Hlavní navigace

Sun Microsystems představil zákazníkům nové produkty

[Tisková zpráva] NEW YORK, New York – 13. září 2006, PRAHA – 3. října 2006 – Společnost Sun Microsystems, Inc. (NASDAQ: SUNW) na svém výročním setkání se zákazníky v New Yorku ohlásila nové servery, úložné systémy a softwarové produkty, které ukazují, jakým způsobem Sun pomáhá svým zákazníkům zvýšit výkonnost a úroveň ochrany jejich dat při současném snížení nákladů. Spolu s Jonathanem Schwartzem, výkonným ředitelem společnosti Sun Microsystems, demonstrovaly přední společnosti v oboru (Gracenote, Joyent a další) jak inovace Sunu, např. OS Solaris, napomáhají maximálnímu využití investic do informačních technologií, prodloužení životnosti investic do páskových ukládacích technologií a jak zjednodušují webovou infrastrukturu.

Sdílet

Nejnovější portfolio inovací Sunu zahrnuje:

  • První softwarový balík pro správu identit, který umožňuje přístup uživatelů zároveň s auditem přístupu. Sun Java System Identity Manager 7.0 je prvním produktem, který slučuje správu přístupu (proces vytvoření, aktualizace a zrušení oprávnění uživatele pro různé aplikace a systémy) s kontrolou identity, což je proces analýzy aplikací a systémů zjišťující porušení pravidel identity, informující příslušné správce systémů o těchto porušeních a spravující výjimky z pravidel. Sloučením těchto možností tzn. překlenutím hranic mezi zabezpečením IT systémů a auditory, interním a externím prostředím a odpovědností za soulad s legislativními požadavky (např. Sarbanes-Oxley), umožňuje Sun svým zákazníkům vyvarovat se principu dvou samostatných procesů. Nová nabídka podporuje operační systém Solaris 10 a posiluje jeho špičkové bezpečnostní funkce. To umožňuje řízení identity napříč operačním systémem, aplikacemi, daty a fyzickými lokalitami. Související tiskovou zprávu najdete na adrese: http://www.sun­.com/smi/Pres­s/sunflash/2006–09/sunflash.20060911­.1.xml.
  • První blade server Netra využívající pro telekomunikační aplikace technologii CoolThreads. Nové servery CoolThreads Netra a operační systém Solaris 10 poskytují mimořádný výkon při nízké spotřebě energie. Vyrábějí se v provedení pro montáž do racků nebo v ATCA blade konfiguraci, což umožňuje OEM partnerům nabízet v každém provedení cenové, resp. výkonové, varianty se čtyřmi, šesti nebo osmi jádry s až 32 vlákny v každé variantě. Další informace najdete v tiskové zprávě na adrese: http://www.sun­.com/smi/Pres­s/sunflash/2006–09/sunflash.20060913­.2.xml.
  • Nové servery Sun Fire pro pracovní skupiny s výkonem vyšším o téměř 20 procent, osazené vysoce výkonnými procesory UltraSPARC® IIIi s rozšířenou pamětí, zvýšeným výkonem a nejvyšší úrovní ochrany investic v oboru v podobě binární kompatibility systému Solaris. Příslušná tisková zpráva je na adrese: http://www.sun­.com/smi/Pres­s/sunflash/2006–09/sunflash.20060913­.2.xml.
  • Novou cenově výhodnou pracovní stanici Sun Ultra 25, jejíž výkon vzrostl o 300 procent, s předinstalovaným softwarem pro vývoj nových aplikací: OS Solaris 10, Sun Studio, Sun Java Studio Creator a Sun Java Studio Enterprise. Další podrobnosti najdete v tiskové zprávě na adrese: http://www.sun­.com/smi/Pres­s/sunflash/2006–09/sunflash.20060913­.2.xml.
  • Sun Secure Application Switch N1216, který pomáhá systémům řady Sun Fire zvýšit využití jejich zdrojů a zároveň i úroveň zabezpečení systémů. Příslušná tisková zpráva je k dispozici na adrese: http://www.sun­.com/smi/Pres­s/sunflash/2006–09/sunflash.20060913­.2.xml.
  • Kódování na úrovni jednotky pro špičkové páskové mechaniky. Pásková jednotka Sun StorageTek Crypto-Ready T10000 je schopna mimořádným způsobem snížit nebezpečí neoprávněného přístupu k datům a chrání před ztrátou dat jak na místě instalace, tak i mimo něj a umožňuje přepravu zabezpečených nosičů s daty. Související tisková zpráva je k dispozici na adrese: http://www.sun­.com/smi/Pres­s/sunflash/2006–09/sunflash.20060913­.4.xml.
  • První Sun VTL na systému Solaris. Sun StorageTek VTL Plus přináší zvýšení výkonu o 30 %, které má za následek rychlejší provedení zálohy s kratšími zálohovacími okny, v kratším časovém úseku a s méně výpadky. StorageTek VTL využívá OS Solaris a dosahuje tak vysoké dostupnosti a spolehlivosti při snížení prostojů a nákladných oprav a napomáhá zajistit, aby zálohy byly úplné a chráněné. Příslušná tisková zpráva je uvedena na adrese: http://www.sun­.com/smi/Pres­s/sunflash/2006–09/sunflash.20060913­.4.xml.
  • Sun přihlašuje Solaris 10 k testování na nejvyšší úroveň certifikace zabezpečení. Operační systém Solaris 10 s rozšířeními Solaris Trusted Extensions je testován na nejvyšší celosvětově uznávanou úroveň certifikace zabezpečení pro jakýkoliv veřejně dostupný OS – Common Criteria Certification Labeled Security Protection Profile (LSPP) na úrovni Evaluation Assurance Level 4+ (EAL 4+) se třemi profily ochrany. Související tiskovou zprávu najdete na adrese: http://www.sun­.com/smi/Pres­s/sunflash/2006–09/sunflash.20060913­.3.xml.

