Hlavní navigace

Společnost Symantec ukazuje, jaký význam přisuzuje inovaci, dává nahlédnout na budoucí technologie

[Tisková zpráva] Praha – 1. dubna 2009 – Výkonný vicepresident a CTO společnosti Symantec Mark Bregman je tento týden [na Novém Zélandu/v Austrálii], kde dává nahlédnout na dvě budoucí technologie společnosti Symantec a představuje novátorské metody, které společnost Symantec používá při řešení praktických problémů zabezpečení, úložišť a správy systémů.

Sdílet

Do Bergmanova pole působnosti v čele úřadu CTO patří také firemní globální výzkumná organizace Symantec Research Labs (SRL), která se zaměřuje na novátorské technologie nové generace. Bregman řekl, že inovace probíhá v celé společnosti Symantec a je jednou z jejích základních hodnot.

„Věříme, že náš interní výzkum a vývoj přispívá k posilování naší obchodní činnosti a zlepšuje naši pozici vůči konkurenci. Do výzkumu a vývoje proto investujeme 15 % ročního příjmu. Společnost Symantec má na celém světě týmy inženýrů zaměřené na základní vývoj produktů, čistý výzkum a na přizpůsobování našich produktů regionálním požadavkům. V Austrálii a na Novém Zélandu má společnost Symantec střediska v Sydney, Brisbane a v Aucklandu. Dbáme na to, aby byli výzkumní a vývojoví inženýři součástí obchodních jednotek, kde mají blízko k vytváření produktů a zpětné vazbě od zákazníků,“ řekl Bregman.

„Společnost Symantec neustále generuje nové nápady a vyvíjí technologie nové generace. Protože neustálými změnami neprochází pouze technické prostředí, ale mění se také hráči na trhu, potřeby zákazníků a ekonomika, musíme inovovat každou funkci naší společnosti. Abychom povzbudili inovaci, pěstujeme firemní kulturu, která podporuje změny jako nedílnou součást veškerého dění,“ dodal Bregman.

Během své návštěvy [Nového Zélandu/Austrálie] se zaměří na dvě nové technologie: DeepClean a VIBES (Virtualization-Based Endpoint Security).

Zabezpečení na základě pověsti
Technologie DeepClean, kterou vyvinula skupina SRL Advanced Concepts, je technologie vytváření seznamů povolených položek na základě pověsti. Zákazníkům má pomoci vyhodnotit rizika a ohrožení ze strany rychle se objevujících nových hrozeb v době, kdy se nový škodlivý kód objevuje tak často jako nikdy předtím. Technologie DeepClean využívá a rozšiřuje síť Symantec Global Intelligence Network pro potřeby vytváření a udržování přesné a komplexní infrastruktury seznamu povolených položek a pověsti souborů a poskytovatelů. Technologie DeepClean využívá seznamy povolených položek a analýzu pověsti a doplňuje k nim stávající metody, jako jsou signatury, heuristika a seznamy zakázaných položek. To jí umožňuje zjišťovat současné nové hrozby z internetu a různé typy cílených útoků.

„Tato novátorská technologie byla navržena jako řešení požadavků na škálovatelnost a rychlost, které jsou nutné při použití v podnikových prostředích s minimálními možnostmi správy,“ řekl Joe Pasqua vicepresident, Symantec Research Labs, společnost Symantec. „Technologie DeepClean se nasazuje jako monitor podnikového perimetru a prostřednictvím zabezpečeného privátního webového portálu poskytuje správcům IT zprávy hodnocení rizik. Každý soubor má hodnocení pověsti, které pomáhá roztřídit legitimní a nebezpečné soubory. Výsledkem je možnost daleko komplexněji hodnotit rizika u jakýchkoli souborů i při neustálém výrazném zvyšování objemu a rozmanitosti cílených útoků,“ dodal.

