Hlavní navigace

Systémový integrátor KOMIX rozšířil svou certifikaci v oblasti bezpečnosti informací

[Tisková zpráva] Praha, 29. listopadu 2010 – Systémový integrátor KOMIX rozšířil své certifikace ISO o standard ČSN ISO/IEC 27001. Ten prokazuje, že systém bezpečnosti informací zabezpečuje v souladu s požadavky normy ochranu dat před většinou potenciálních hrozeb jako je například jejich odcizení či zneužití, virové útoky nebo terorismus, a to v souladu s legislativou dané země. Získáním tohoto certifikátu se společnost KOMIX zařadila mezi malou skupinu firem, které se v České republice mohou prokázat nejen dvěma nejdůležitějšími oborovými certifikáty (ČSN ISO/IEC 27001 a ČSN ISO/IEC 20000–1), ale také dalšími certifikáty pro oblast jakosti produktů a služeb (ČSN EN ISO 9001 a ČSN ISO 10006). Nově získaná certifikace dále zvyšuje konkurenceschopnost společnosti KOMIX na národní i mezinárodní úrovni.

Sdílet

„Certifikaci chápeme v naší společnosti jako potřebnou zejména pro efektivní  řízení organizace a jako nezpochybnitelný důkaz toho, že našim zákazníkům poskytujeme produkty a služby určitých kvalitativních standardů“, řekl Jiří Feřtek, manažer kvality ve společnosti KOMIX. „Získáním certifikátu jsme prokázali, že data a citlivé informace našich zákazníků a obchodních partnerů jsou u nás v bezpečí, protože podléhají striktním bezpečnostním pravidlům.“ 

Základ implementace managementu bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001 tvoří systém řízení a správy informačních aktiv, který je přesně zdokumentován a je jednotně nastaven pro celou společnost. Tato komplexně nastavená pravidla bezpečnosti informací jsou průběžně monitorována tak, aby byl i nadále udržen standard certifikace.  

Hlavními přínosy pro společnost jsou pak nejenom spokojenost zákazníka, kterému je tímto poskytnuta jistota ochrany a důvěrného nakládání s jím poskytnutými informacemi, ale také lepší řízení rizik a zvýšená pozornost věnovaná otázkám bezpečnosti do budoucna. Získání certifikace umožňuje také komplexní řešení pro správu interních informací, odhalení potenciálních rizik, zefektivnění a doplnění procesů v oblasti informační bezpečnosti a také ochranu firemních informačních aktiv. 

Kromě již  zmíněných certifikací je KOMIX držitelem i dalších standardů ČSN EN ISO 14001 pro oblast environmentálního managementu a ČSN OHSAS 18001 pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

„Díky všem certifikátům integrovaného managementu můžeme lépe zabezpečovat i prokazovat kvalitu nabízených produktů a služeb. Zákazníci tak získávají vyšší míru jistoty, že obdrží produkty a poskytované služby v patřičné kvalitě. Vědí také, že chráníme informace, respektujeme moderní požadavky na péči o životní prostředí a zároveň klademe maximální důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci“, doplnil Jiří Feřtek. 

O certifikátu ISO 27001

Norma ČSN ISO/IEC 27001 je celosvětový  standard, který vychází  z původně britského standardu BS7799–2. V českém prostředí se potom standard stal v roce 2006 státní  normou. Smyslem vydání tohoto standardu je nastavit a průběžně monitorovat komplexní pravidla bezpečnosti informací a aplikovat tyto zásady v rámci celé společnosti, a to v souladu s právními normami daného státu. Předpokladem získání certifikátu je uplatnění systému managementu bezpečnosti informací (Information Security Management Systém, ISMS). Zabezpečení informací a norma ČSN ISO/IEC 27001 se netýká jen informačních technologií, ale zabývá se informacemi jako takovými, bez ohledu na to, jakou mají formu (datovou, fyzickou (papírovou) nebo například i formu informací (know-how), které jsou uloženy v hlavách pracovníků). Norma se netýká pouze oboru informačních technologií, ale všech odvětví, kde se pracuje s citlivými daty a osobními údaji jako je bankovnictví, automobilový průmysl, zdravotnictví, logistika, vývoj a jiné. Ověření funkčnosti a správné aplikace zásad je prováděno každoročně při dozorovém nebo recertifikační auditu prováděném nezávislou externí certifikační autoritou. 

O společnosti KOMIX:

Česká společnost KOMIX s.r.o. je systémovým integrátorem zaměřeným na poskytování ucelených řešení informačních systémů od analýzy informačních potřeb podniků přes vývoj, testování a implementaci, až po dlouhodobou podporu a další rozvoj řešení. Kromě kompletní dodávky informačních systémů na klíč včetně jejich následného rozvoje a podpory provozu společnost implementuje i standardizovaná řešení z oblastí zpracování kontaktů a řízení komunikace se zákazníky, správy webového obsahu, plánování a řízení projektů. Na trhu působí od roku 1992. Více informací najdete na www.komix.cz.