Hlavní navigace

Studie Trend Micro ukazuje, že lidé se v práci setkávají se spywarem stále častěji

[Tisková zpráva]

Sdílet

Studie Trend Micro ukazuje, že lidé se v práci setkávají se spywarem stále častěji

Společnost Trend Micro, Inc. (TSE: 4704, NASDAQ: TMIC), leader na trhu antivirového a bezpečnostního softwaru a souvisejících služeb, zveřejnila hlavní výsledky svého průzkumu, které ukazují, že nebezpečí plynoucí ze spywaru si uvědomuje více než 87 procent podnikových koncových uživatelů. Zároveň však 53 procent respondentů žádá od svého IT oddělení lepší vzdělání, aby mohli pochopit, v čem tato hrozba spočívá. Z výsledků vyplývá, že i když si uživatelé nebezpečí uvědomují, nemají dostatek znalostí a vyžadují od svých IT oddělení, aby je lépe chránila.

Průzkumu se zúčastnilo 1200 koncových uživatelů z různě velkých organizací od velkých globálních korporací po malé podniky s jednou kanceláři se sídlem ve Spojených státech, Německu a Japonsku. Některé závěry se týkají chování uživatelů na pracovišti a v mnoha z nich se odrážejí i rostoucí problémy se spywarem. Podle studie se výskyt spywaru zvyšuje, zejména v malých a středně velkých podnicích.

Výsledky ukazují, že nejčastěji se spyware objevuje ve Spojených státech, kde se s ním na pracovišti setkalo 40 procent dotazovaných koncových uživatelů. V Japonsku jde o 14 procent a v Německu o 23 procent uživatelů. Ve všech třech zemích udávali koncoví uživatelé z malých a středních podniků vyšší výskyt spywaru než ve větších společnostech.

Koncoví uživatelé ve Spojených státech se také pětkrát častěji stanou oběťmi spywaru než jejich protějšci v Německu a Japonsku. V podnicích, které mají IT oddělení, se téměř 40 procent respondentů ve Spojených státech domnívalo, že by je tato oddělení mohla chránit před spywarem lépe než dosud. Také v Japonsku si podnikoví koncoví uživatelé myslí, že jsou před spywarem nedostatečně chráněni. S tímto tvrzením se ztotožňují dva ze tří zaměstnanců malých a středních podniků a každý druhý zaměstnanec velkých společností. Uvedené výsledky potvrzují, že spyware znamená v globálním měřítku výraznou hrozbu.

Pouze 45 procent uživatelů, kteří přišli se spywarem do styku v práci, bylo přesvědčeno, že se skutečně stalo jeho obětí. Průzkum tak ukázal, že existuje výrazný nepoměr mezi počtem koncových uživatelů, kteří si hrozbu plynoucí ze spywaru uvědomují, a úrovní jejich schopností identifikovat průnik spywaru, k němuž navíc často dochází bez jejich vědomí.

Široké povědomí a zároveň relativně malé znalosti vedou respondenty k tomu, že očekávají od IT oddělení kromě ochrany i lepší vzdělání. To se především týká Japonska, kde si 64 procent uživatelů myslí, že by jim jejich IT oddělení měla poskytnout ohledně spywaru více vědomostí. Podobná čísla byla získána i ze Spojených států (52 procent) a Německa (45 procent).

Průzkum kromě toho odhalil i znepokojující trend, kdy uživatelé sice požadují lepší vzdělání, ale pokud se mohou spolehnout na podporu IT oddělení, stále více na internetu riskují.

„Problémy se zajištěním podnikové bezpečnosti se výrazně zvyšují tím, že se koncoví uživatelé chovají při práci s počítačem stále riskantněji,“ řekl Ed English, viceprezident Trend Micro a hlavní technolog antispywarových řešení. „Spyware je bezpečnostní problém, který nyní dozrává. Koncoví uživatelé občas pochybují o efektivnosti antispywarových řešení nasazovaných jejich IT odděleními, na druhou stranu však přiznávají, že se výrazně spoléhají na to, že je tato oddělení ochrání. Zároveň si mnoho z nich nepřipouští, že by měli nést osobní zodpovědnost a chránit se tím, že se budou na internetu chovat uvážlivě.“

Vzhledem k tomu, že náročnost podnikových požadavků na zabezpečení roste a situace na poli bezpečnosti se stále vyvíjí, potřebují společnosti podle Englishe lepší bezpečnostní strategie založené na řešeních pro obranu proti virům a pro zabezpečení obsahu, které ochrání podnikové výpočetní prostředí před spywarem a dalšími „kombinovanými“ hrozbami. Tato vícevrstvá obrana – zahrnující internetové brány, servery, desktopy i mobilní zařízení – může odrazit hrozby přicházející do podniku z vnějšího světa a zároveň minimalizovat rizika, která vznikají v důsledku nezodpovědného chování uživatelů uvnitř organizací. Vícevrstvá strategie poskytuje několik linií obrany a i v případě, kdy se uživatelé chovají v síti méně zodpovědně, pomáhá ochránit citlivá data a kontrolovat vlivy ohrožení na propustnost sítě a produktivitu uživatelů.

„Ohrožení plynoucí ze spywaru roste a IT oddělení musí zajistit, aby jejich uživatelé měli dostatečné vědomosti o tom, jak se mají chránit, a využít při ochraně organizací prověřená a spolehlivá antispywarová řešení,“ uvedl English. „Vzdělávání by přitom mělo sloužit k větší ochraně koncových uživatelů, nikoli pouze k ochraně samotného IT.“

Mezi další pozoruhodné výsledky průzkumu týkajících se spywaru patří:

  • Viry a spyware jsou vnímány jako vážnější ohrožení podnikové bezpečnosti než spam.
  • Šestadvacet procent amerických zaměstnanců malých a středních firem a 21 procent lidí z velkých podniků ve Spojených státech uvedlo, že se v práci stalo obětí spywaru.
  • Pouze sedm procent zaměstnanců malých a středních podniků z Japonska a Německa si uvědomovalo, že by se mohlo stát se obětí spywaru. Ukázalo se, že v těchto zemích existuje velký protiklad mezi tím, kolik uživatelů si problém se spywarem uvědomuje, a tím, jaké mají znalosti ohledně jeho výskytu nebo dopadů.
  • Američtí respondenti uvedli těchto pět hlavních důsledků zavlečení spywaru na své počítače: nižší výkonnost počítačů, ztráta produktivity, snížení propustnosti připojení, podvodné stahování dat a narušení soukromí.

Metodologie průzkumu:

Průzkum se uskutečnil online v červenci 2005. Na otázky odpovědělo více než 1200 podnikových koncových uživatelů z komerčních organizací ve Spojených státech, Německu a Japonsku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).