Hlavní navigace

Studie IBM: Středně velké společnosti zvyšují rozpočty na IT a investují do analytických nástrojů a cloud computingu

[Tisková zpráva] 70 % firem aktivně vyhledává analytická řešení, chtějí lepší informace a vyšší výkonnost; dvě třetiny firem sahají po cloudových řešeních

Sdílet

Armonk, New York – leden 2011: Více než polovina středně velkých společností plánuje v horizontu příštích 12–18 měsíců zvýšit svůj rozpočet na informační technologie. Ukázala to studie IBM, která oslovila více než dvě tisícovky středně velkých firem z 20 zemí. Tyto firmy investují do široké škály řešení včetně analytických nástrojů, cloud computingu a aplikací pro spolupráci a pro řízení vztahů se zákazníky. 

Průzkum v segmentu středně velkých společností o perspektivách pro rok 2011 s názvem „Inside the Midmarket: A 2011 Perspective“ zjistil, že 70 % středně velkých firem aktivně sahá po technologiích pro analýzy. Firmy s jejich pomocí chtějí lépe pochopit potřeby svých zákazníků, lépe se rozhodovat a fungovat efektivněji. Studie rovněž ukazuje stále vyšší oblibu cloud computingu mezi středně velkými firmami – dvě třetiny společností plánují, nebo už instalují cloudové technologie. Chtějí tak zlepšit řízení IT systémů a zároveň snížit náklady. 

Další zajímavá zjištění: 

    * 53 % respondentů očekává, že jejich IT rozpočet v příštích 12 až 18 měsících vzroste, 31 % si myslí, že zůstane beze změny a 16 % se domnívá, že se sníží, nebo si nejsou jisti.

 

    * Jako „IT priority”  byly nejčastěji uváděny bezpečnost (63 %), řízení vztahů se zákazníky (62 %) a analýza řízení informací (59 %). Tři čtvrtiny účastníků studie plánují aktualizovat své hlavní IT systémy za účelem zvýšení výkonu, bezpečnosti a spolehlivosti.

 

    * Od cloud computingu si firmy slibují hlavně snížení nákladů, lepší řízení IT a zlepšenou redundanci a dostupnost systémů.

 

    * Více než  70 % firem hodlá se svými dodavateli IT své technologické plány blíže konzultovat. Očekávají, že jim dodavatelé poradí, jak nejlépe dosáhnout cílů v IT.

 

    * Jako hlavní  překážky pro větší rozšíření informačních technologií byly uváděny náklady, obtíže se získáváním a instalací technologických řešení a nedostatečné IT schopnosti a zdroje.

 

V porovnání  s rokem 2009 studie ukazuje rovněž odklon od tehdy převládajícího důrazu na efektivitu a kontrolu nákladů směrem k většímu důrazu na růstové iniciativy. V aktuálním průzkumu většina respondentů (79 %) vidí jako prioritu zaměření na zákazníky, růst a inovaci. Změna odráží fakt, že analytické a prediktivní technologie jsou dnes cenově dostupnější i pro středně velké společnosti.

O studii 

Průzkum zadaný IBM a vypracovaný agenturou KS&R oslovil celkem 2 112 manažerů středně velkých firem (100 až 1 000 zaměstnanců), kteří rozhodují o rozvoji firmy a nákupu informačních technologií. Tyto firmy byly vybrány napříč segmenty nevyjímaje bankovnictví, maloobchod, spotřebitelský průmysl, velkoobchod, dopravu, průmyslové produkty nebo pojišťovnictví. Oslovené společnosti pocházely ze Spojených států, Kanady, Velké Británie, Číny, Japonska, Německa, Indie, Brazílie a dalších zemí včetně České republiky. Průzkum byl proveden ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 s cílem zachytit aktuální trendy, priority a investiční směry v oblasti IT. 

Celou zprávu o průzkumu najdete zde:

http://www.ib­m.com/busines­scenter/cpe/dow­nload0/212133/In­side_the_Midmar­ket__Global_Re­port.pdf.