Hlavní navigace

Společnost T-Systems Czech Republic získala certifikát ISO 270001:2005

[Tisková zpráva] Společnost T-Systems Czech Republic a.s. úspěšně absolvovala certifikační audit systému řízení informační bezpečnosti podle mezinárodního standardu ČSN ISO/IEC 27001:2005 (Information Security Management System) a obdržela odpovídající certifikát. Díky tomuto auditu a certifikaci může společnost usilovat o zakázky, kde je splnění požadavků na bezpečnost informací nutným předpokladem.

Sdílet

Společnost T-Systems bude i nadále rozvíjet systém řízení informační bezpečnosti pomocí metodiky cyklu PDCA, tedy plánování, realizace, hodnocení a zpětné vazby, což je nutnou podmínkou trvalého zlepšování celého zavedeného systému. “T-Systems bude trvale uplatňovat interní postupy v rámci systému řízení informační bezpečnosti (ISMS) potvrzené nezávislým auditem, který pro naši společnost znamená zvýšení vlastní konkurenceschop­nosti a úspěšné rozšíření stávající skupiny certifikátů ISO,“ uvedl generální ředitel T-Systems, Ing. Michal Hátle, CSc. „Řízení informační bezpečnosti umožňuje provádět preventivní opatření a T-Systems bude podporovat své projekty i z pohledu tohoto systému“, dodal Hátle.

Audit společnosti T-Systems Czech Republic a.s. provedla a certifikát vystavila mezinárodní společnost Bureau Veritas. Platnost certifikátu je podmíněna úspěšným absolvováním každoročních dozorových auditů a po třech letech může být prodloužena úspěšným absolvováním obnovovacího auditu.