Hlavní navigace

Sybase představila Sybase Data Integration Suite

[Tisková zpráva] PRAHA, 23. srpna 2006 – Společnost Sybase představila Sybase® Data Integration Suite – flexibilní a škálovatelné řešení, které kombinuje techniky integrace klíčových dat zahrnující replikaci, jednotný přístupu k datům, ETL (extract, transform and load – extrakce, transformace a nahrání), události v reálném čase a vyhledávání dat s integrovaným vývojem a administrací. Kombinace těchto technologií umožňuje společnostem využít doposud skrytou hodnotu jejich dat a zlepšit rychlost a kvalitu sběru a analýzy obchodních dat napříč celou firmou.

Sdílet

„Sybase zvyšuje své vedení v rámci bezdrátové infrastruktury (Unwired Enterprise) kombinováním nejlepších technologií do jednoho celku. Zjednodušuje se tak správa, integrace i mobilita informací,“ řekl John Chen, předseda představenstva, generální ředitel a prezident Sybase. „Sybase® Data Integration Suite a nedávným uvedením našeho Information Anywhere® Suite má Sybase unikátní pozici pro pokrytí celého spektra software mezi databází a zařízením.“

Široké a integrované možnosti Sybase Data Integration Suite pomohou zákazníkům získat konkurenční výhodu prostřednictvím jednoduššího a flexibilnějšího způsobu slučování dat z různých heterogenních zdrojů. Budování obsáhlých datových aplikací pro sběr a analýzu obchodních dat, dosažení souladu s platnými nařízeními a správu vztahu se zákazníky se stává jednodušším. Řešení je postaveno na rozsáhlých zkušenostech Sybase s integrací dat a nabízí mimořádnou hodnotu zejména pro podniky, které využívají analytické aplikace pracující s daty získanými jak v minulosti tak i v reálném čase.

„Organizace si uvědomují potřebu jednotné správy všech typů integrace dat a problémy spojené se současným použitím několika různých nástrojů pro integraci dat, jejichž funkce se vzájemně překrývají. Proto budou stále intenzivněji hledat jedinou sadu nástrojů pro vytváření datových služeb, které umožní přístup, přesun, transformaci, integraci a dodání dat. Úzce zaměřená řešení, která řeší pouze jeden typ datové integrace (jako např. ETL) nebo jediný scénář interakce – jako sběr a analýza obchodních dat – již nejsou v oblibě,“ shrnul spoluzakladatel a viceprezident Gartner Research, Ted Friedman, v „Predicts 2006: Navigating the Data Management Market and Usage Trends (Předpovědi 2006: Navigace na trhu správy dat a aplikační trendy),“ Listopad 2005.

Možnosti Sybase Data Integration Suite zahrnují:

Replikace (Replication) – Sybase Replication zaručuje, že všechny aplikace, včetně reportovacích systémů pracujících v reálném čase, které potřebují přijímat, extrahovat a synchronizovat data mezi různými aplikacemi a lokacemi, budou mít spolehlivý přístup k nejaktuálnějším informacím v rámci celé společnosti.

Jednotný přístup k datům (Data Federation) – Sybase Data Federation zdokonaluje integraci dat z mnoha distribuovaných zdrojů a poskytuje standardní přístup k integrovaným náhledům dat v rámci jediné datové vrstvy. Zaručuje flexibilní, škálovatelný a efektivní způsob integrace a dodávání dat získaných z různých distribuovaných zdrojů do klíčových podnikových aplikací. Tyto funkce zahrnují aplikace pro hodnocení celkového výkonu, integrované zákaznické služby, CRM, správu rizik, dosažení souladu s platnými nařízeními a finanční výkaznictví, které vyžadují nejnovější data konsolidovaná z různých částí organizace.

Události v reálném čase (Real Time Events) – Sybase Real Time Events proaktivně posunují časově kritické události z heterogenních operačních databází do architektury založené na zasílání zpráv, a eliminují informační zpoždění způsobené dávkovou aktualizací nebo občasným dotazovacím processem. Sybase Real Time Events umožňují zdokonalit obchodní procesy tak, aby okamžitě reagovaly na změny, čímž se zvýší obchodní agilita.

Vyhledávání (Search) – Sybase Search pomáhá společnostem, které pracují s velkými objemy dat, extrahovat a analyzovat jejich strukturovaná a nestrukturovaná data z pevných i mobilních zdrojů. Sybase Search umožňuje aplikacím automaticky najít nejdůležitější informace ve velkých objemech nestrukturovaných dat uložených v centrálních datových úložištích, knihovnách, souborových systémech a stávajících systémech správy dokumentů organizace.

ETL – Sybase ETL extrahuje a transformuje data z provozních datových systémů a jiných zdrojů a nahrává je do jediného úložiště. Schopnosti Sybase ETL kombinují bezkonkurenční jednoduchost s nevídanou škálovatelností prostřednictvím jedinečné architektury GRID pro jednu běžnou platformu transformující data. Sybase ETL je založený na technologii společnosti Solonde, kterou Sybase nedávno získala. Sybase Data Integration Suite, který podporuje jak strukturovaná tak nestrukturovaná data, je posílen integrovanými nástroji pro modelování a navrhování, vývoj aplikací a jejich správu. Modelování a správa metadat, poskytované aplikací Sybase PowerDesigner®, řešením pro modelování, které je špičkou ve svém oboru, zaručuje úpravu a kontrolu dat v závislosti na tom, jak se mění požadavky na integraci v závislosti na potřebách obchodu. Sybase WorkSpace, nástroj pro vývoj integrace dat, je založen na populárním systému Eclipse.

Modulární a snadno použitelná architektura aplikace umožňuje IT manažerům zavést nové možnosti dostupným a evolučním způsobem tak, aby ihned podporovaly taktické integrační projekty a současně umožnily pohodlné škálování nejvyspělejších celopodnikových integračních programů.

Data Integration Suite od Sybase doplňuje nedávno oznámenou aplikaci Inforamation Anywhere, která je určena pro konvergující požadavky společností na mobilní e-mail, bezpečnost, správu zařízení a přístup k aplikacím. Uvedením těchto dvou aplikací poskytuje Sybase svoji vizi řešení pro bezdrátovou infrastrukturu (Unwired Enterprise). Odstraňuje tak hranice v datových docích, aby mohly informace proudit bez omezení a bezpečně mezi zdroji dat a jakýmkoli přístrojem.

Dostupnost produktu: Komponenty v Sybase Data Integration Suite 1.0 zahrnují Sybase Replication, Sybase Data Federation, Sybase Search a Sybase Real-Time Events. Očekává se, že Sybase Data Integration Suite 1.0 bude běžně dostupná ve čtvrtém čtvrtletí 2006. Sybase ETL, založená na technologiích z nejnovější akvizice Sybase, společnosti Solonde, je nyní dodávána samostatně a v budoucnu bude součástí následujících verzí aplikace.