Hlavní navigace

Tech Data zlepšuje reklamační služby

[Tisková zpráva] Praha, 4. 8. 2006 – Společnost Tech Data oznámila, že v rámci zkvalitňování služeb v oblasti reklamací u ní došlo od 17. 7. 2006 ke změně adresy pro příjem reklamací vadného zboží řešené dobropisem nebo výměnou a současně k posunu doby příjmu na příznivější odpolední hodiny. Reklamace vadného zboží realizované opravou fungují nadále beze změny.

Sdílet

Od 17. 7. 2006 jsou reklamace vadného zboží řešené dobropisem nebo výměnou přijímány na nové adrese:

TD Servisní středisko Stodůlky
Hábova 1517
155 00 Praha 5 – Stodůlky

Nová adresa se odběratelům automaticky zobrazuje na reklamačním RMA formuláři, který je součástí webové aplikace v rámci elektronického obchodu na www.techdata.cz. V nových prostorách Servisního střediska Tech Data jsou již od 17.7.2006 přijímány reklamace vadného zboží, které jsou následně odesílány dodavatelům a výrobcům.

Zřízením samostatného skladu pro příjem reklamovaného zboží Tech Data rozšířila skladový prostor pro standardní prodejní zboží a kromě toho také rozšířila kapacity skladu pro reklamované zboží, což v budoucnu přinese větší plynulost ve vyřizování reklamací a z toho vyplývající zkracování reklamačních časů. Navíc mohla Tech Data nabídnout svým zákazníkům delší doby příjmu v odpoledních hodinách. Dřívější doba příjmu 7:00 – 15:00 h byla přesunuta na 8:30 – 17 h.

Změny se týkají nově zadávaných reklamací. Reklamace, které jsou v současné době již schváleny s místem doručení na původní reklamační sklad v Tech Data na Zličíně, budou zprocesovány standardní cestou.

Informace o společnosti Tech Data Distribution najdete na: www.techdata.cz.