Hlavní navigace

T-Systems Czech Republic a České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) podepsaly smlouvu o spolupráci

[Tisková zpráva] Společnost T-Systems Czech Republic uzavřela smlouvu o spolupráci s významnou technickou vysokou školou v ČR – Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT). Úzká spolupráce byla zahájena s Fakultou elektrotechnickou (FEL) a je zaměřena především na realizaci projektů v oblasti ICT. Součástí spolupráce je výměna zkušeností a využití výsledků z fakultních studií a projektů, které tak mohou být uplatněny v praxi, a také spolupráce při zadání a vyhodnocení bakalářských, diplomových, disertačních a závěrečných prací pro studenty. T-Systems také umožňuje studentům stáže uvnitř firmy a částečné nebo plné pracovní úvazky.

Sdílet

„Spolupráce s vysokými školami, především technického zaměření, pro nás představuje významný oboustranný přínos pro další rozvoj oboru ICT a techniky obecně,“ uvádí Anton Zima, který je ve společnosti T-Systems Czech Republic odpovědný za korporátní marketing a komunikaci. „Naše strategie je zaměřena na podporu vzdělávání, společných technických a technologických projektů pro vědecké i komerční účely,“ dodává Radoslav Číry z Oddělení strategie a Business Development.

Navázaná spolupráce umožňuje užší vazbu mezi vědeckým a komerčním sektorem a vzájemnou výměnu informací. Studenti školy tak mají možnost zúročit své teoretické zkušenosti a získávat důležité informace pro budoucí praxi. Společnost T-Systems tímto krokem posiluje své ambice stát se významným partnerem vzdělávacích institucí v ČR, především v oblastech ICT a systémové integrace.

O společnosti T-Systems
T-Systems Czech Republic nabízí síťově orientovaná ICT řešení a služby zahrnující systémovou integraci, implementaci a provoz ICT systémů. Zaměřuje se především na podnikovou klientelu, a to jak na nadnárodní koncerny s celosvětovou působností, tak i na významné lokální podniky. V roce 2008 činily výnosy společnosti přes 2,9 miliardy korun.

Skupina T-Systems patřící do koncernu Deutsche Telekom AG je jedním z vedoucích evropských poskytovatelů služeb a řešení informačních a komunikačních technologií (ICT) pro podnikové zákazníky. Skupina má přes 46.000 zaměstnanců ve více než 20 zemích světa a její výnosy v roce 2008 činily přibližně 11 miliard eur.

Služby společnosti T-Systems představují pro zákazníky optimalizaci procesů, zlepšení kvality a snížení nákladů na oblast interních ICT systémů. To ve svém důsledku poskytuje zákazníkům vyšší flexibilitu a možnost koncentrace na jejich hlavní předmět činnosti.

Informace o společnosti a jejích službách najdete na internetové stránce www.t-systems.cz nebo na mezinárodních stránkách www.t-systems.com.