Hlavní navigace

Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze

[Tisková zpráva] Pořad Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze zahájí vysílání své druhé řady 15. 9. 2011, opět na ČT1 ve 21:00 hod a tak, jako tomu bylo i u první řady, bude následovat diskuze s odborníky na kanálu ČT24. Spojovacím článkem mezi vysíláním pořadu na ČT1 a následnou živou diskusí ve studiu na ČT24 je hlavní téma každého dílu a příběh konkrétní rodiny či osob, který divák shlédne ještě před zahájením diskuse na zpravodajském kanálu ČT24. Odborníci ve studiu budou konfrontováni přímo s těmito jednotlivými příběhy a diváci mohou do pořadu vstupovat svými dotazy a tak se spolupodílet na jeho obsahu.

Sdílet

Snahou producenta, Karla Arbese, bylo zaujmout co nejširší veřejnost a aktuálně interaktivně komunikovat názory diváků a návštěvníků internetu. Na otázku, jak se mu podařilo docílit současné úspěšnosti, odpovídá „Snažíme se vysílat pořad srozumitelně, aby zaujal a na druhé straně byl odborně na vysoké úrovni, objektivní a pracoval s ověřenými fakty. To se podařilo výběrem tvůrčího štábu, který má toto myšlení, je vysoce kreativní a výroba pořadu se mu stala koníčkem. Druhým aspektem je to, že se podařilo oslovit také významné odborníky s velkou společenskou prestiží.“

Martin Beinhauer, šéfdramaturg a moderátor o podzimní řadě pořadu Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze říká „V první sérii jsme vytahovali z šuplíků smlouvy, pojistky, úvěry. Ty máme nebo jsme měli všichni. A poskytovali jsme návod jak co nejlépe chránit své finance, případně jak zajistit aby se nám peníze rozmnožovaly. V této podzimní sérii se snažíme upozornit lidi dopředu, co je čeká, na co se mají připravit. Používáme statistiky a čísla z exkluzivních průzkumů veřejného mínění, zaměřujeme se na silná témata, která se týkají všech, například na důchodovou nebo zdravotní reformu. Bouráme v lidech zakořeněné mýty a představy například o pojištěných nebo nepojištěných vkladech v bankách, o tom jestli je finančně výhodnější nájem nebo hypotéka. Vycházíme z toho, že nás všechny v této hektické době čekají změny. Ty se v jednotlivých dílech Suma sumárum snažíme pojmenovat, rozebrat s odborníky a doporučit lidem na co se mají připravit, co je čeká, co mohou změnit a především jak se mohou se svými financemi naučit zacházet tak, aby je zbytečně nevyhazovali oknem, ale aby je ušetřili anebo aby jim peníze vydělávaly.“

Základní ambicí projektu Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze bylo a stále je, aktivovat lidi všech věkových kategorií více se zajímat o to, jak lépe ovládat vlastní peníze a naučit širokou veřejnost lépe se orientovat v různých finančních produktech a službách. Vysvětlením základních principů fungování jednotlivých finančních produktů se tvůrci snaží předejít složitým životním situacím, do kterých se lidé dostávají a které nezřídka končí osobním bankrotem. Na druhou stranu se pořad snaží ukázat, jaké jsou výhody používání jednotlivých finančních produktů a jak lze s penězi pracovat ve vlastní prospěch.

Aktivitu lidí k uspořádání vlastních financí chce projekt vyburcovat zábavným a moderním pojetím pořadu, nechce diváka pouze učit, ale ukázat mu, že finanční odborníci jsou obyčejní lidé. Vytáhne je ven z prostředí jejich kanceláří, budou se vozit auty, metrem, postaví je do prostředí, které jim není vlastní. Na vrakovištích, na střechách, v pasážích se jich budou moderátoři ptát, jak situaci vidí a co by poradili. Ukáže divákům, že džungle financí není zase tak složitá a že pochopit základní pojmy je vlastně jednoduché a tím, že je pochopí, může každý předejít spoustě problémů, které číhají na každém rohu. Ty se nevyhnuly kdysi ani Tomáši Sedláčkovi, odborníkovi, který se stal jednou z tváří pořadu Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze. „V porevolučních letech jsem společně s kamarády založil malou firmu na prodej počítačů. Jenže se nám nedařilo, jak jsme si představovali. A proto jsme museli firmu nakonec zavřít. To jsem byl ale opravdu ještě hodně mladý a tento neuvážený krok přisuzuji nerozvážnosti nadšeného studenta. Pořad Suma sumárum mi přišel, jako hrozně užitečný, který tady do jisté míry chybí. Žijeme totiž v době, ve které jsou peníze neodmyslitelnou součástí víc než kdy jindy předtím. Za drtivou většinu společenských vymožeností musíme platit. A naopak ty, které jsou zadarmo, jako třeba přátelství, mají hodnotu, na kterou současná společnost zapomíná. Jak to bude v budoucnosti, nedokážu říct, ale ten trend je zatím jednoznačný. Každopádně Suma sumárum je praktický, ale zároveň je v něm určitý filozofický přesah, který se mi líbí. A to jsou důvody, proč jsem na spolupráci kývl. Myslím si totiž, že role ekonomů spočívá i v tom, aby se pokusili do jisté míry pomoci ostatním lidem vysvětlovat, jak vypadají „vnitřnosti“ našeho současného systému.“

Pořad je protknut moderní grafikou a hudbou, obsahuje množství rubrik tak, aby diváka připoutal a podvědomě donutil začít přemýšlet. Nově bude spolupracovat s agenturou IPSOS, jejíž výzkumy budou prováděny exkluzivně pro tento pořad a jejichž výsledky budou mít možnost posoudit i odborníci. Pořad nadále nebude jen vysvětlovat a memorovat základní pojmy moderního finančnictví, ukáže na reálných situacích, kde lidé dělají chyby, co je k tomu vede a jak začít jednat správně. Pořad by měl i nadále lidi učit, jak se lze přizpůsobit fungování moderní společnosti tak, aby netrpěli a potažmo z jejího fungování profitovali.

Každý díl pořadu se opět věnuje jednomu tématu, témata vycházejí z fungování člověka a jeho rodiny v dnešní společnosti a jeho zkušeností a potřeb. Vychází ze dvou reálných příběhů, zjistí, s jakými problémy se rodina potýkala nebo stále potýká. Odborníci vysvětlí zásadní pochybení rodiny při zacházení s finančním produktem, objasní základní pojmy a poradí, jak danou situaci vyřešit. Známé osobnosti nám ukážou, jestli znají základní finanční pojmy a zda se do podobné situace nemohou dostat také. Děti nám řeknou, jak situaci vidí ony a možná nás překvapí, jak moc o světě financí vědí a jak logicky o věcech přemýšlejí. Známý makroekonom a jedna z tváří projektu, Tomáš Sedláček, se podívá na problém z nadhledu a tak trochu filozoficky. Moderátoři za diváka ověří, jak jednotlivé produkty opravdu fungují tak, že se půjdou přímo zeptat do bank a jiných institucí. A na závěr se pořad pokusí poradit, jak lze peníze investovat tak, aby přinesly další peníze.