Hlavní navigace

Symantec chrání informace před nepředvídanou ztrátou a neoprávněným přístupem

[Tisková zpráva] Praha – 21. ledna 2009 – Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) představila software Symantec Endpoint Encryption 7.0, který poskytuje rozšířené šifrování pro stolní a přenosné počítače a vyměnitelná úložná zařízení. Software Symantec Endpoint Encryption nabízí škálovatelné řešení zabezpečení, které pomocí technologií silného šifrování a řízení přístupu zabraňuje neoprávněnému přístupu ke koncovým bodům. Šifrování a ověřování je transparentní pro koncového uživatele, provádí se s minimálním dopadem na výkon a zajišťuje se prostřednictvím centrální konzoly pro správu. To umožňuje centrální zavedení a správu šifrování pro koncové body.

Sdílet

Zákazníci získávají rozšířenou podporu klientů, takže je možno centrálně spravovat více koncových bodů. Software Symantec Endpoint Encryption nyní obsahuje podporu klientů nespravovaných službou Active Directory. Nová verze obsahuje podporu klienta Novell eDirectory a úplné funkce pro správu klientů mimo doménu. Software Symantec Endpoint Encryption navíc zakrývá a chrání přístup ke klíčům šifrování disku v paměti (DRAM) a tím podstatně zvyšuje ochranu proti útokům pomocí studeného restartu (útočník s fyzickým přístupem k počítači je schopen získat šifrovací klíče při studeném restartu počítače).

Software Symantec Endpoint Encryption nabízí vylepšené nástroje pro obnovení disku, které správcům usnadňují přístup k počítači a nastavení práv použití. Tím se dále zvyšuje ochrana důvěrných informací a správcům IT se usnadňuje používání.

Vylepšeno bylo také šifrování vyměnitelných médií. Software Symantec Endpoint Encryption podporuje více možností zabezpečeného přenášení dat, včetně uživatelem vytvořených samorozbalovacích archivů komprimovaných souborů. K řízení přístupu k šifrovaným datům v určité skupině uživatelů je možno využít také uživatelské certifikáty.

Podle zprávy Symantec Internet Security Threat Report byla krádež nebo ztráta počítačového nebo jiného média pro ukládání dat příčinou většiny narušení dat, která mohla vést ke krádeži identity. Připadalo na ni 57 % všech případů narušení dat.

„Organizace ztrácejí důvěrné informace nejčastěji prostřednictvím krádeže nebo ztráty přenosných počítačů a zařízení pro ukládání dat,“ řekl Steve Morton, vice president, product management, společnost Symantec. „Stále většímu počtu koncových zařízení je přidělován přístup k podnikovým zdrojům, a proto více než kdykoli dříve vzrůstá potřeba zajistit v každém z těchto koncových bodů náležité zabezpečení a šifrování. Tyto technologie pomohou podnikům zmírnit vzrůstající riziko ztráty informací.“

Software Symantec Endpoint Encryption obsahuje funkce pro generování auditních zpráv. Možnost vytvářet úplné auditní záznamy pomáhá plnit požadavky předpisů na prokázání používání šifrování a tím umožňuje prosazovat závazné celopodnikové zásady zabezpečení, zmírnit riziko ztráty dat a předcházet obtížím při vyšetřování. Software Symantec Endpoint Encryption 7.0 má certifikaci FIPS 140–2.

Zákazníkům jsou nabízeny funkce šifrování jak pro celý disk, tak pro vyměnitelné médium. Software Symantec Endpoint Encryption je určen k ochraně všech dat na pevném disku v počítači se systémem Microsoft Windows. Správcům umožňuje zajistit bezpečné uložení dat šifrováním pevných disků v přenosných počítačích a, co je ještě důležitější, zabránit vyzrazení citlivých dat v případě ztráty nebo krádeže přenosného počítače.

Software Symantec Endpoint Encryption také umožňuje organizacím všech velikostí maximalizovat nárůst produktivity spojený s použitím vyměnitelných úložných zařízení a současně minimalizovat rizika, která tato zařízení představují pro zabezpečení dat. Je určen k ochraně všech dat v úložných zařízeních s rozhraním USB a FireWire, kartách Compact Flash, zařízeních iPod a jiných úložných zařízeních a médiích.

Licence a dostupnost na trhu
Software Symantec Endpoint Encryption je k dispozici ve třech formátech – Symantec Endpoint Encryption (obsahuje edice Full Disk Edition a Removable Storage Edition), Symantec Endpoint Encryption – Full Disk Edition a Symantec Endpoint Encryption – Removable Storage Edition, aby lépe vyhovoval potřebám jednotlivých zákazníků. Další informace jsou k dispozici na adrese http://www.sy­mantec.com/bu­siness/endpoint-encryption.

O společnosti Symantec
Společnost Symantec zaujímá světové prvenství v poskytování softwaru, zařízení a služeb, díky nimž mohou podniky i jednotliví zákazníci důvěřovat připojení ke světové síti. Společnost svým zákazníkům poskytuje software a služby zaměřené na předcházení bezpečnostních rizik a rizik týkajících se dostupnosti, dodržování norem a výkonu, a pomáhá jim tak chránit jejich infrastrukturu a informační zdroje a procesy. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.