Hlavní navigace

Služba Symantec Web Security Monitoring poskytuje rozšířenou ochranu před všudypřítomnými hrozbami

[Tisková zpráva] Sledování 24x7 pomáhá chránit organizace a jejich prezenci na webu online před rostoucím počtem webových hrozeb

Sdílet

PRAHA, 8. dubna 2010 – Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) dnes oznámila novou službu Web Security Monitoring v rámci služeb správy zabezpečení. Služba Web Security Monitoring má zákazníkům pomoci chránit jejich koncové uživatele a prezenci na webu online před všudypřítomnými webovými hrozbami. Organizace chrání zajišťováním nepřetržitého sledování a analýzy technologií zabezpečení webu. Umožňuje rychlou reakci na hrozby namířené proti koncovým uživatelům, prezenci na webu a důvěrným datům, identifikuje nedostatky v kontrolních mechanismech zabezpečení, čímž přispívá k proaktivnímu zlepšování zabezpečení, a prokazuje soulad s interními zásadami a oborovými předpisy.

Ve zprávě 2009 Symantec Global Internet Security Threat Report (ISTR) XIV se uvádí, že z 12 885 zranitelných míst specifických pro webové servery, která byla identifikována v předchozím roce, se 63 % nějakým způsobem týkalo webových aplikací. Ve zprávě 2009 ISTR se také uvádí, že společnost Symantec identifikovala 15 197 různých nových řídicích serverů pro ovládání botů. 43 % z nich využívalo kanály IRC a 57 % HTTP, což ukazuje, že skrývají svoji komunikaci ve webovém provozu a je proto téměř nemožné je najít bez použití technik sledování webu, které jsou schopné odhalit nebezpečný provoz.

Rostoucímu počtu a důmyslnosti webových hrozeb se organizace brání použitím metody vícevrstvého zabezpečení, která využívá technologie zabezpečení webových serverů proxy, webových bran a webových aplikačních bran firewall. Zavedení těchto technologií zabezpečení webu nepochybně pomáhá posílit ochranu organizace. Kombinace sledování v reálném čase a upozornění vydávaných bezpečnostními analytiky navíc umožňuje týmům IT rychle se zaměřit na jinak obtížně zjistitelné ohrožené systémy a vyřešit nedostatky v jejich zabezpečení.

„Web se stal mezi hackery a počítačovými zloději novým preferovaným prostředkem šíření hrozeb. Jeho prostřednictvím distribuují škodlivý kód a provádějí krádeže identity, finanční podvody a podnikovou špionáž,“ řekl Chris Christiansen, program vice president, Security Products and Service, společnost IDC. „Když jsou do analýz zahrnována data o webových hrozbách, organizace získávají prostřednictvím komplexní korelace bezpečnostních událostí a informací o nebezpečných událostech na webu úplný přehled o bezpečnostních incidentech v reálném čase.“

Funkce sledování zabezpečení webu
V rámci služby Web Security Monitoring slučuje společnost Symantec data z protokolů zákazníků se spolehlivým zdrojem aktuálních informací o globálních hrozbách a provádí ostražité sledování, které pomáhá zaručit optimální ochranu. Služba také sleduje firemní bezpečnostní servery proxy a brány a vyhledává spojení z hostitelských počítačů ve firemních sítích k serverům, o kterých je známo nebo jsou podezřelé z toho, že obsahují nebezpečný kód. O této činnosti je poskytována každodenní souhrnná zpráva.

Zákazník je okamžitě informován o jakémkoli porušení zásad a narušení zabezpečení. Díky této neustálé ostražitosti vzniká systém včasného varování a je možno snáze upevňovat zásady a ochranná opatření proti tomuto neustále přítomnému prostředku šíření webových hrozeb. Služba Symantec Web Security Monitoring podporuje trvalý dynamický vztah mezi společností Symantec a jejími zákazníky tím, že zákazníkům nabízí špičkovou ochranu zabezpečení založenou na korelaci stávajících ochranných mechanismů sítě, činností hostitelských systémů a koncových bodů a informací o globálních hrozbách poskytovaných v reálném čase. Služba Web Security Monitoring nabízí:

  • Rozšíření funkcí sledování zabezpečení hlouběji do činností klientů v rámci přístupu na web a do prezence organizace na webu.
  • Poskytování včasných informací o potenciálně nebezpečných činnostech.
  • Poskytování pokročilé analýzy, která využívá rozsáhlou síť Symantec Global Intelligence Network.
  • Rozšířené sledování zabezpečení, v rámci kterého je sledováno zabezpečení v celé organizaci (od hranice firemních systémů po koncové body včetně všech způsobů šíření hrozeb).

„Počítačoví zloději začínají upouštět od masových útoků nevyžádané pošty a škodlivého kódu na sítě a zaměřují se více na skryté technologie. Web se proto stává novou frontovou linií v jejich úsilí o narušování prostředků s výslovným cílem ukrást důvěrné informace,“ řekl Grant Geyer, vice president, Global Managed Security Services, společnost Symantec. „Nová služba Symantec Web Security Monitoring dává zákazníkům záruku, že jejich koncové body a servery jsou chráněné před vyvíjejícími se webovými hrozbami.“

Služba Symantec Web Security Monitoring doplňuje produkty a služby společnosti Symantec, například zařízení Symantec Web Gateway a službu Symantec Hosted Web Security, určené k ochraně zákazníků před rychle rostoucím počtem webových hrozeb. Spojení bezpečnostních bran, aktivního sledování a správy, informací o hrozbách poskytovaných v reálném čase a služeb zabezpečení webu založených na cloudu poskytuje komplexní portfolio pro ochranu před současnými webovými hrozbami.

Cena a dostupnost na trhu
Služba Symantec Web Security Monitoring je okamžitě dostupná ne celém světě. Cena odběru služby závisí na typu a očekávané propustnosti zařízení.

O síti Symantec Global Intelligence Network
V rámci sítě Symantec Global Intelligence Network jsou udržovány rozsáhlé databáze dat shromážděných z celého světa umožňující identifikaci nových hrozeb, vývoj obranných mechanismů a distribuci řešení. Tato síť získává informace týkající se zabezpečení z celého světa. Analytici ve společnosti Symantec tak mají bezkonkurenční schopnost identifikovat a analyzovat nové trendy v oblasti útoků, aktivity nebezpečného kódu, phishingu a nevyžádané pošty a poskytovat ochranu a podložené komentáře. Společnost Symantec provozuje 11 středisek Security Response Center a ke sledování nebezpečných činností využívá 240 000 senzorů útoků.

O společnosti Symantec
Společnost Symantec zaujímá světové prvenství v poskytování softwaru, zařízení a služeb, díky nimž mohou podniky i jednotliví zákazníci důvěřovat připojení ke světové síti. Společnost svým zákazníkům poskytuje software a služby zaměřené na předcházení bezpečnostních rizik a rizik týkajících se dostupnosti, dodržování norem a výkonu, a pomáhá jim tak chránit jejich infrastrukturu a informační zdroje a procesy. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Cupertino v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.