Hlavní navigace

Systém pokročilého plánování od IBM a LOGIS podpoří vstup Třineckých železáren na náročnější trhy

[Tisková zpráva] Projekt implementace pokročilého plánování a rozvrhování hutní výroby, který zefektivňuje výrobu a zlepšuje parametry konkurenceschopnosti podniku, zvítězil v soutěži o IT projekt roku 2006.

Sdílet

Praha, 12.9.2007 – Hutní kombinát Třinecké železárny dokončil jeden z nejvýznamnějších projektů v oblasti řízení za poslední dva roky. Implementace systému pokročilého plánování, který Třinecké železárny od srpna 2005 realizovaly ve spolupráci se společností IBM a jejím implementačním partnerem, společností LOGIS, významně zlepší koordinaci vnitropodnikových aktivit v prodeji, výrobě a nákupu.

Cílem projektu, který byl zahájen v srpnu 2005, bylo dosažení vysoké provozní efektivity spojené s kratšími provozními dobami výroby, optimálním využíváním kapacit a rychlou obrátkou zásob. Lepší provozní parametry budou návazně využity pro zlepšení spolehlivosti dodávek, zkrácení dodacích lhůt a zvýšení pružnosti reakce na požadavky zákazníků.

Klíčovými nástroji projektu plánování výroby jsou softwarové produkty i2 Factory Planner a i2 Material Allocator od společnosti i2 Technologies a také Caster Scheduler od společnosti LOGIS. Ty fungují jako pumpa nasávající z informačního systému podniku všechna data vztahující se k procesu „prodej – výroba – nákup“. Software v pravidelných intervalech tyto informace vyhodnocuje, identifikuje budoucí ohrožení, upozorňuje na ně a pomáhá je včas eliminovat. Na základě změněných podmínek jsou pak průběžně optimalizovány plány hutní výroby, alokuje se materiál a suroviny a sestavuje se detailní rozvrh ocelárny. Tyto tři klíčové oblasti logistického procesu hutní společnosti byly řešeny samostatnými subprojekty.

Aby bylo zajištěno fungování nového plánovacího systému, bylo potřeba také realizovat integraci s řídícími systémy technologických procesů a podnikovým informačním systémem ERP (SAP). Náročnost projektu spočívala v obrovském rozsahu nasazovaného řešení, v implementaci v prostředí kontinuální výroby a v omezeních implementačního týmu Třineckých železáren, který projekt zvládal nad rámec své běžné práce. Z evropského pohledu je realizované řešení unikátem. Tento projekt prověřil schopnosti a zkušenosti odborných konzultantů a programátorů.

„Realizací projektu jsme získali vysoce komplexní a účinný nástroj, díky kterému můžeme být na trhu rychlejším, spolehlivějším a pružnějším dodavatelem. Projekt tak výrazně podporuje dlouhodobou strategii Třineckých železáren související s přechodem na náročnější trhy, zejména v prostředí automobilového průmyslu. Podle našich znalostí jsme první v Evropě, kdo disponuje tak silným nástrojem na podporu řízení,“ uvedl Jiří Cienciala, předseda představenstva a generální ředitel Třineckých železáren.

„Projekty zaměřené na optimalizaci hlavního podnikového procesu patří mezi vůbec nejnáročnější projekty v podnikové praxi. Jde v nich často o výrazné zásahy do celé řady podnikových procesů a v prostředí hutního podniku je vše ještě o to náročnější, že právě hutní výroba je kvůli své složitosti a procesnímu charakteru jednou z nejnáročnějších na plánování a řízení. Těší nás, že jsme s projektem uspěli. Třinecké železárny nyní budou moci citlivěji reagovat na změny situace rychlým nalezením optimálního řešení a naučí se při nižších nákladech dosáhnout vyšší rychlosti, spolehlivosti i flexibility,“ uvedl k projektu Vladek Šlezingr, ředitel IBM Global Business Services Česká republika a Slovensko.

Projekt implementace pokročilého plánování a rozvrhování hutní výroby ve společnosti Třinecké železárny byl v konkurenci dalších 22 projektů vyhlášen Českou asociací manažerů úseků informačních technologií (CACIO) IT projektem roku 2006. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo dne 27.2. v prostorách Paláce Žofín. Projekt se stal laurátem světové ceny The Computer Honors Program pro rok 2007 v kategorii výroby.