Zabezpečení koncových bodů založené na virtualizaci (VIBES)
Technologie VIBES je nová inovace vyvinutá skupinou Symantec Research Labs Core Research. Technologie VIBES využívá k ochraně koncových uživatelů technologii virtualizace. Zabraňuje krádeži citlivých dat zadaných v transakcích online a zmírňuje rizika spojená se spuštěním nebezpečného obsahu staženého z internetu. Tato nová metoda transparentně vytváří několik izolovaných virtuálních provozních prostředí, přičemž každé má vlastní úroveň důvěryhodnosti. Tím podstatně zvyšuje zabezpečení prohlížeče, protože uživatelům umožňuje transparentně používat různá virtuální provozní prostředí k provádění různých webových transakcí. V současném prototypu technologie VIBES existují tři virtuální provozní prostředí:

  • Ve virtuálním počítači „Uživatel“ se provádějí běžné každodenní činnosti.
  • V „Důvěryhodném“ virtuálním počítači se provádějí důvěryhodné operace, například zadávání citlivých pověřovacích údajů.
  • Ve virtuálním počítači „Hřiště“ se provádějí riskantnější nedůvěryhodné činnosti, například navštěvování neznámých webových stránek nebo stahování neznámých aplikací.

„Technologie VIBES má jedinečnou schopnost automaticky zvolit nejvhodnější virtuální provozní prostředí pro daný scénář interakcí prohlížeče a úplně skrýt použití virtualizace před koncovými uživateli,“ řekl Pasqua.

„Technologie DeepClean a VIBES svědčí o odhodlání společnosti Symantec vylepšovat vlastní řešení tak, aby odpovídala současným požadavkům zákazníků, a současně se zaměřit na vývoj nových produktů a služeb pro budoucí potřeby,“ dodal.

O organizaci Symantec Research Labs
Symantec Research Labs (SRL) je globální výzkumná organizace společnosti Symantec. Hrála vůdčí roli ve vývoji a komercionalizaci početných špičkových technologií v různých obchodních oblastech, v nichž společnost Symantec působí. Mezi komercionalizované technologie vzniklé v této skupině patří špičková ochrana před rootkity, novátorská technologie ochrany prohlížeče, která proaktivně blokuje budoucí kódy zneužívající známá zranitelná místa, první technologie ochrany před nevyžádanou poštou společnosti Symantec, technologie Generic Exploit Blocking, která proaktivně blokuje rychle se šířící hrozby, služby zabezpečení spotřebitelů online a technologie, která pomáhá chránit důležitou infrastrukturu elektrické rozvodné sítě USA. Skupina SRL navazuje také partnerské vztahy s externími organizacemi a spolupracuje s nimi na společných projektech prostřednictvím svých skupin zaměřených na universitní a vládní sféru. SRL sestává ze čtyř výzkumných skupin – Core Research, Advanced Concepts, Government Research a University Research.

  • Skupina Core Research provádí krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý výzkum v oblasti úložišť, zabezpečení a dostupnosti. Skupina vytváří základní technologie předávané produktovým skupinám a vyvíjí nové duševní vlastnictví v hlavních strategických oblastech.
  • Skupina Advanced Concepts se v rámci organizace Symantec Research Labs orientuje na vytváření zcela nových produktů a technologií v nově vznikajících oblastech. Nové produkty a technologie jsou předávány přímo pilotním zákazníkům pro nasazení v produkčních prostředích.
  • Skupina Government Research se zapojuje do dlouhodobého výzkumu financovaného vládními agenturami v USA a Evropě. Skupina spolupracuje s partnery z průmyslové a akademické sféry a předává technologie produktovým týmům společnosti Symantec.
  • Skupina University Research napojuje společnost Symantec na nejnovější probíhající výzkum a na vůdčí osobnosti a studenty na amerických universitách. Skupina napomáhá vytváření zásobárny nových talentů z řad zaměstnanců s vyšším vysokoškolským vzděláním a praktikantů, přivádí výzkumníky do společnosti Symantec, kde hovoří o své práci, a podporuje universitní výzkum v oblastech zajímavých pro společnost Symantec z hlediska dlouhodobé komercionalizace.

O společnosti Symantec
Společnost Symantec zaujímá světové prvenství v poskytování softwaru, zařízení a služeb, díky nimž mohou podniky i jednotliví zákazníci důvěřovat připojení ke světové síti. Společnost svým zákazníkům poskytuje software a služby zaměřené na předcházení bezpečnostních rizik a rizik týkajících se dostupnosti, dodržování norem a výkonu, a pomáhá jim tak chránit jejich infrastrukturu a informační zdroje a procesy. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.