Hlavní navigace

TELEFÓNICA A LUCENT TECHNOLOGIES UZAVŘELY STRATEGICKOU DOHODU O SPOLUPRÁCI PŘI CELOSVĚTOVÉM ZAVÁDĚNÍ SLUŽEB IPTV

[Tisková zpráva] Madrid, 19. dubna 2006 – Společnosti Lucent Technologies (NYSE: LU) a Telefónica Group dnes oznámily, že dosáhly strategické dohody, podle které Lucent poskytne podporu pro celosvětové zavádění služeb internetové televize společnosti Telefónica. Dohodu podepsali dnes (středa 19. dubna) ve floridském Miami předsedové a generální ředitelé obou společností Cesar Alierta a Patricia Russo.

Sdílet

Lucent podle dohody převezme odpovědnost za budoucí vývoj a zavádění middlewarové IPTV platformy společnosti Telefónica „Imagenio“, včetně průběžného uvádění nových funkcí, a bude současně zajišťovat její nabídku a prodej poskytovatelům služeb z celého světa. Pro tyto účely vybuduje v Madridu a Huesce (ve španělské Aragonii) a v Sao Paulu v Brazílii výzkumná a vývojová střediska internetové televize, úzce napojená na Bellovy laboratoře. Divize služeb Lucent Worldwide Services bude navíc působit jako hlavní síťový integrátor pro komplexní IPTV řešení společnosti Telefónica podporující zařízení od různých výrobců, zpočátku na trzích v Brazílii, Chile, České republice a Španělsku. Projekt se bude postupně rozšiřovat i do dalších zemí.

„Uzavřená dohoda pomůže Telefónice zůstat jedničkou v oblasti poskytování inovačních služeb IPTV,“ řekl Vicente San Miguel, generální ředitel infrastruktury a informačních systémů skupiny Telefónica Group. „Lucent již prokázal své mimořádné schopnosti v rámci spolupráce při spouštění a rozšiřování naší služby internetové televize Imagenio ve Španělsku, kde v současné době máme více než 250 000 zákazníků. Jsme rádi, že naše plodná spolupráce bude pokračovat při zavádění této úspěšné služby na dalších trzích a při uvádění nových multimediálních funkcí využívajících kvalitu systému IP Multimedia Subsystem.”

Imagenio, nabízející španělským koncesionářům plně digitální televizní a zvukový obsah v DVD kvalitě, patří mezi přední světové komerční služby internetové televize. Díky interaktivní službě výběru videa (tzv. Video on Demand) si mohou koncesionáři kdykoliv vybrat, jaký právě chtějí sledovat film, dokumentární pořad, koncert, televizní estrádu nebo zprávy, a navíc mají k dispozici běžné ovládací prvky (přehrát, zastavit, přetáčení dopředu i dozadu, pauza, automatický výběr jazyka).

„Lucent je potěšen možností rozšířit svou spolupráci s firmou Telefónica, která je jasnou jedničkou v oblasti internetové televize. Oceňujeme tuto příležitost podílet se na jejím úspěchu a nabídnout rozšířené IPTV a další multimediální služby jejím zákazníkům v Evropě a Latinské Americe,“ uvedl Rob Piconi, viceprezident a generální ředitel pro širokopásmová řešení ve společnosti Lucent Technologies. „Jsme rádi, že budeme moci nabídnout tyto úspěšné služby zákazníkům na celém světě a pomoci Telefónice a dalším při poskytování atraktivních a individualizovaných služeb, které jdou dále než běžná televize, a které vytvářejí zcela novou podobu zábavy a poučení pro koncové uživatele.“

Vývoj aplikačního programového vybavení pro internetovou televizi
Podle dohody přebírá Lucent odpovědnost za middlewarovou platformu IPTV, na níž v současné době běží služba Imagenio a jejímž autorem je původně Telefónica. Lucent by měl zajistit její rozšíření a další vývoj včetně testování nových funkcí, jako jsou nové IP multimediální TV služby využívající úspěšný systém IMS. IP multimediální TV služby spojují tradiční televizní a video funkce s telefonií a webovými službami. Výsledkem jsou interaktivní aplikace pro prohlížení webu, videokonference nebo osobní přenosné TV služby, které mohou koncesionáři využít ve kteroukoliv dobu a na kterémkoliv místě. Lucent zahrne middlewarovou platformu do své nabídky a bude zajišťovat její prodej poskytovatelům služeb z celého světa.

V rámci spolupráce zřídí Lucent několik center pro výzkum a vývoj internetové televize, která se stanou ústředními body dalšího rozvoje v této oblasti a v nichž se bude provádět testování a integrace. Střediska budou zároveň jakýmisi výkladními skříněmi společnosti Telefónica, prezentujícími nejnovější funkce internetové televize pro všechny zájemce, partnery, zákazníky a další poskytovatele služeb. Tato centra se stanou cennými pomocníky poboček Telefónica při zavádění, integraci a poskytování IPTV služeb na celém světě.

Integrace komplexního řešení podporujícího zařízení od různých výrobců
Divize Lucent Worldwide Services bude po zavedení služby Imagenio na dalších trzích sloužit jako hlavní síťový integrátor pro Telefónicu a bude do služby doplňovat nové funkce a prvky. Lucent bude Telefónicu podporovat ve všech fázích zavádění IP multimediální TV služby od návrhu video sítě, přes integraci multivendorového řešení, až po zavedení, údržbu a řízení kompletního řešení. „Lucent má hlubokou znalost a obrovskou zkušenost s integrací multivendorových sítí a současně má k dispozici veškeré potřebné zdroje pro jejich komplexní integraci, zavedení a údržbu, což dovolí Telefónice rychle spustit rozšířené služby IPTV na všech cílových trzích,“ uvedl Ashok Shah, viceprezident profesionálních služeb Lucent Worldwide Services. „Těšíme se na možnost využít sílu a schopnosti celé naší organizace při podpoře poskytování služby, na kterou nemají konkurenti odpověď.“

Podpůrné marketingové programy
Lucent nebude pro Telefónicu zajišťovat jen vývoj softwaru a technickou podporu, ale bude i spolupracovat při uvádění nové služby na trh. Podle dohody poskytne kompletní marketingovou podporu v rámci programu Lucent Market Advantage Program (MAP), který jako iniciativa zaměřená na poskytovatele služeb povzbuzuje poptávku podniků i individuálních zákazníků po nových službách. MAP obsahuje komplexní sadu nástrojů podpory, informací a konzultačních služeb, včetně tržních dat, prodejního výcviku a co-marketingových plánů, které by měly pomoci Telefónice zvýšit tržby, odlišit se od konkurence a rozšířit nabídku, a v konečném důsledku zrychlit zavádění služeb.