Hlavní navigace

Sybase IQ - řešení pro datové sklady se umístilo nejlépe mezi prodejci z hlediska růstu výnosů

[Tisková zpráva] Praha, 22. prosince 2008 — Jako další důkaz o svém trvalém růstu na rozvíjejícím se trhu analytického softwaru a softwaru pro datové sklady dnes společnost Sybase, Inc. oznámila, že v nedávné zprávě nazvané Worldwide Business Analytics Software 2008-2012 Forecast and 2007 Vendor Shares („Celosvětová předpověď na roky 2008-2012 a podíly prodejců za rok 2007 v oblasti softwaru pro obchodní analýzu“; IDC #214904, listopad 2008) zveřejnila poradenská společnost IDC zabývající se průzkumem IT trhu informace, podle kterých se společnost Sybase umístila v roce 2007 na prvním místě v růstu výnosů na trhu softwaru pro obchodní analýzu.

Sdílet

Údaje společnosti IDC ukazují, že společnost Sybase zvýšila své celosvětové výnosy ze softwaru pro obchodní analýzu, včetně softwarové platformy pro datové sklady, ze 104 milionů amerických dolarů v roce 2006 na 148 milionů dolarů v roce 2007, tj. nárůst o 41,7 %. Tempo růstu společnosti značně překročilo rychlost růstu celosvětového trhu se softwarem pro obchodní analýzu, jenž vzrostl o 12,7 % a dosáhl hodnoty 22,1 miliard dolarů.

„Budoucnost trhu se softwarovými platformami pro datové sklady je i nadále optimistická. Rozličné projekty v oblasti business intelligence a analytiky jsou na seznamech priorit organizací všech velikostí poměrně vysoko, poptávka po softwarových platformách pro datové sklady, jež tyto projekty podporují, nadále roste,“ řekl Dan Vesset, programový viceprezident pro výzkum obchodní analýzy společnosti IDC. „Ačkoliv Sybase® IQ používá již více než 1300 zákazníků, tržní penetrace produktu je stále mnohem nižší než u databáze Sybase Adaptive Server® Enterprise, což dává společnosti možnost dalšího zvyšování prodejů aplikace Sybase IQ vlastní uživatelské základně, ale i zcela novým zákazníkům.“

Nejnovější zpráva společnosti IDC potvrzuje předchozí analýzu společnosti, podle které si společnost Sybase budovala vedoucí postavení na trhu datových skladů. Nedávná zpráva společnosti IDC (Worldwide Data Warehouse Platform Software 2007 Vendor Shares („Podíly prodejců na světovém trhu softwarových platforem pro datové sklady za rok 2007“; IDC #213671, srpen 2008) ukázala, že společnost Sybase zvýšila výnosy ze softwarové platformy pro datové sklady o 46 % na 138 milionů dolarů. Nárůst byl způsoben 77% růstem prodejů analytického databázového serveru Sybase IQ a aplikace Sybase Analytic Appliance, která v sobě spojuje ty nejlepší produkty ve svém odvětví, včetně Sybase IQ, PowerDesigner® a ETL (Extract, Transform and Load).

Podle společnosti IDC se očekává, že celosvětový trh se softwarem pro obchodní analýzu poroste během následujících pěti let společným ročním tempem 9,7 %. Tento průběžný rostoucí trend bude vycházet z lepšího povědomí o potenciálních výhodách technologie business intelligence a jejího vlivu na výkon a konkurenceschopnost organizace, což v konečném důsledku vede k přesunu rozhodovacích pravomocí v případě nákupu technologie pro business intelligence a analytiku z IT na obchodní oddělení. Kromě toho očekává IDC trvalý růst trhu balíků aplikací pro řízení výkonnosti, který bude pravděpodobně katalyzátorem růstu trhu datových skladů.

„Prozíravé podniky všech typů se stále více spoléhají na sloupcový přístup k datům aplikace Sybase IQ ke kvalitní a velmi rychlé analýze dat, díky které na dnešním konkurenčním trhu získávají nové zákazníky a zvyšují své výnosy,“ řekl Dan Lahl, ředitel divize Sybase Intelligent Enterprise Solutions. „Naši zákazníci požadují analytická řešení, která jim zajistí ty nejlepší obchodní výsledky díky rychlejším a lepším odpovědím pro příslušné pracovníky v oblasti business intelligence, skladování podnikových dat a klíčových ukazatelů výkonnosti. Společnost Sybase bude nadále reagovat inovativními, výkonnými produkty pro podnikovou analýzu a datové sklady, které zajistí výrazně rychlejší výsledky s nižšími celkovými náklady vlastnictví.“

Úplné znění zpráv je k dispozici na www.idc.com.