitorovací nástroje ÚZSVM

[Tisková zpráva] Společnost StringData, přední dodavatel informačních technologií a systémů, oznamuje, že vyhrála výběrové řízení vypsané Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. V průběhu měsíce prosince zrealizovala analýzu monitorovacích nástrojů používaných v rámci ÚZSVM a navrhla doporučení a změny prováděného monitoringu.

Sdílet

Společnost StringData s.r.o. zvítězila v dalším výběrovém řízení, tentokrát vypsaném ÚZSVM, na dodání „Studie stávajícího stavu monitorovacích nástrojů a návrhu dohledu kritických aplikací“. Primárním cílem studie bylo provést nezávislou analýzu aktuálního stavu monitorovacích nástrojů využívaných na územních pracovištích a pobočkách úřadu a vytvořit návrh dohledu všech kritických aplikací.


Byla provedena detailní analýza napříč všemi oblastmi monitoringu, při které byl kladen hlavní důraz na kvalitní a podrobný reporting současného stavu. Analýza, zahrnující jak infrastrukturní a síťový monitoring, tak monitoring hardwaru, operačních systémů, aplikací, databází a bezpečnosti, odhalila možnosti pro zefektivnění monitoringu a navrhla změny, které by mohly přinést lepší přehlednost a zpracování získávaných dat.


Brabec Vladimír, vedoucí OTPaSS ÚZSVM: „Společnost StringData se zhostila zadané analýzy zodpovědně a dodala ÚZSVM kvalitní analýzu.“


Petr Dlouhý, Sales & Marketing Director, StringData: „Velice si ceníme další úspěšné spolupráce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Věříme, že zpracovaná studie přispěje k zvýšení efektivnosti využívaného monitoringu.”