„Letošní návrat společnosti Sun Microsystems do New Yorku je symbolizován jediným slovem – růstem: růstem příjmů, růstem podílu na trhu, růstem počtu softwarových licencí a růstem míry podpory ze strany vývojářů. Je zřejmé, že naše investice do výzkumu, vývoje a inovací ve prospěch zákazníků se vyplácejí,“ řekl Jonathan Schwartz, výkonný ředitel a prezident společnosti Sun Microsystems. „Síť se každým dnem soustředí kolem obchodních činností našich zákazníků. A my v našem soustředění na inovace neustáváme – od vojenské úrovně zabezpečení, pokračování vývoje systému Solaris 10, špičkové správy dat a úložných platforem po převratné mikroprocesorové a serverové technologie. A to vše proto, abychom byli schopni dodávat diferencované technologie a služby, na které spoléhají naši zákazníci.“

Společnost Sun Microsystems dosahuje díky svým systémům, programům a službám i nadále dynamického vývoje. Ve druhém čtvrtletí po sobě dosáhla společnost Sun Microsystems zvýšení podílu na trhu na úkor hlavních konkurentů. (Podrobnější informace jsou uvedeny v tiskových zprávách z 23. srpna: http://www.sun­.com/smi/Pres­s/sunflash/2006–08/sunflash.20060823­.1.xml a http://www.sun­.com/smi/Pres­s/sunflash/2006–08/sunflash.20060823­.2.xml). Kompletní řada špičkových serverů a programů Sunu s vysokou úrovní služeb pomáhá zákazníkům zvýšit výkon, efektivnost, dlouhodobou životnost systémů a zlepšuje správu dat. Podrobnější informace o těchto nových nabídkách a ohlášených produktech společnosti Sun jsou uvedeny v on-line tiskových materiálech zveřejňovaných na webové adrese: http://sun.com/pres­skits/2006–0913/.