Hlavní navigace

T-Systems bude mít v roce 2010 nové datové centrum

[Tisková zpráva] Instalováno s ohledem vůči životnímu prostředí. Nové datové centrum patří mezi nejrobustnější a nejspolehlivější datová centra a nabízí nejvyšší úroveň bezpečnosti dat, disponibility a spolehlivosti.

Sdílet

T-Systems, globální poskytovatel informační technologie a komunikační techniky (ICT), oznámil zřízení nového datového centra v Tamboré, Sao Paulo v Brazílii. Potřeby globálních zákazníků T-Systems v oblasti housingových a cloud služeb stále rostou. K uspokojení požadavků zákazníků T-Systems zřizuje nové datové centrum v Sao Paulu, které přibude ke stávajícím dvěma datovým centrům v Sao Bernardo do Campo a k centru v Sao Paulu. Z těchto center mohou odebírat své IT služby globální i lokální zákazníci společnosti T-Systems. Celková plocha datových center společnosti T-Systems činí po celém světě více než 100.000 m².

T-Systems začal investovat do zřizování “zelených” datových center zhruba před pěti lety. “Rozhodli jsme se investovat do výstavby tohoto nového datového centra v Brazílii s ohledem na rozšíření záběru ICT v jihoamerické oblasti. Velký důraz je kladen na ochranu životního prostředí a soulad s potřebami našich zákazníků”, uvedl senior viceprezident T-Systems na americkém kontinentu a v Africe, Paul Warrenfelt.

Se svým technicky nejvyspělejším zařízením pro ukládání dat bude toto datové centrum jedním z nejrobustnějších a nejspolehlivějších v oboru. Bude konfigurováno s energeticky úspornou technologií a díky tomu dosáhne srovnávacího indexu 1,6 PUE (Power Usage Efectiveness), přičemž poskytne nejvyšší úroveň bezpečnosti dat, spolehlivosti a dostupnosti na úrovni Tier 3 (standardní klasifikace Uptime Institute), zajišťující průběžný provoz a údržbu bez odstávek.

Některými z prvků uplatněných v Brazílii jsou například předsíně (předkomůrky) k vyrovnávání teploty a vlhkosti prostředí strojů (20ºC) a lidí (24ºC) pro úsporu energie. Prochází-li osoba datovým centrem do jiné místnosti, dochází ke změně teploty mezi tělem a prostředím. Z tohoto důvodu není zapotřebí přechodových místností v chladných a vyhřátých prostředích, v nichž jsou kvůli pohybu lidí rozdílné teploty. Dalším důležitým aspektem ekologického přístupu T-Systems je dodržování normy ISO 14000, mimo jiné o nakládání s odpadovými médii, inkoustovými náplněmi a použitými oleji. “Zatímco se mnozí domnívají, že je ekologická zodpovědností pouze věcí průmyslu, T-Systems ukazuje, že ekologický přístup může být též součástí každodenní činnosti IT firem,” uzavřel Paul Warrenfelt.

Skutečnosti a čísla o novém datovém centru v Brazílii:

  • možnost umístit přes 2.000 serverů
  • základní plocha 600 m² s možností rozšíření na dvojnásobek
  • výkon serverů až 4.000 MIPS
  • úložná kapacita 70 terabytů
  • 30 petabytů úložné kapacity pro zálohy

O společnosti T-Systems
T-Systems Czech Republic nabízí síťově orientovaná ICT řešení a služby zahrnující systémovou integraci, implementaci a provoz ICT systémů. Zaměřuje se především na podnikovou klientelu, a to jak na nadnárodní koncerny s celosvětovou působností, tak i na významné lokální podniky. V roce 2008 činily výnosy společnosti přes 2,9 miliardy korun.

Skupina T-Systems patřící do koncernu Deutsche Telekom AG je jedním z vedoucích evropských poskytovatelů služeb a řešení informačních a komunikačních technologií (ICT) pro podnikové zákazníky. Skupina má přes 46.000 zaměstnanců ve více než 20 zemích světa a její výnosy v roce 2008 činily přibližně 11 miliard eur.

Služby společnosti T-Systems představují pro zákazníky optimalizaci procesů, zlepšení kvality a snížení nákladů na oblast interních ICT systémů. To ve svém důsledku poskytuje zákazníkům vyšší flexibilitu a možnost koncentrace na jejich hlavní předmět činnosti.

Informace o společnosti a jejích službách najdete na internetových stránkách www.t-systems.cz nebo na mezinárodních stránkách www.t-systems.com.