Hlavní navigace

Tarifní politika TEN-155 CZ prošla úpravou

[Tisková zpráva]

Sdílet

Díky novému systému zpoplatňování služeb poskytuje síť TEN-155 CZ maximální přenosovou rychlost všem svým zákazníkům

Zcela nový způsob zpoplatňování služeb akademické sítě TEN-155 CZ zavedlo v minulých dnech sdružení CESNET. Impulsem pro změnu ceníku byla snaha o maximální využití mimořádně kvalitních parametrů sítě ze strany zákazníků a podpora vzájemné komunikace účastníků sítě TEN-155 CZ.

Dosud se cena přístupu do sítě TEN-155 CZ odvozovala od přenesených dat a rychlosti připojení – účastník měl zajištěnu takovou kapacitu linky, kterou si objednal, bez rozlišení, zda čerpá data z vlastní sítě nebo ze zahraničí. Nyní mu ale připojení poskytuje maximální přenosovou rychlost sítě, která činí až 2,5 Gb/s (na páteři). Omezení přenosové rychlosti na nasmlouvanou kapacitu nastává pouze ve chvílích a směrech, kdy dojde k přetížení sítě.

Takové řešení podporuje co možná nejefektivnější využívání Internetu v rámci výzkumné sítě TEN-155 CZ a umožňuje všem zákazníkům sdružení CESNET, aby se připojili takovou rychlostí, jakou právě vyžadují. Nabídka sdružení CESNET se tak zásadně liší od služeb komerčních sítí, které své zákazníky připojí pouze takovou rychlostí, jakou si uhradí.

Síť TEN-155 CZ provozovaná sdružením CESNET je součástí panevropské sítě TEN-155, která v rámci mezinárodního projektu QUANTUM zajišťuje vysokorychlostní připojení na Internet vědeckým a výzkumným pracovištím po celé Evropě. Další rozvoj je směřován k projektu GÉANT, který by měl poskytnout páteřní evropskou síť o kapacitách 2,5 Gb/s.